preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Stjepan Radić" Božjakovina

RIJEČ DANA

RIJEČ  DANA je projekt koji je započela knjižničarka Ida Bogadi iz OŠ Gustava Krkleca, Zagreb.

I ove godine, zbog vašeg velikog interesa ponovno sudjelujemo ovome projektu kako bi potaknuli učenike na rukovanje i snalaženje sa stručnom literaturom, te na usvajanje i ispravno korištenje hrvatskim jezičnim blagom.

OSNOVNE  INFORMACIJE

Gdje: u školskoj knjižnici

Kad: iza drugog školskog sata (odmor)

Tko: prvi učenik/učenica koja uđe u školsku knjižnicu i želi izvući Riječ dana

Što: bira riječ otvarajući Rječnik hrvatskog jezika (nasumce otvori i prstom „ubode“ riječ)

I onda?

Onda se ta riječ, zajedno sa objašnjenjem istakne na panou ispred knjižnice i na web stranici škole, zajedno s imenom i prezimenom učenika koji ju je izvukao.

Kategorije učenika

Čuvar riječi je onaj/ona koji je preko 10 puta došao po Riječ dana

Sakupljač riječi je onaj/ona koji je došao 3 puta i više ali manje od 10 po Riječ dana.

Tragač je onaj/ona koji je došao svega 2 puta po Riječ dana.

Pamtitelj riječi: pobjednik/pobjednica na Skupu pamtitelja riječi.

Pamtiteljica riječi za 2017. godinu je Josipa Mandić.

Skup pamtitelja riječi se organizira početkom drugog polugodišta, a pristupaju oni koji žele pokušati zapamtiti što više riječi s popisa izvučenih riječi. Svi zainteresirani učenici budu pojedinačno i usmeno upitani za značenje pojedinih riječi s liste pred komisijom i pobjeđuje onaj/ona s najviše točnih odgovora.

Tragači riječi                                                            
Sakupljači riječi  
Čuvari riječi Elizabeta Abramović, Sara Tibold, Dorotea Matić

Sve pronađene riječi možete pronaći u nastavku ove stranice. Značenja riječi koje učenici odaberu za riječ dana preuzimamo s Hrvatskog jezičnog portala.


Riječ dana 2017./2018.

MORE

Autor: Administrator , 13. 2. 2018. 13:09

mȏre sr 〈G -a〉

Definicija

1.            velika površina, prostor slane vode koji okružuje kontinente, dio oceana koji više ili manje zalazi u kopno [Sredozemno more]

2.            pren. velika količina, mnoštvo, velik broj čega, veliko prostranstvo [more problema]

3.            morska voda [napiti se mora; ugrijati more]

Sintagma

∆ debelo more pučina;

malo more naizgled zatvoreno more;

mrtvo more 1. stanje kad valovi nemaju smjera (ob. nakon smirivanja vjetra) 2. pren. ustajalost, nedogađanje, stanje bez djelatnosti, učmalost, žabokrečina;

otvoreno more more kojemu se ne vide granice; svjetsko more, pučina;

sinje more modro more

Frazeologija

⃟ briga me (ne) što Mađarska nema more baš me briga (za ono o čemu se govori); svejedno mi je; ravnodušan sam;

budali je more do koljena posl. budali se sve čini jednostavno, ni u čemu ne vidi problema;

hvali more drž' se kraja 1. dosl. more krije velike i neslućene opasnosti, na kopnu je život sigurniji i nije ugrožen 2. pren. ne zanosi se previše opasnostima; sigurno je sigurno; drž' se (kume) zida;

ima (malo) mora;

more je more je pomalo nemirno, ima valova, nije mirno kao da je bonaca;

ko veslom po moru, v. veslo ⃟;

ne zna da je more slano ni o čemu ne zna ništa;

otići na more 1. otići na ljetovanje na moru 2. ukrcati se na brod kao pomorac;

plodovi mora morske ribe, mekušci itd. koji se u raznim kombinacijama služe kao jelo;

ravno mu je sve do mora potpuno je neosjetljiv, neshvatljivo ravnodušan;

slan ko more, v. jadranski ⃟;

soliti more, v. soliti ⃟

Jure Marčinković, 5. a

 [više]

PERZIJA

Autor: Administrator , 9. 2. 2018. 09:52

Pèrzija ž

Definicija

pov. zemlja Perzijanaca u starom vijeku, do 1935. službeni naziv za Iran; Adžam, usp. Iran

IVONA DAROJKOVIĆ

 [više]

ODUŠAK

Autor: Administrator , 8. 2. 2018. 11:28

òdušak m 〈G -ška, N mn -šci

Definicija

1. pren. izraz osjećaja koji su se nakupili u duši [davati sebi oduška naći olakšanje u čemu (često izgovarati što, otvoreno kazati i sl.)]

2.  prirodan ili izrađen otvor za prolaženje zraka, za vjetrenje; oduška, usp. zvúčnica

GABRIJELA BOŽIĆ, 4.A

 

 [više]

MUTAN

Autor: Administrator , 7. 2. 2018. 18:23

Definicija

1. koji je neproziran, nedovoljno proziran ili nedovoljno bistar prema onome kakav se očekuje da bude (tekućina, staklo), opr. bistar, proziran

2.  a. koji je nejasnog podrijetla, koji ima nejasne namjere [mutan čovjek]

    b. koji je sumnjiv [mutni poslovi]

IVONA DAROJKOVIĆ, 4.A

 [više]

PAMET

Autor: Administrator , 6. 2. 2018. 18:21

pȁmēt ž 〈I -ēti/-ēću

1. sposobnost čovjeka da misli, shvaća i prosuđuje, spoznajna sposobnost, sposobnost za otkrivanje odnosa (uzročnosti, istovjetnosti itd.) među činjenicama i stvarima; inteligencija, razum, um

2. prirodna sposobnost, nadarenost za što

3. sjećanje, moć sjećanja, pamćenje [ne dolazi mi u pamet; imao je na pameti (da)]

4.  arh. davnina [od pameti od davnine]

TENA VINOJČIĆ, 4.A

 [više]

REZULTIRATI

Autor: Administrator , 5. 2. 2018. 18:24

rezultírati (čime) dv. 〈prez. rezùltīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje

Definicija

1.dati/davati kao rezultat, imati za posljedicu, biti/bivati posljedica čega; proizići [nesporazum će rezultirati sukobima]

2.svršiti/svršavati, skončati/skončavati na određeni način

IVONA DAROJKOVIĆ, 4.A

 [više]

OSNIVATI

Autor: Administrator , 2. 2. 2018. 18:25

osnívati nesvrš. 〈prez. òsnīvām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje

Definicija

stvarati, organizirati što novo, počinjati proces osnivanja

SARA TOBOLD, 3.B

 [više]

Održan Skup pamtitelja riječi

Autor: Ivana Kosko, 1. 2. 2018. 14:36

Školsko natjecanje pod nazivom Skup pamtitelja riječi održano je u našoj školi u utorak 30. siječnja 2018. Na natjecanje je pristupilo 6 učenica. Učenici su za ovo natjecanje trebali naučiti 35 riječi koje su izvučene u sklopu projekta Riječ dana. Natjecatelji su izvlačili riječi s popisa te su zatim povjerenstvu morali što točnije objasniti značenje neke od deset izvučenih riječi.  Nakon napetog natjecanja na kojem su svi pokazali veliko znanje dobili smo našu Pamtiteljicu riječi Marselu Pratljačić. 

 [više]

MIG

Autor: Administrator , 1. 2. 2018. 11:41

 

mȋg m 〈N mn mȉgovi

Definicija

1. brzi pokret, stisak kapka oka kojim se daje neki znak

2. pren. neizravni nalog, znak da se što učini [dati (komu) mig]

BRUNO DOBRINIĆ

 [više]

SVIRATI

Autor: Administrator , 30. 1. 2018. 11:40

svírati (što) nesvrš. 〈prez. svȋrām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje

Definicija

1.            proizvoditi tonove na glazbenom instrumentu [svirati klavir]

2.            pren. iron. isprazno govoriti

DOROTEA MATIĆ

 [više]

POSTAVNICA

Autor: Administrator , 29. 1. 2018. 11:39

pòstāvnica ž

Definicija

uređaj ili postrojenje za upravljanje skretnicama i signalima

ERIK

 [više]

REKVIZIT

Autor: Administrator , 26. 1. 2018. 11:34

rekvìzīt m 〈G rekvizíta

Definicija

1.            (+ potenc.) a. predmet potreban za kazališnu, cirkusku i sl. predstavu kao dopuna ili kao element vizualnog dojma [mađioničarski rekviziti; žonglerski rekviziti] b. pojedinačan komad ili par sportske opreme (dres, lopta, tenisice itd.)

2.            (mn) pravn. skup formalnih elemenata u sastavu nekog ugovora ili dokumenta bez kojih oni ne proizvode pravni učinak

ELIZABETA ABRAMOVIĆ

 [više]

DERATI SE

Autor: Administrator , 25. 1. 2018. 11:34

dèrati se (drȁti se) nesvrš. 〈prez. dȅrēm se, pril. sad. dȅrūći se, gl. im. -ānje

Definicija

1.            pejor. vikati prodornim glasom

2.            a. govoriti glasnije nego što je potrebno, nego što mjesto traži (zbog gluhoće, iz navike, mentaliteta) b. plakati (o djeci i o dojenčetu

BRUNO DOBRINIĆ

 [više]

ATLANTIK

Autor: Administrator , 24. 1. 2018. 11:30

Atlàntik m

Definicija

Atlantski ocean

ELIZABETA ABRAMOVIĆ 4.A

 [više]

PRAČOVJEK

Autor: Administrator , 23. 1. 2018. 11:29

pràčovjek m 〈N mn prȁljūdi

Definicija

1.            antrop. prethodnik današnjeg čovjeka

2.            pren. primitivan čovjek

 [više]

DVOSTRAN

Autor: Administrator , 22. 1. 2018. 10:59

dvòstran prid. 〈odr. -ī〉

koji ima dvije strane

Elizabeta Abramović, 4.a

 [više]

NJEMAČKA

Autor: Administrator , 17. 1. 2018. 09:53

Definicija:

geogr.

1.   država u sred. Europi s izlazom na Baltičko more, 312.685 km2, 82.424.609 stan. (1989), glavni grad Berlin

2.   pov. razg. zast. (u Bosni i Srbiji kao zemljama Osmanskog Carstva) sve zemlje koje pripadaju Habsburškoj Monarhiji i gdje je njemački službeni ili raširen jezik sporazumijevanja (Hrvatska, Slavonija, Vojvodina)

 

Dorotea Matić, 3. b

 [više]

PRISEBAN

Autor: Administrator , 17. 1. 2018. 09:53

Definicija

1.   koji čuva prisutnost duha, miran, hladnokrvan, opr. razdražen, v. razdražiti, opr. uzrujan

2.   koji je pri svijesti, pri zdravom razumu (o umirućem i sl.), opr. nesvjestan

 

Dorotea Matić, 3. b

 [više]

POLITEHNIČKI

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 12:43

Definicija

koji se odnosi na politehniku [politehnička škola]

v. politehnika

Definicija

1.   visoka tehnička škola, podijeljena na odjele prema različitim strukama [upisati politehniku]

2.   tehničke znanosti, industrijski dizajn i primijenjene discipline kao skupni pojam (u smislu tehnike u cjelini)

Sara Tibold, 3. b

 [više]

ODABRATI

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 12:43

Definicija

1.   a. izabrati što iz većeg broja b. uzeti ili izabrati jedno ili drugo

2.   odlučiti, biti čvrsto opredijeljen [odabrati smrt]

 

Elizabeta Abramović, 4. a

 [više]

MEMORIJA

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 12:41

Definicija

1.   psihološki proces usvajanja i zadržavanja novih sadržaja ili novih oblika znanja i/ili ponašanja [vizualna memorija]; pamćenje

2.   oživljavanje u svijesti predodžbe o čemu; sjećanje

3.   sve čega se pojedinac (ili skupina) sjeća [povijesna memorija jednog naroda]

4.   inform. dio računala koji se koristi za brzi pristup podacima i njihovu brzu obradu [računalna memorija], usp. RAM

 

Elizabeta Abramović, 4. a

 [više]

KOORDINATOR

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 12:39

Definicija

onaj koji koordinira, onaj koji usklađuje dvije radnje, djelovanje ili nastojanja u administriranju, većim organizacijama, u znanosti, nekoj struci i u javnom životu

 

Sara Tibold, 3. b

 [više]

BORAVAK

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 12:38

Definicija

1.   vrijeme provedeno u nekom mjestu; boravljenje [dozvola boravka; mjesto boravka; ugodan boravak]

2.   dio stana u kojem se boravi tijekom dana; dnevni boravak (za razliku od spavaće sobe, kuhinje i kupaonice)

 

Sara Tibold, 3. b

 [više]

OPLAZ

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 12:37

Definicija

v. plaz, laz

1.   plaženje, gmizanje

2.   dio saonica koji plazi po snijegu; salinac

3.   lijeva ručica pluga na koju se natiče lemeš

4.   neoran dio strane brda preko kojega se prelazi; oplaz

5.   v. lavina

Sara Tibold, 3. b

 [više]

AMBLEM

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 11:35

Definicija:

Simbolički konvencionalni znak, vanjska oznaka kojom se predočuje kakva vlast, ustanova, stranka itd. [amblem kluba; amblem stranke]

Elizabeta Abramović, 4. a

 [više]

Snobizam

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 11:28

Definicija:

1. ponašanje i ukupnost osobina snoba, snobovstvo; izvještačenost u manirama, usiljeno imitiranje elite

2.   pojedinačan postupak ili čin snoba

Dorotea Matić, 3. b

 [više]

MILIJARDER

Autor: Administrator , 12. 12. 2017. 09:51

Definicija

onaj čije se bogatstvo izraženo u novcu može mjeriti milijardama

 

Elizabeta Abaramović, 4. a, 

 [više]

LAGUNA

Autor: Administrator , 11. 12. 2017. 09:58

Definicija

geogr. plitak priobalni dio mora odijeljen od pučine pješčanim sprudom (lido) ili koraljnim grebenima [venecijanska laguna]

Elizabeta Abaramović, 4. a, 12. 12. 2017.

 [više]

POLUKAT

Autor: Administrator , 8. 12. 2017. 09:49

Dio zgrade između prizemlja i prvoga kata; mezanin.

Ema Halužan, 3. b, 8. 12. 2017.

 [više]

PODMORJE

Autor: Administrator , 7. 12. 2017. 11:18

1.   ukupnost onoga što se nalazi pod morem (životinjski i biljni svijet, izvori energije itd.)

2.   pravn. morska dna i podzemlja morskih prostora, mogu biti u granicama nacionalne jurisdikcije i izvan tih granica

Dorotea Matić, 3. b, 7. 12. 2017.

 [više]

KUĆERINA

Autor: Administrator , 7. 12. 2017. 11:17

pejor. augm. od kuća, ružna, nezgrapna kuća; kućetina

Dorotea Matić, 3. b, 6. 12. 2017.

 [više]

OTKAZATI

Autor: Administrator , 7. 12. 2017. 11:16

1.   (što) a. dati otkaz, raskinuti neki odnos [otkazati stan] b. ne izvršiti nešto dogovoreno, najavljeno [otkazati predavanje; otkazati predstavu]

2.   () pokvariti se, zatajiti [otkazao je motor]

3.   razg., v. izdati2 (4) [otkazale su mi oči/ruke/noge]

Sara Tibold, 3. b, 5. 12. 2017.

 [više]

JURA

Autor: Administrator , 7. 12. 2017. 11:01

Geol. drugo razdoblje mezozojske ere, trajalo o. 55 mil. godina, prevladavaju golosjemenjače i golemi gmazovi, javljaju se i prve ptice, bogata morska fauna

 

 

Anto Ravlić, 3. b, 4. 12. 2017.

 

 [više]

NAFORA

Autor: Administrator , 6. 12. 2017. 11:35

Kvasni kruščić koji se posvećuje za vrijeme liturgije u pravoslavnoj crkvi i usitnjen dijeli vjernicima koji se pričešćuju

Elizabeta Abramović, 4. a, 29. 11. 2017.

 [više]

MUKAET

Autor: Administrator , 5. 12. 2017. 11:44

Regionalno, koristi se samo u izrazu:

(on, ona, a on, a ona) ni mukaet ni da bi rekao riječ, ni da dade glasa od sebe, ni da se oglasi (u smislu da ne reagira kad bi se očekivalo da što kaže, da se izjasni)

Sara Tibold, 3. b, 20. 11. 2017.

 [više]

OVRŠITELJ

Autor: Administrator , 4. 12. 2017. 11:45

Onaj koji provodi ovrhu, izvršilac ovrhe; ovršitelj, egzekutor, kutor, pljenitelj.

Sara Tibold, 3. b, 23. 11. 2017.

 [više]

PRIZEMLJITI

Autor: Administrator , 1. 12. 2017. 11:46

(O avionu, svemirskom brodu i sl.)

1.   (što, se) spustiti (se) na zemlju bez štete i povrede; aterirati

2.   (koga, se) pren. postati realan, učiniti da tko postane realan, da se prestane zanositi iluzijama

Marina Paradžik, 4. bL, 24. 11. 2017.

 [više]

NESKUČENOST

Autor: Administrator , 16. 11. 2017. 14:50

nèskūčenōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Definicija

osobina onoga koji nije skučen ili svojstvo onoga što nije skučeno, osobina onoga koji se odlikuje širim vidicima

TENA VINOJČIĆ, 4.A

 [više]

OSVIJEŠTEN

Autor: Administrator , 16. 11. 2017. 14:45

òsvijēšten prid. 〈odr. -ī〉

Definicija

1.            koji je probuđen iz nesvjestice, koji je došao k svijesti

2.            koji je uvidio, spoznao pogrešnost svoga stava, mišljenja, ideja, ponašanja

DOROTEA MATIĆ, 3.B

 [više]

PLENUM

Autor: Administrator , 25. 10. 2017. 09:53

1.   potpuni sastav kakva političkog tijela

2.   zasjedanje svih članova neke organizacije ili tijela; plenarna sjednica

 

 

 

Dorotea Matić, 3. b, 25. 10. 2017.

 

 [više]

KONVERZACIJSKI

Autor: Administrator , 24. 10. 2017. 14:05

koji se odnosi na konverzaciju

v. konverzacija

1.   razgovor, ob. neformalan i prijateljski u kojem se sugovornici skladno izmjenjuju u odnjegovanom izražavanju [voditi konverzaciju]

2.   diskusija o nekoj temi

 

Sara Tibold, 3. b

 [više]

KUĆA

Autor: Administrator , 23. 10. 2017. 09:46

1.            zgrada koja ima zidove i krov i služi za stanovanje [kamena kuća kuća od kamena; zidana kuća kuća od opeke; (za razliku od drvene ili kuće od ćerpiča)]; hiža

2.            a. obitelj, ukućani, porodica, loza [iz dobre kuće] b. razg. prostor stalnog boravljenja [nisam kod kuće]; dom, stan

3.            razg. poduzeće, ustanova, tvrtka [izdavačka kuća; kazališna kuća; robna kuća]

 

Anto Ravlić, 3. b

 [više]

SUPLEMENIČKI

Autor: Administrator , 20. 10. 2017. 16:20

sùplemeničkī, prid.

koji se odnosi na suplemenike

v. suplemenik

onaj koji je iz istog plemena [njegov suplemenik]

v. pleme

1.      skupina obitelji ili zajednica (ob. primitivnih), povezanih društvenim, ekonomskim, vjerskim ili rodbinskim vezama; ob. ima zajedničku kulturu i dijalekt te priznaju istoga vođu

2.      reg. široka dalja rodbina na jednom području; svojta

3.      razg. skupina ljudi povezanih zajedničkim interesom ili podrijetlom (ob. pejor.)

4.      skupina nekih životinja [pleme pčela]

 

Dorotea Matić, 3.b

 [više]

IZLIJEVATI

Autor: Administrator , 17. 10. 2017. 09:55

vidi: 

ìzliti svrš. 〈prez. ȉzlijēm, pril. pr. -īvši, imp. ìzlīj, prid. rad. ȉzlio, prid. trp. izlìven〉

 

Definicija

1.   (što) a. učiniti da tekućina isteče iz posude b. postići željeni oblik skulpture i sl. lijevanjem; odliti

2.   (se) izaći iz korita [rijeka se izlila]; poplaviti

 

 

Lara Dokuš, 4. b PŠL, 17. 10. 2017.

 [više]

POČINITI

Autor: Ivana Kosko, 16. 10. 2017. 11:41

počìniti (što) svrš. 〈prez. pòčinīm, pril. pr. -īvši, imp. počìni, prid. rad. počìnio〉

Definicija

učiniti, izvršiti neki čin

 

Ema Nikolić, 4. a, 16. 10. 2017.

 [više]

PALEOGRAFSKI

Autor: Administrator , 13. 10. 2017. 09:50

Definicija:

koji se odnosi na paleografe i paleografiju

v. paleografija

1. pomoćna povijesna znanost koja se bavi proučavanjem postanka i razvoja pisma [latinska paleografijaslavenska paleografija]
2. glazb. proučavanje starog notnog pisma

Sara Tibold, 3. b

 [više]

NARAVNATI

Autor: Administrator , 13. 10. 2017. 09:47

Definicija:

1. učiniti ravnim; izravnati
2. ispraviti što iskrivljeno ili slomljeno [naravnati (slomljenu) ruku]

 

Sara Tibold, 3. b

 [više]

PERISKOP

Autor: Administrator , 11. 10. 2017. 09:45

DEFINICIJA:

Tehn. optička sprava s prizmama (ili zrcalima) i lećama, služi za promatranje predmeta koji se nalaze iznad ili izvan izravnog promatračeva vidnog polja (na podmornicama, u oklopnim vozilima i sl.)

Dorotea Matić, 3. b

 [više]

Pjevač

Autor: Administrator , 10. 10. 2017. 17:06

pjèvāč m 〈G pjeváča, V pjȅvāču〉

Definicija

1.           a. onaj koji umije pjevati

              b. koji se bavi pjevanjem kao zanimanjem [ulični pjevač; operni pjevač]

2.            ptica koja se odlikuje pjevanjem

 [više]

PUČANIN

Autor: Administrator , 9. 10. 2017. 09:41

čovjek iz puka, pripadnik trećega staleža [ban pučanin]

v. puk

obični ljudi, svijet, običan svijet, široki slojevi, narod b. crkv. vjernički narod (populacija) koji zajedno sa svećenstvom čine Crkvu, opr. kler

Emilija Beljo, 5. b

 [više]

OGRANIČENOST

Autor: Administrator , 5. 10. 2017. 09:52

Stanje onoga što je ograničeno ili osobina onoga koji je ograničen.

v. ograničen

1. kojemu su postavljene granice, koji se ne može prostirati ili umnažati preko granice, mjere, broja itd.
2. pejor. kojemu su duh i način mišljenja uski, suženi; uskih vidika

 

Antonio Tunić, 4. a

 [više]

RASIZAM

Autor: Administrator , 4. 10. 2017. 09:47

RASIZAM

Ideologija i politička konstrukcija o postojanju viših i nižih rasa, po kojoj rasna svojstva predodređuju kulturnu i povijesnu misiju pojedinih naroda.

Ema Halužan, 3. a

 [više]

Račun

Autor: Administrator , 3. 10. 2017. 11:22

Definicija

1.

operacija (ili niz operacija) koja se odnosi na kombinacije brojeva ili na veličine [algebarski računinfinitezimalni račundiferencijalni računintegralni računkamatni račun]

2.

tehnika rješavanja aritmetičkih problema; računanje

3.

unaprijed promišljena sredstva za obavljanje nekog pothvata; proračun

4.

stanje primitaka i izdataka, evidencija o dugovanjima i potraživanjima; obračun

5.

sastavni dio naziva u knjigovodstvu i bankarskom poslovanju [tekući računžiro računbankovni račun]

6.

meton. potvrda o kupnji s oznakom količine i cijene pojedinih artikala i ukupnim iznosom [izdati račun]

7.

novčani iznos utrošene robe i iskorištenih usluga [za čiste račune]

Sintagma

∆ račun izjednačenja mat. računanje najvjerojatnije vrijednosti pogreške i razdiobe ostalih vrijednosti pogrešaka oko nje;
račun varijacija mat. disciplina u kojoj se određuju maksimalne ili minimalne vrijednosti integrala u određenim uvjetima;
račun vjerojatnosti mat. aritmetički postupak kojim se nastoji izračunati stupanj vjerojatnosti nekih događaja

Frazeologija

⃟ čist račun duga ljubav jasni materijalni odnosi osiguravaju trajno prijateljstvo;
imati (nemati) računa raditi, poslovati tako da se isplati (ili ne isplati);
imati račune (s kim), to su stari računi imati, rješavati razmirice, rješavati nekadašnje razmirice;
(on to radi i sl.) iz računa, s računom (on to radi i sl.) misleći na svoj neposredni interes (ob. na zaradu);
izravnati s kim račune razriješiti sve probleme;
napraviti račun procijeniti troškove, odnos primitaka i izdataka i sl.;
ne ide mu (im) to u račun ne odgovara mu (im) to, nepovoljno je, nije od koristi;
pokvariti kome račune onemogućiti kome da ostvari svoje namjere, planove;
polagati račune (kome) obavještavati po dužnosti, moralnoj obavezi itd. koga o tome što se radi, kako se posluje ili živi [kad dolazim kući, i zašto, ne mislim nikome polagati račune]; (u raznim vezama riječi) [ispostaviti račun (komu), podnijeti račun tražiti naplatu, namiriti platiti koliko račun iznosi];
račun bez krčmara odluka ili zamisao bez onoga koga se tiče, ili koji zapravo odlučuje;
raditi za svoj račun raditi za sebe, za svoju korist, bez kompanjona, bez podjele odgovornosti, interesa i sl.;
sjesti na računv. sjesti (3);
voditi računa (o kome, o čemu) voditi brigu, ne zaboraviti, imati na pameti;
za čiste račune pov. pol. traženje da se jasno postave ekonomski odnosi među republikama SFRJ, osobito u političkim događajima oko 1971. godine

 

Ema Nikolić 4. a , 3. 10. 2017.

 [više]

Moći

Autor: Administrator , 2. 10. 2017. 11:25

mȍći (I) (što) dv. 〈prez. mògu, mȍžeš, za predbuduću radnju mȍgnēm, aor. mògoh, impf. mȍgāh, pril. sad. mȍgūći, pril. pr.mȍgāvši, prid. trp. mȍgūć, prid. rad. mȍgao〉

Definicija

1.

imati, izraziti mogućnosti [može biti tako kako govorišmogu i doći ako želite]

2.

imati dopuštenje [možeš ićimogu li ući]

3.

izražavati nesigurnost [može li danas čovjek biti siguran na ulici]

4.

izražavati ironiju [tko je ovaj čovjek, mogu li pitati]

Frazeologija

⃟ A. može! sve je u redu, moguće je tako, učinite kako ste rekli, slažem se, nema problema (skraćen i vrlo ležeran odgovor na neku ponudu, posluživanje jela ili pića ili kao odgovor na neki prijedlog);
ne moći ne + inf. (za opis radnje koja se neodoljivo nameće, kojoj se nije moguće oduprijeti) [kad vidim kako zlobni pate ne mogu ne uživati];
ne mogu od hvata me, muči me, ne da mi mira, drži me [ne mogu od znatiželjene mogu od smijehane mogu od muke];
što se može (najčešće kao pitanje koje ne traži odgovora) ništa se ne može učiniti;
tko mi šta može 1. (u 1. l. jd) pitanje koje ne traži odgovora u zn. nitko mi ništa ne može, mogu provoditi svoju volju kako želim, moji neprijatelji ili zlonamjerni ljudi nemaju načina da mi naškode 2. (ne govori se u 1. licu jd, nego se opisuje onaj tko se ponaša pretjerano samouvjereno, samovoljno ili umišljeno) [radi što hoće, tko mu šta može]; ja pa ja; ja sam tko sam; nitko mi nije ravan;
B. kad sam mog (a)o nisam mog (a)o a sad mogu pa ne mogu iron. okolnosti se u životu uvijek tako slažu da čovjek nikada nema pravu priliku u pravo vrijeme;
koga nema bez njega (toga) se može posl. nitko nije takav da se bez njega ne bi moglo; nitko nije nezamjenjiv; nitko nije od Boga dan; svaki čovjek je zamjenjiv na poslu; moramo se snaći sami (kad netko ne dođe po dogovoru da radi neki posao);
mogu pa hoću (kaže se za onoga ili kaže onaj koji ima velike materijalne mogućnosti koje obilno koristi) u stanju sam i provodim što želim, imam novaca i hoće mi se, kad imam mogućnosti onda to i iskorištavam;
može biti možda;
može mi se imam mogućnosti da provedem što hoću; okolnosti mi idu naruku; sve mi ide u prilog; u stanju sam da provodim svoje prohtjeve; hoće mi se; mogu pa hoću; volja me je; može mi biti; ćeif mi je;
ne mogu (možeš itd.) a da ne moram, ne mogu izdržati, ne mogu odoljeti [kad vidim kolač ne mogu a da ne probam];
sve se može kad se hoće snažnoj volji ništa ne stoji na putu, uz jaku volju svaki cilj je ostvariv

 

Ema Nikolić 4. a , 2. 10. 2017.

 [više]

Nakostrušiti

Autor: Administrator , 29. 9. 2017. 12:25

v. nakostriješiti

1.(o životinjama) dignuti dlaku ili perje tako da strši (uslijed straha, hladnoće i sl.); nakostrušiti, narogušiti se

2.pren. (o čovjeku) zauzeti obrambeni stav, spremiti se za sukob; naoštriti se, narogušiti se

Sara Tibold, 3.b

 [više]

Originalnost

Autor: Administrator , 25. 9. 2017. 13:21

originálnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Definicija

osobina onoga koji je originalan i onoga što je originalno

Sara Tibold, 3. b

 [više]

Oblučast

Autor: Administrator , 22. 9. 2017. 10:35

Definicija

koji je nalik oblutku

Sara Tibold, 3.b

 [više]

Pozdrav

Autor: Administrator , 22. 9. 2017. 10:30

Definicija

1.            riječi i pokreti (glavom, rukom, tijelom) uobičajeni pri susretu ili rastanku kao znak prijateljstva, poštovanja ili formalne uljudnosti [dignuti pozdrav (kome) prestati ga pozdravljati (zbog uvrede)]

2.            takve riječi koje se kome upućuju u pismu ili preko druge osobe

Ivona Darojković, 4.a

 [više]

Saveznički

Autor: Administrator , 20. 9. 2017. 10:33

Definicija

koji se odnosi na saveznike

Dorotea Matić, 3. b

 [više]

Poslanje

Autor: Administrator , 19. 9. 2017. 10:31

Definicija

retor. određenost, poziv koji se osjeća u nečemu značajnom; misija, povijesna zadaća [poslanje velikog čovjeka]

Sintagma

∆ Božje poslanje sretan rasplet, događaj i sl. koji kao da je djelo Božje ili prst Božji

Gabrijela Božić, 4.a 

 [više]

Učenje

Autor: Administrator , 17. 9. 2017. 19:00

ùčēnje sr

Definicija

1. gl. im.〉, v. učiti
2. psih. fenomen spoznajne sposobnosti u kojoj se stječu, organiziraju i preoblikuju činjenice s krajnjim ciljem samostalnog stvaranja zaključaka i činjenica koje iz toga proizlaze
3. ono što tko naučava, sustav mišljenja o čemu; nauk, naučavanje, škola

 David Štorga, 4. a

 [više]

Posudba

Autor: Administrator , 15. 9. 2017. 18:57

pòsudba ž 〈G mn -dābā/-ī/-ā〉

Definicija
uzimanje čega od drugoga (ob. na određeno vrijeme) uz obvezu vraćanja; posuđivanje, posudbina
Sara Tibold, 3. a
 [više]

Pogrešivost

Autor: Administrator , 14. 9. 2017. 18:55

pogrèšivōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću)

Definicija
osobina onoga koji je pogrešiv ili svojstvo onoga tko/što može pogriješiti [pogrešivost kompjutera]
Leon Jozić, 8. d
 [više]

Premac

Autor: Administrator , 12. 9. 2017. 18:51

prémac m 〈G -mca〉,

Frazeologija
bez premca najbolje, bolje (jače, više i sl.) od svih; bez konkurencije, nema nikoga tko bi mu bio ravan
 
Sara Tibold, 3.a
 [više]

Smeće

Autor: Administrator , 11. 9. 2017. 18:54

smèće sr

Definicija
1. a. kruti otpaci koji se iz kućanstva, radionica itd. bacaju kao neupotrebljivi b. ukupnost otpadaka, nanosa, prašine itd. koji se nakupljaju u prostorijama, na ulicama i sl.
2. pejor. vrlo loša, karakterno bezvrijedna osoba [smeće jedno, to je (jedno) smeće]; gad, smet
3. pejor. ono što ništa ne vrijedi, ono što je za smeće (neupotrebljiv, pokvaren aparat i sl.)
Sintagma
glomazno smeće veliki predmeti (strojevi za kućanstvo, stolovi) koji se po pravilima života u gradu odvoze posebnom službom i u najavljene dane (za razliku od uobičajenog odvoženja smeća); otpad
Josipa Mandić, 7.b
 [više]

Olimpijski

Autor: Administrator , 8. 9. 2017. 19:08

olìmpījskī prid.

Definicija
koji se odnosi na Olimpiju i olimpijadu
Sintagma
olimpijska baklja sport buktinja koja služi za prijenos vatre iz grčkog mjesta Olimpije na stadion gdje se održavaju OI;
olimpijska lozinka geslo olimpijskih igara modernog doba »citius, altius, fortius« (izg. cȉcijus, ȁlcijus, fȍrcijus) — »brže, više, snažnije«;
olimpijska norma sport minimalni rezultat koji treba postići sportaš u predolimpijskom razdoblju da bi stekao pravo nastupa na OI (ob. je propisuju nacionalni savezi, a MOO daje preporuku);
olimpijska pravila sport propisi i principi koji karakteriziraju olimpijske igre i njihovu organizaciju: zabranjena je svaka rasna, vjerska ili politička diskriminacija;
olimpijska štafeta sport štafetna trka s olimpijskom bakljom koja se prenosi iz Olimpije u grad gdje se održavaju OI;
olimpijska vatra sport »vječni« plamen koji se pali konkavnom lećom što skuplja sunčeve zrake, potom se njime pali baklja i nosi dalje štafetno;
olimpijska zastava sport simbol olimpijskog pokreta i službeni amblem MOO: pet isprepletenih krugova na bijelom polju koji simboliziraju pet kontinenata;
Olimpijske igre sport 1. pov. natjecanje sportaša u Grčkoj i antičkom svijetu (776. pr. Kr.—393), isprva samo u trčanju, kasnije u šakanju i nekolicini drugih disciplina 2. suvremeno natjecanje sportaša iz cijeloga svijeta prema antičkoj tradiciji, obnovljeno 1896, održava se svake četvrte godine, u velikom broju sportova [ljetne/zimske olimpijske igre];
olimpijski bazen bazen dužine 50 i širine 21—25 m te dubine vode 1,8—2,2 m;
olimpijski krugovi sport pet krugova, simboli međunarodnog olimpijskog pokreta i MOO-a;
olimpijski pokret sport ukupnost međunarodnih i državnih institucija na čelu s MOO-om koji promiču ideje olimpizma i vode poslove oko organiziranja olimpijskih igara;
olimpijski rekord sport najbolji rezultat natjecatelja u nekoj disciplini na OI, postizanje olimpijskog rekorda moguće je samo na OI;
olimpijski sport koji se nalazi na programu ljetnih ili zimskih olimpijskih igara;
olimpijsko selo sport sklop zgrada za smještaj natjecatelja na OI
 
Povodom Dana hrvatskog olimpijskog odbora odabrala knjižničarka
 [više]

Njiva

Autor: Administrator , 7. 9. 2017. 19:06

njȉva ž 〈G mn njȋvā〉

Definicija
zemljište koje se obrađuje oranjem, sijanjem i sadnjom; oranica
Dorotea Matić, 3.b
 [više]

Paleografski

Autor: Administrator , 6. 9. 2017. 19:04

paleògrafski pril.

Definicija
kao paleograf, na način paleografije

paleògrafskī prid.

Definicija
koji se odnosi na paleografe i paleografiju
Sara Tibold, 3.a
 [više]

Racionalist

Autor: Administrator , 5. 9. 2017. 19:02

racionàlist (racionalȉst) m

Definicija
onaj koji naučava ili pristaje uz racionalizam
Ninp Livojević, 4.c
 [više]

Pečalba

Autor: Administrator , 30. 5. 2017. 09:49

pèčālba ž 〈G mn -ā/-ī〉

1.   privremeni, ob. višemjesečni ili sezonski najamni rad izvan stalnog mjesta boravka [ići na/u pečalbu]

2.   pren. općenito, težak, naporan, najamni rad [novinarska pečalba]

 

Sara Tibold, 2. b 30. 5. 2017.

 [više]

Obnovitelj

Autor: Administrator , 29. 5. 2017. 10:50

obnòvitelj m

onaj koji što obnavlja ili koji je što obnovio

 

v. obnoviti

1.   (što) a. vratiti porušeno, dotrajalo u prijašnje stanje [obnoviti spomenik; obnoviti građevinu] b. pokrenuti, oživiti ono što je prije postojalo [obnoviti napuštene narodne običaje]

2.   vratiti se u prijašnje stanje

 

Anto Ravlić, 2. b, 29. 5. 2017.

 [više]

Opravdati

Autor: Administrator , 26. 5. 2017. 14:54

òprāvdati

 

òprāvdati (se) svrš. prez. òprāvdām (se), pril. pr. -āvši (se), prid. trp. òprāvdān

 

Definicija

1.   (koga, što) a. otkloniti s koga sumnju ili optužbu dokazujući da je ona neosnovana b. navesti razloge za neki postupak, radnju i sl. [opravdati izdatke]; obrazložiti

2.   (se) a. dokazati svoju nevinost b. obrazložiti [ta tvrdnja se ne može opravdati]

 

 

Leonardo Vurbić 2. a , 26. 5. 2017.

 [više]

Svaki

Autor: Administrator , 25. 5. 2017. 15:04

svȁkī zam. (svȁkā ž, svȁkō sr) (neodređena)

Definicija

1.      koji se odnosi na sve (pojmove, predmete itd.) [svaki čovjek; svaka čast; svako dobro]

2.      koji uključuje sve mogućnosti [svaki od njih]; bilo koji, svakoji

3.      (sr) pojedini od svih, pojedini od najmanje dvoje, svaki za se obaju spolova [za vođenje kućnih poslova i izdataka bili smo jednako nesposobni, ali smo zajedno prolazili bolje nego svako za sebe; svako malo; svako toliko]

Frazeologija

⃟ svaka ti (mu itd.) je na mjestu sve što kažeš točno je, svaka riječ koju si izgovorio istinita je i umjesna;

svako malo, svako toliko, svak neko s vremena na vrijeme (ali često) = svaki čas, vrlo često u ritmu vremena [svako malo mijenjao je mišljenje]

 

 

Gabrijela Božić 3. a , 25. 5. 2017.

 [više]

Neiskrenost

Autor: Administrator , 24. 5. 2017. 16:51

nèiskrenōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

osobina onoga koji je neiskren

v. nèiskren

koji nije iskren, koji ne izražava ili ne govori otvoreno ono što misli i osjeća, koji je lažljiv

 opr. iskren

Leonardo Vrubić 2. b, 24. 5. 2017.

 [više]

Nadživjeti

Autor: Administrator , 23. 5. 2017. 14:41

nadžívjeti (koga, što) svrš.prez. nàdžīvīm, pril. pr. -ēvši, prid. trp. nàdžīvljen〉

Definicija
živjeti, proživjeti dulje od koga ili čega
Frazeologija
nadživjet ćeš me (na riječi onoga koji je upravo izrekao riječ ili misao onoga koji se spremao reći to isto), upravo sam to htio reći, odnio si mi iz usta
 
Sara Tibold, 2. b
 [više]

Skinuti

Autor: Administrator , 22. 5. 2017. 14:21

skȉnuti svrš. 〈prez. skȉnēm, pril. pr. -ūvši, imp. skȉni, prid. trp. skȉnūt〉

1.   (koga, što) a. dohvatiti i uzeti nešto što stoji visoko [skinuti knjigu s ormara] b. ukloniti s čega ono što je obješeno [skinuti s vješalice] c. ubiti [skinuo ga je snajperom]

2.   (što) ukloniti s koga ili čega ono što je oko njega [skinuti koru; skinuti boju; skinuti omot]

3.   (, se) ukloniti, osloboditi se a. odjeće, razodjenuti (se) [skinuti kaput], opr. obući, odjenuti b. obuće, izuti (se) [skinuti cipele], opr. obuti (se)

4.   (se) razg. napustiti vojsku ili svećeničko zvanje

5.   (što s čega) razg. pokazuje težnju da širi značenja na ona koja imaju već postojeće riječi i da ulazi u nove sklopove [skinuti dva jutra pšenice požeti; skinuti s popisa brisati; skinuti s vrpce (trake itd.), usp. presnimiti (slušajući) zapisati, usp. unijeti u zapisnik], usp. složiti

 

Bruno Dobrinić, 4. b, 22. 5. 2017. 

 [više]

OBNEVIDJELOST

Autor: Administrator , 19. 5. 2017. 13:03

obnèvidjelōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

stanje onoga koji je obnevidio

 

v. obnevidjeti

1.    za trenutak izgubiti sposobnost vida, ne vidjeti (od izlaska iz tame na svjetlo, od tjelesnih tegoba itd.)

2.    pren. izgubiti sposobnost zdravog rasuđivanja od zanesenosti čime, zanijeti se čime, zaludjeti se čime, izgubiti kriterije, poludjeti za čim

 

Sara Tibold 2.b, 19. 5. 2017.

 [više]

Odvjetnik

Autor: Administrator , 18. 5. 2017. 09:50

òdvjetnīk m 〈V -īče, N mn -īci〉

pravn. branitelj okrivljenog u kaznenom postupku, zastupnik stranke u parničnom postupku; advokat [državni odvjetnik; uzeti odvjetnika; otići odvjetniku]

 

 

Sara Tibold 2. b, 18. 5. 2017.

 

 [više]

Služnik

Autor: Administrator , 17. 5. 2017. 10:36

slẉžnīk m 〈N mn -īci〉

 

pov. ulični nosač i prijevoznik s ručnim kolicima sa službenom kapom i registriranim brojem na kapi

 

 

Ema Halužan 2. a , 17. 5. 2017.

 

 [više]

Nadoknada

Autor: Administrator , 16. 5. 2017. 11:23

nȁdoknada ž

protuvrijednost koja se dobije za što oštećeno, neispravno, izgubljeno ili zamijenjeno; naknada

 

Leonardo Vurbić 2. a , 16. 5. 2017.

 [više]

Stenografski

Autor: Administrator , 15. 5. 2017. 15:32

stenògrafskī prid.

koji se odnosi na stenografiju i stenografe; stenografijski

 

Elizabeta Abramović, 3. a , 15. 5. 2017.

 [više]

Stav

Autor: Administrator , 12. 5. 2017. 10:50

stȁv m N mn stàvovi

Definicija

1.        položaj tijela [stojeći stav; sjedeći stav; ležeći stav]

2.        odnos prema komu ili prema čemu [pozitivan/negativan stav; singularni stav; univerzalni stav; partikularni stav]

3.        načelo kojeg se netko drži; uvjerenje, mišljenje [zauzeti stav]

Sintagma

∆ afirmativni stav log. onaj u kojem predikat označuje samo dio svoga opsega (opseg predikata veći je od opsega subjekta), npr. »Europljani su bijelci«;

disjunktivni stav log. onaj koji povezuje riječju »ili« više termina ili rečenica koje ne mogu biti zajedno istinite ni zajedno neistinite;

hipotetični stav log. onaj koji se sastoji od dvije gramatičke rečenice kojima se izriče neki odnos ovisnosti jednoga stava od drugog;

klečeći stav sport jedan od stavova koji zauzima strijelac pri gađanju u disciplini trostav, v.;

kontradiktorni (protuslovni) stavovi fil. oni koji se razlikuju kvantitetom i kvalitetom i koji ne mogu biti ni zajedno istiniti ni zajedno neistiniti;

kontrarni (protivni) stavovi fil. oni koji se razlikuju po kvaliteti i koji ne mogu biti zajedno istiniti, ali mogu biti zajedno neistiniti;

ležeći stav sport jedan od stavova koji zauzima strijelac pri gađanju u disciplini trostav, v.;

modalni stav log. onaj koji ne izriče neku tvrdnju, nego način na koji predikat pristaje subjektu;

negativni stav log. onaj u kojem se predikat uzima u njegovu čitavu opsegu (npr. »Aristotel nije bio Rimljanin«);

stojeći stav sport jedan od stavova koji zauzima strijelac pri gađanju u disciplini trostav, v.;

subalternirani (podređeni) stavovi fil. oni koji se razlikuju kvalitetom i koji mogu biti zajedno istiniti i zajedno neistiniti;

supkontrarni (podsuprotni) stavovi fil. oni koji mogu biti zajedno istiniti, ali ne mogu biti zajedno neistiniti

 

Noa Car 7. a , 12. 5. 2017

 [više]

Ruka

Autor: Administrator , 11. 5. 2017. 10:51

rúka ž D L rúci, N mn rẉke, G rȕkū/-ā razg.

Definicija

1.    anat. a. jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ili desna ruka] b. šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ruke, sport u boćanju baciti boću tako da vanjski dio šake dolazi naprijed, opr. baciti iz ruke tako da dlan dođe naprijed; držati se za ruke u hodu i sl. uhvatiti se međusobno šakama tako da se dlanovi i prsti dodiruju]

2.    rad uložen u proizvod, posao [platiti ruke]

3.    sloj pri bojenju [dati prvu ruku]; premaz

4.    ispomoć, pomoć [desna ruka]

5.    izvor informacija [iz prve ruke; iz druge ruke]

Noa Car , 11. 5. 2017.

Sintagma u nastavku.

 [više]

Ploča

Autor: Administrator , 9. 5. 2017. 10:26

Definicija

1.        〈G mn plȏčā〉 a. plosnati komad ravne površine [kamena ploča; drvena ploča; metalna ploča] b. takva površina na kojoj je ispisan kakav tekst [oglasna ploča; školska ploča]

2.        a. ono što je slično i izaziva predodžbu o takvu liku b. ravna površina Zemlje; plošnjak, ravnjak, usp. platforma (4)

3.        inform. razg. tanka četvrtasta ploča s nanesenim spojnim vodovima na koju se ugrađuju elektronički sklopovi [matična ploča; tiskana ploča]

 

Sintagma

∆ Bašćanska ploča jedan od najstarijih hrvatskih pisanih spomenika, pisan je oblom glagoljicom (o. 1100);

betonska ploča ploča koja nadsvođuje (ob. od armiranog betona) određeni prostor;

fotografska ploča premazano mutno staklo za snimanje, osjetljivo na svjetlost;

gramofonska ploča ploča u obliku kruga u koju su posebnom tehnikom urezani određeni sadržaji (muzika, govor itd.);

nadgrobna ploča ploča na grobu;

razvodna ploča ploča s koje se razvodi električna energija;

spomen-ploča ploča s natpisom kojim se ovjekovječuje uspomena na neku osobu ili važan događaj;

šahovska ploča četverokutna daska sa 32 bijela i 32 crna polja; šahovnica;

školska ploča široka daska na kojoj se piše kredom;

šper-ploča (panel-ploča) tanka drvena ploča unakrsno slijepljena pod jakim pritiskom;

trbušna ploča anat. mišići koji s prednje strane zatvaraju trbušnu šupljinu

 

 

Gabriela Cojkić 3.a , 9. 5. 2017.

 [više]

Uzduh

Autor: Administrator , 8. 5. 2017. 13:53

knjiš. zast. zrak, v.

 

 

Noa Car 7. a , 8. 5. 2017.

 [više]

OPLAZ

Autor: Administrator , 3. 5. 2017. 11:05

v. plaz, laz

plȃz m N mn plázovi

1.   plaženje, gmizanje

2.   dio saonica koji plazi po snijegu; salinac

3.   lijeva ručica pluga na koju se natiče lemeš

4.   neoran dio strane brda preko kojega se prelazi; oplaz

 

Sara Tibold, 2. b, 3. 5. 2017.

 [više]

Ljudeskara

Autor: Administrator , 27. 4. 2017. 11:57

ljudèskara m

augm. i hip. krupan muškarac visoka stasa i velike snage; div, gorostas, kolos, ljudina

 

Noa Car 7.a , 29. 4. 2017.

 [više]

Množina

Autor: Administrator , 25. 4. 2017. 14:54

množìna ž

1.   velika količina; mnoštvo

2.   velika količina onoga što se razmnožilo ili umnožilo; umnoženost

3.   gram. oblik oprečan jednini, koji znači više od jedne prepoznatljive ili individualizirane jedinke; plural

 

Noa Car 7. a , 23. 4. 2017.

 

personálnōst ž G -osti, I -osti/-ošću

 

ukupnost odlika nečije osobnosti; personalitet, osobnost, ličnost [jaka personalnost]

 

Leonardo Vurbić , 24. 4. 2017.

 [više]

Pokrstiti

Autor: Administrator , 10. 4. 2017. 10:22

pokstiti (koga, se) svrš. prez. pòkrstīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. pòkršten

1.   prijeći krštenjem ili prihvaćanjem postulata u kršćansku vjeru

2.   učiniti da tko prijeđe u novu vjeru (kršćansku)

 

Noa Car 7. a , 10. 4. 2017.

 [više]

Paritetni

Autor: Administrator , 7. 4. 2017. 10:08

parìtētnī prid.

koji se zasniva na paritetu

v. paritet

1.   jednakost, ravnopravnost, jednak udio (u sporu, sastavu radnog tijela itd.)

2.   bank. odnos dviju valuta prema zlatu ili trećoj valuti

Joakim Marković 2. b, 7. 4. 2017.

 [više]

Posukljati

Autor: Administrator , 6. 4. 2017. 10:09

posùkljati () svrš. 〈prez. -ām, pril. pr. -āvši, prid. rad. posùkljao〉

početi sukljati

v. sukljati

1.   snažno izlaziti, izbijati (o dimu i sl.); kuljati

2.   izlaziti od nekuda u velikoj količini, u masi, u gomili

 

Veronika Matošević 2. a, 6. 4. 2017.

 

 [više]

Tjestenina

Autor: Administrator , 5. 4. 2017. 08:48

tjestenìna ž

  • . hrana od brašna, industrijske ili domaće izradbe, osušena bez pečenja i različito oblikovana (rezanci, makaroni itd.)

 

Ema Halužan 2. a , 5. 4. 2017.

 [više]

Sociolog

Autor: Administrator , 3. 4. 2017. 08:52

sociòlog m 〈N mn -ozi〉

onaj koji se profesionalno bavi sociologijom, koji je stekao kvalifikacije za obavljanje te profesije

 

v. sociologija

Znanost o društvu u najširem smislu, o odnosima unutar društva te između pojedinca i društva; istražuje običaje, analizira strukture i institucije, te njihov učinak na pojedinca i mogućnosti pojedinca da na njih utječe.

Ema Halužan 2. a , 3. 4. 2017.

 

 [više]

Opasno

Autor: Administrator , 31. 3. 2017. 14:19

ȍpāsno pril.

na opasan način; pogibeljno, zlo, opako

 

Anto Ravlić 2.b, 31. 3. 2017.

 [više]

Udruga

Autor: Administrator , 30. 3. 2017. 11:05

ȕdruga ž D L -uzi

1.   udruženje, društvo

2.   zadruga

 

Ema Nikolić 3. a , 30. 3. 2017.

 [više]

Obratnica

Autor: Administrator , 28. 3. 2017. 11:35

òbratnica ž (òbratnīk m)

geogr. svaki od zamišljenih paralelnih krugova oko Zemlje na 23 stupnja i 27 minuta od ekvatora (naznačuju granice tropskog pojasa na Zemlji):

1.   sjeverno [sjeverna ili Rakova obratnica]

2.   južno [južna ili Jarčeva obratnica]

 

Ivona Darojković 3. a , 28. 3. 2017.

 [više]

Patriot

Autor: Administrator , 27. 3. 2017. 15:10

patrìot (patriȍt) m

1.   onaj koji voli domovinu i narod; rodoljub, domoljub

2.   reg. onaj koji je iz istog kraja; zemljak

Ivana Darojković 3. a , 27. 3. 2017.

 

 [više]

Mučati

Autor: Administrator , 23. 3. 2017. 09:43

múčati () nesvrš. 〈prez. -čīm, pril. sad. -čēći, gl. im. -ānje〉

šutjeti

Frazeologija

⃟  mučati mukom uporno šutjeti, ne oglašavati se, ne davati glasa od sebe;

mučim ne govorim (ništa) šutim (kad osoba daje na znanje da ne govori, a imala bi što reći); ako progovorim čut će me se;

tko muči dvije uči bolje je šutjeti i prikupljati iskustva nego suviše govoriti

Anto Ravlić 2. b , 23. 3. 2017.

 [više]

Podoficir

Autor: Administrator , 21. 3. 2017. 09:49

pȍdoficīr m 〈G -a〉

pripadnik nadređenog kadra vojske; po rangu niži od oficira; dočasnik

Sara Tibold 2. b, 21. 3. 2017.

 [više]

Lomljivost

Autor: Administrator , 20. 3. 2017. 10:50

lòmljivōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

osobina onoga koji je lomljiv ili svojstvo onoga što je lomljivo

 

Anto Ravlić 2. b , 20. 3. 2017.

 [više]

Razdrt

Autor: Administrator , 15. 3. 2017. 09:50

rȁzdṟt prid. odr. -ī

 

1.   〈prid. trp.〉, v. razdrijeti

2.   〈odr.〉 pren. promukao, hrapav, razderan, raspukao (o ljudskom glasu)

 

 

Bruno Dobrinić 4. b , 15. 3. 2017.

 [više]

Spolni

Autor: Administrator , 14. 3. 2017. 09:59

spȏlnī prid.

koji se odnosi na spol i spolnost [spolni organ; spolni odnosi]

 

Ivona Darojković 3. b , 14. 3. 2017.

 [više]

Šmokljanski

Autor: Administrator , 13. 3. 2017. 15:27

šmòkljanskī prid.

koji se odnosi na šmokljane

v. šmòkljan m

onaj koji je ograničen, nespretan; glupan, smetenjak, tikvan, zvekan

Gabrijela Cojkić, 3. a , 13. 3. 2017.

 

 [više]

Ljuljačka

Autor: Administrator , 9. 3. 2017. 15:33

ljùljāčka ž 〈G mn -čākā/-ī〉

1. viseća naprava za ljuljanje; ljuljaška, njihaljka
2. stolica napravljena tako da se u njoj može ljuljati

Gabrijela Božić 3. a, 9. 3. 2017.

 [više]

Koalicijski

Autor: Administrator , 8. 3. 2017. 15:30

koalícījskī prid.

koji se odnosi na koaliciju, koji je dio koalicije [koalicijski partner]; koalicioni

v. koalicija

1.   a. politički ili vojni savez više država radi ostvarivanja nekog dogovorenog programa [osnovati/sklopiti koaliciju] b. udruživanje političkih stranaka radi ostvarivanja nekog programa

2.   općenito, neformalno povezivanje ljudi i organizacija oko zajedničkih interesa

Elizabeta Abramović 3. a, 8. 3. 2017

 [više]

POTKUSURITI

Autor: Administrator , 7. 3. 2017. 11:08

potkusúriti svrš. 〈prez. potkùsūrīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. potkùsūren〉

1.   (što) reg. platiti ostatak, izravnati, namiriti račun

2.   (se) ekspr. namiriti se, poravnati se

Dorotea Matić 2. b , 7. 3. 2017.

 [više]

Opskrbništvo

Autor: Administrator , 28. 2. 2017. 10:00

a. vojn. ukupnost znanja i tehničkih sredstava, ob. za strateško i drugo djelovanje vojske; opskrbništvo

b. ekon. fizička distribucija proizvoda

 

Ivona Darojković 3. a , 28. 2. 2017.

 

 [više]

Lug

Autor: Administrator , 27. 2. 2017. 10:59

1.   pepeo

2.   voda u kojoj je prokuhan pepeo; cijeđ, lukšija, lužnica

 

Fran Stipić 3. c , 27. 2. 2017.

 [više]

Nazdravičar

Autor: Administrator , 24. 2. 2017. 09:45

nàzdravičār m

1.   onaj koji drži zdravice, koji nazdravlja

2.   onaj koji se u javnom i kulturnom životu iscrpljuje u nazdravičarstvu

Sara Tibold, 2. b, 24. 2. 2017.

 [više]

Nadomjestiti

Autor: Administrator , 23. 2. 2017. 10:42

nadòmjestiti (što, koga) svrš. 〈prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. trp. nadòmješten〉

zamijeniti jedno drugim, učiniti da se nešto ili netko nađe na mjestu ili u funkciji drugoga [ulje se može nadomjestiti mašću ili maslacem]

Sara Tibold, 2. b, 23. 2. 2017.

 [više]

Paučić

Autor: Administrator , 22. 2. 2017. 09:52

pȁučić m

1. deminutiv i hipokoristik od pauk

Vidi: Pauk

1.   zool. životinja iz reda pauka

2.   (mn) a. red paučnjaka b. jestiva morska riba iz porodice paukovki s otrovnim bodljama; draganja,

3.   razg. vozilo s dizalicom za odnošenje ili premještanje automobila

Sara Tibold, 2. b

 [više]

Kruh

Autor: Administrator , 21. 2. 2017. 09:46

krȕh m 〈V krȕše, N mn krùhovi〉

1. uskislo pečeno tijesto [crni kruh; bijeli kruh; raženi kruh; kukuruzni kruh]; kruv
2. pren. a. hrana b. ono od čega čovjek živi [nemati ni za kruh]

Dorotea Matić, 2. b, 21. 2. 2017.

 [više]

Prirepak

Autor: Administrator , 20. 2. 2017. 09:43

prìrepak m 〈G -pka, V -pče, N mn -pci〉

1. pejor. ono što je pridodano (kao dio uz odrezan rep pečenog janjeta i sl.)
2. onaj tko se ulaguje, koji prati i sluša moćnijega i važnijega u društvu

Laura Darojković, 20. 2. 2017.

 [više]

Prohibicionìstički

Autor: Administrator , 17. 2. 2017. 11:00

prohibicionìstički

1. kao prohibicionist, na način prohibicionista

2. koji se odnosi na prohibicioniste

Fran Stipić 3. c , 17. 2. 2017.

 [više]

Prolaziti

Autor: Administrator , 16. 2. 2017. 10:58

pròlaziti nesvrš. 〈prez. -īm, pril. sad. -zēći, gl. im. -ažēnje〉

1.   v. proći

2.  () biti prihvaćen, ispunjavati uvjete, uspjeti se nekako predstaviti kao dovoljan po kriterijima koji se postavljaju; dobivati prolaznu ocjenu [kakav je takav je, ali ne ispada barem glup, pa nekako kao političar prolazi]

Fran Stipić 3. c , 16. 2. 2017.

 [više]

Ornitolog

Autor: Administrator , 15. 2. 2017. 10:17

ornitòlōg m 〈N mn -ozi〉

onaj koji se bavi ornitologijom, stručnjak u ornitologiji

Fran Stipić 3. c , 15. 2. 2017.

 [više]

Oblikovati

Autor: Administrator , 14. 2. 2017. 10:16

òblikovati (se) dv. 〈prez. -kujēm (se), pril. sad. -kujūći (se), pril. pr. -āvši (se), gl. im. -ānje〉

1.   (koga, što) dati ili davati oblik, uobličiti; uobličivati

2.  (se) poprimati oblik

 

Fran Stipić 3. c , 14. 2. 2017.

 [više]

Kavalir

Autor: Administrator , 10. 2. 2017. 09:45

kavàlīr m 〈G kavalíra〉

1.   pov. zast. konjanik, vitez

2.   zast. partner u plesu (u plesnoj školi)

3.   a. onaj koji se odlikuje uglađenim ponašanjem prema ženskom društvu b. onaj koji se odlikuje velikodušnim i galantnim gestama, onaj koji je galantan, darežljiv; kavaljer

 

Marko Mikšaj 2. a , 10. 2. 2017.

 [više]

Proživjeti

Autor: Administrator , 9. 2. 2017. 11:10

prožívjeti (što) svrš. 〈prez. pròžīvīm, pril. pr. -ēvši, prid. trp. pròžīvljen〉

1.   živjeti određen odsječak vremena [proživjeti život; proživjeti mnogo godina]

2.   iskusiti što u životu, preživjeti, doživjeti [proživjeti rat]

3.   doživjeti s osjećajnošću, uzeti k srcu [teško proživjeti smrt bližnjega]

 

Sara Tibold 2. b, 9. 2. 2017.

 [više]

Odčitati

Autor: Administrator , 8. 2. 2017. 13:22

odčìtati (što) svrš. 〈prez. -ām, pril. pr. -āvši, prid. trp. ȍdčitān〉

1.   jednim pogledom ili kratkom cjelovitom radnjom registrirati podatke izražene brojkama ili drugim znacima [odčitati brojilo]

2.   razg. izreći u obliku oštre pouke [odčitati lekciju komu]; očitati

3.   u cjelini obaviti glasno i javno ono što se sastoji od čitanja [ob. odčitati misu]

Leonardo Vurbić, 2. b, 8. 2. 2017.

 [više]

Osionost

Autor: Administrator , 8. 2. 2017. 13:20

osiónōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

osobina onoga koji je osion ili svojstvo onoga što je osiono

v. osion - koji se osilio, drzak, koji što želi postići silom, koji se ponaša kao siledžija, koji sve obavlja uz nasilje

 

Leonardo Vurbić, 2. b , 7. 2. 2017.

 [više]

Snagator

Autor: Administrator , 6. 2. 2017. 13:13

snàgātor (snagȃtor) m

žarg. onaj koji postiže fizičkom snagom ono što se postiže tehnikom i znanjem

6. 2. 2017. Dorotea Matić, 2. b

 [više]

Kvalificírati

Autor: Administrator , 3. 2. 2017. 12:57

kvalificírati (koga, što, se) dv. 〈prez. kvalifìcīrām (se), pril. sad. -ajūći (se), pril. pr. -āvši (se), gl. im. -ānje〉

1.   odrediti/određivati (se) prema vrijednosti ili kakvoj odlici, osobini ili svojstvu [kvalificirati se za viši stupanj natjecanja]

2.   steći/stjecati kvalifikaciju (2) [kvalificirati (se) za majstora]

 

Dorotea Matić 2.b , 3. 2. 2017.

 [više]

Neinventivan

Autor: Administrator , 2. 2. 2017. 13:03

nȅinventīvan prid. 〈odr. -vnī〉

koji je bez ideja; nemaštovit

Mihaela Darojković 3. a , 2. 2. 2017.

 [više]

stáloženo pril.

Autor: Administrator , 1. 2. 2017. 10:00

na staložen način, sa staloženošću

Ivona Darojković 3. a , 1. 2. 2017.

 [više]

Kolutati

Autor: Administrator , 31. 1. 2017. 15:18

kolùtati nesvrš. 〈prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

kružiti, opisivati oblik koluta

Laura Marelja 4.c , 31. 1. 2017.

 [više]

predživot

Autor: Administrator , 30. 1. 2017. 10:22

bivši, prošli dio života (koji se bitno razlikuje od ovoga koji se sada živi) [imati predživot]

Ema Nikolić 4.c , 30. 1. 2017.

 [više]

Fenjer

Autor: Administrator , 26. 1. 2017. 09:48

fènjer m 〈G mn fȅnjērā〉

reg. staklom ili drugačije obložena petrolejska svjetiljka [ručni fenjer; ulični fenjer], usp. feral

Sara Tibold 2. b , 26. 1. 2017.

 [više]

postidjeti

Autor: Administrator , 25. 1. 2017. 16:16

postiđívati

postiđívati (koga, se) nesvrš.

v. postidjeti

postídjeti svrš. 〈prez. pòstīdīm, pril. pr. -ēvši, prid. trp. pòstīđen〉

1.   (koga) učiniti da se tko počne stidjeti

2.   (se) biti obuzet stidom, usp. posramiti

 

Sara Tibold 2.b , 25. 1. 2017.

 [više]

Paradentoza

Autor: Administrator , 24. 1. 2017. 09:45

paradentóza ž

1. pat. kronična degenerativna bolest, parodoncija tkiva koje pričvršćuje zub u čeljusti; rezultira povlačenjem desni, ogoljavanjem korijena zuba, klimavošću i ispadanjem zubi; paradontoza

Laura Darojković 4.c , 24. 1. 2017.

 [više]

Mjera

Autor: Administrator , 23. 1. 2017. 09:48

1.     term. standard ili sustav koji se upotrebljava za mjerenje veličine, količine ili stupnja

2.     mat. funkcija s posebnim svojstvima, zadanim na temelju apstrahiranja intuitivnih pojmova duljine, ploštine, obujma itd. [prostor mjere; teorija mjere]

3.     glazb. ritmička jedinica ili dio ritmičke jedinice [tročetvrtinska mjera]; metar, takt

4.     a. dimenzija dijela tijela pri izradi rublja, odjeće i obuće; veličina b. dosl. mjerenjem odrediti dužinu i širinu odijela itd. koje će biti šivano (»šivano po mjeri«)

5.     žarg. a. pobijediti koga u izravnom takmičenju, dobiti igru s lakoćom, lako svladati otpor protivnika [uzeti mjeru (komu)] b. učiniti koga nemoćnim u borbi argumenata, pobijediti dobrim razlozima u borbi mišljenja

6.     količina izmjerene robe (ako se radi o težini); vaga

7.     v. granica [do neke mjere; izgubiti (prevršiti) mjeru; preko svake mjere; u znatnoj mjer i; ne znati mjeru]

8.     (mn) potezi u skladu s nekim propisima, primjena propisa, pravila, zakona itd. s određenom svrhom ili namjerom, primjena zakona i pravila [poduzeti mjere; poduzeti zakonske mjere; primijeniti mjere; pooštriti mjere], usp. korak (3)

 

 

Dorotea Matić 2. b, 23. 1. 2017.

 [više]

Neuralgičan

Autor: Administrator , 20. 1. 2017. 10:52

neuralgičan

1. koji je zahvaćen neuralgijom

(v. neuralgija: učestala, jaka, grčevita i teško podnošljiva bol živca)

 [više]

Regres

Autor: Administrator , 19. 1. 2017. 09:52

1.   a. pravna odšteta

      b. naknada, pripomoć [regres za godišnji odmor]

2.   rij. nazadak, regresija

Gabrijela Božić 3.a , 19. 1. 2017.

 

 [više]

Oporavak

Autor: Administrator , 18. 1. 2017. 09:44

opòravak m 〈G -āvka, N mn -āvci〉

vraćanje snage ili zdravlja poslije slabosti ili bolesti, poboljšanje u bilo kojem smislu (materijalno, zdravstveno) nakon nazatka ili propadanja

Nino Livojević 3.c , 18. 1. 2017.

 [više]

Kritičar

Autor: Administrator , 17. 1. 2017. 11:28

krìtičār m

1.   onaj koji ocjenjuje, prosuđuje, analizira što [kritičar vladajuće stranke]

2.   onaj koji se bavi pisanjem kritika [kazališni kritičar; književni kritičar]; kriti

Ivona Darojković 3.a , 17. 1. 2017.

 [više]

Otpaditi se

Autor: Administrator , 16. 1. 2017. 11:23

  1. odmetnuti se, postati odmetnik
  2. (od koga, od čega) postati stran čemu ili komu nakon odmetanja, ne biti više onaj isti kao prije nego što se odmetnuo [mnogi su se odmetnuli od obiočnog života i ne vole više raditi]

Ivona Darojković 3.a , 16. 1. 2017.

 [više]

Iščuđavati se

Autor: Administrator , 21. 12. 2016. 12:10

iščuđávati se nesvrš.prez. iščuđavam se, pril. sad. -ajući se, gl. im. iščuđavanje

napadno pokazivati čuđenje, izigravati nerazumijevanje i iznenađenost, neiskreno se čuditi, čuditi se mnogo više nego što povod traži [iščuđavati se stalno]

 

Gabrijela Božić 3.a , 21. 12. 2016.

 [više]

Osjetljiv

Autor: Administrator , 21. 12. 2016. 10:36

osjètljiv ( na što) prid. 〈odr. -ī〉

1.   koji brzo reagira na podražaj

2.   koji se lako emocionalno uzbudi

3.   razg. koji je delikatan, sporan, koji se po čemu drugome razlikuje od drugih primjera [osjetljiva tema; osjetljivo mjesto]

 

Ivona Darojković 3.a , 20. 12. 2016.

 

 [više]

Osjećajnost

Autor: Administrator , 21. 12. 2016. 10:33

osjećájnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

osobina onoga koji je osjećajan

v. osjetiti

1.   a. ispitati ili tražiti dodirom b. imati osjećaj dodira [osjetio sam nešto]

2.   a. iskusiti [svi će osjetiti njegov gnjev]; oćutjeti b. izraziti ili biti svjestan osjećaja, doživljaja ili uvjerenja; oćutjeti

 

Ema Nikolić 3.a , 19. 12. 2016.

 [više]

nadahnúće sr

Autor: Administrator , 16. 12. 2016. 11:07

1.   〈gl. im.〉, v. nadahnuti

2.   vrlo povoljno raspoloženje s izraženim stvaralačkim poletom, zanosom; inspiracija

3.   rel. nutarnje svjetlo kojim su bili rasvijetljeni ljudi, pisci Svetog pisma

Dorotea Matić 2.b , 16. 12. 2016.

 [više]

Rad

Autor: Administrator , 13. 12. 2016. 10:31

rad m 〈〈L rádu, N mn rȁdovi, G rȁdōvā〉〉

1.   a. svjesna i svrsishodna djelatnost radi postizanja korisnog učinka za zadovoljenje osobnih ili proizvodnih potreba [fizički rad; umni rad; proizvodni rad] b. skup djelatnosti ili napora potrebnih da se nešto proizvede, da se postigne određeni rezultat

2.   obavljanje posla uz naknadu, plaćena djelatnost, aktivnost u okvirima dogovora, ugovora, radnog odnosa i vremena; posao

Dorotea Matić, 2. b

 [više]

plítak prid. 〈odr. plȋtkī〉

Autor: Administrator , 12. 12. 2016. 15:45

1.   koji je male dubine, maloga gaza [plitak potok], opr. dubok

2.   koji prodire, koji seže do male dubine [plitko oranje]

3.   pren. a. koji se ne odlikuje dubinom, sadržajnošću, koji ne ulazi u bit stvari; površan [plitak zaključak; plitak osjećaj] b. koji se nije razvio do jačeg stupnja (o mislima, osjećajima i sl.)

⃟ (biti) plitke pameti biti priglup, ne shvaćati zbivanja;

(biti) plitkog džepa (kese) biti malih, slabih materijalnih sredstava

 

David Štorga 3.a , 13. 12. 2016.

 [više]

Pleonastičnost

Autor: Administrator , 9. 12. 2016. 16:20

pleonàstičnōst

pleonàstičnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

svojstvo onoga što sadrži pleonazam, što ima svojstva pleonazma

(Pleonizam je suvišno gomilanje istoznačnih riječi [potencijalna mogućnost; kondicionalan uvjet])

Bruno Dobrinić 4. b, 8. 12. 2016.

 

 [više]

Odvijati

Autor: Administrator , 9. 12. 2016. 16:18

odvíjati

odvíjati (što, se) nesvrš. 〈prez. òdvījām (se), pril. sad. -ajūći (se), gl. im. -ānje〉

1.   (što), v. odviti

2.   (se) događati se, zbivati se, teći, razvijati se [događaji se brzo odvijaju; odvijati po planu; odvijati bez poteškoća]

Luka Vujić 3.a , 8. 12. 2016.

 

 [više]

Načet

Autor: Administrator , 7. 12. 2016. 15:49

nȁčēt prid. 〈odr. -ī〉

1. zahvaćen čime (bolešću itd., usp. načeti), koji trpi početke pada društvene i političke moći, koji je na početku kompromitiranja ili razvlašćivanja, koji je na početku gubljenja fizičkih i intelektualnih snaga

Sara Tibold 2. b, 7. 12. 2016.

 

 [više]

pàlikuća m 〈N mn -e〉

Autor: Administrator , 6. 12. 2016. 13:21

onaj koji namjerno podmeće požar (u objektima različitih namjena)

Gabrijela Božić 3.a , 6. 12. 2016.

 [više]

kabàla ž

Autor: Administrator , 5. 12. 2016. 13:23

1.   jud. a. sustav mističkih, ezoteričnih interpretacija nekih starozavjetnih tekstova njegovan u dijelu srednjovjekovnog judaizma b. općeniti termin za misticizam u židovskoj tradiciji c. teorije o magiji brojeva i druge okultne teorije u judaizmu (komunikacije s mrtvima, istjerivanja duhova i sl.)

2.   pren. a. zakulisna, tajna intriga; konspirativna urota b. pejor. tajno udruženje s mračnim ciljevima

 

Bruno Dobrinić 4.b , 5. 12. 2016.

 [više]

Preneraziti (se)

Autor: Administrator , 30. 11. 2016. 10:54

preneráziti (se) svrš. 

〈prez. prenèrāzīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. prenèrāžen〉

izazvati iznenada snažan dojam; zapanjiti (se), zaprepastiti (se)

Sara Tibold, 2. b, 30. 11. 2016.

 [više]

Statičan

Autor: Administrator , 30. 11. 2016. 10:53

stàtičan prid. 〈odr. -čnī〉

1. koji nije u pokretu, koji se ne može pomaknuti; nepokretan
2. koji je slabo pokretljiv, koji nema pokretačke snage ili živosti [statičan nogometaš], opr. dinamičan

Sara Tibold, 2. b, 29. 11. 2016.

 [više]

Lajbžurnalist

Autor: Administrator , 28. 11. 2016. 09:48

lajbžurnàlist m

reg. zast. nečiji privatni novinar, onaj koji piše onako kako odgovara osobi koju mora reklamirati, pisac naručenih pozitivnih kritika

Sara Tibold, 2. b. 28. 11. 2016.

 [više]

Nepredvidljiv

Autor: Administrator , 25. 11. 2016. 16:32

nepredvìdljiv (nepredvìdiv) prid. 〈odr. -ī〉

koji se ne može unaprijed procijeniti, čiji se postupak ne može unaprijed znati

Laura Jančec 3.a , 25. 11. 2016.

 

 [više]

sterati

Autor: Administrator , 24. 11. 2016. 10:08

stèrati (što, se) nesvrš. 〈prez. stȅrēm (se), pril. sad. stȅrūći (se), gl. im. -ānje〉

 

1.   (što) a. prostirati, rasprostirati, širiti [sterati slamu] b. pripremati (postelju, ležaj)

2.   (se) pružati se, prostirati se, širiti se

⃟ sterati (komu) put pomagati komu u ostvarenju njegovih planova

 

Elizabeta Abramović 3.a , 24. 11. 2016.

 [više]

Pòstaviti

Autor: Ivana Budimčić, 23. 11. 2016. 16:21

pòstaviti svrš. 〈prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. trp. pòstavljen〉

1.   a. (što) staviti da stoji i ne pada b. (koga) dovesti na mjesto u službi, dati mu postavljenje

2.   (se) a. zauzeti stav b. pren. zauzeti određen odnos prema drugim ljudima, pojavama ili stvarima

Antonio Poldrugač , 23. 11. 2016.

 [više]

Laskavac

Autor: Administrator , 22. 11. 2016. 15:16

 

lȁskavac m 〈G -āvca, V -āvče, N mn -āvci〉

onaj koji laska

vidi laskati:

1. pretjerivati u pohvalama

2. govoriti ili hvaliti nekoga na način koji mu je osobito drag

 

Antonio Poldrugač 4.c , 22. 11. 2016.

 

 [više]

predajnik

Autor: Administrator , 21. 11. 2016. 10:02

uređaj koji odašilje, emitira elektromagnetske valove [radijski odašiljač radioodašiljač; televizijski odašiljač];  

Ema Nikolić 3.a , 21. 11. 2016.

 [više]

Kavenik

Autor: Administrator , 18. 11. 2016. 10:48

kavènīk m 〈G kaveníka, N mn kaveníci〉

posuda u kojoj se kuha kava ili ječmena i slična smjesa kao osnova za bijelu kavu; koguma

Antonio Poldrugač 4. c , 18. 11. 2016.

 [više]

majorica

Autor: Administrator , 17. 11. 2016. 16:10

majòrica ž

1.   razg. majorova supruga; majorovica

2.   vojn. ženska osoba koja ima čin majora; bojnica

Iva Davidović 3.a , 17. 11. 2016.

 [više]

odvikávati

Autor: Administrator , 16. 11. 2016. 10:55

odvikávati (koga, se) nesvrš. 〈prez. odvìkāvām (se), pril. sad. -ajūći (se), gl. im. -ānje〉,

v. odviknuti

1.   (čega) učiniti da tko napusti neku naviku; odučiti

2.   (se) prestati činiti ono što je bila navika, napustiti naviku, odreći se navike

 

Laura Darojković 4. c, 16. 11. 2016.

 [više]

praćka

Autor: Administrator , 15. 11. 2016. 16:22

prȁćka ž 〈D L -i, G mn -ćākā/-ī〉

jednostavna naprava od rašlji i drška te gumene trake koja zatezanjem i naglim puštanjem gume izbacuje predmet pridržavan gumom [ja sam jutarnji čovjek, iz kreveta ustajem k̕o iz praćke, ne izležavam se]

Bruno Dobrinić 4.b , 15. 11. 2016.

 [više]

rezultanta

Autor: Administrator , 14. 11. 2016. 16:23

rezùltanta (rezultȁnta) ž 〈G mn -nātā/-ī〉

1.   fiz. sila koja nastaje istodobnim djelovanjem više sila (komponenata)

2.   ono čime što rezultira, pojava koja nastaje kao konačan rezultat nekog složenog djelovanja, zbivanja, procesa i sl.

Ivona Darojković 4.a , 14. 11. 2016.

 [više]

Nenaoružan

Autor: Administrator , 4. 11. 2016. 11:14

nȅnaoružān, prid. 〈odr. -ī

1.   koji nema nikakva oružja; goloruk

2.   slabo ili nedovoljno naoružan, opr. naoružan, v. naoružati

 

Laura Darojković 4.c, 4. 11. 2016.

 

 [više]

Pȍmāk

Autor: Administrator , 3. 11. 2016. 12:36

Pȍmāk m (Pȍmakinja ž) 〈N mn Pȍmāci〉

Bugarin ili bugarski građanin islamske vjeroispovijesti (1889. o. 370.000 ljudi protjerano je iz Bugarske u Tursku)

Laura Darojković, 3. 11. 2016.

 

 [više]

pìrātskī prid.

Autor: Administrator , 2. 11. 2016. 10:30

1.   koji se odnosi na pirate; gusarski, razbojnički

2.   razg. koji nije originalan i koji nije kupljen legalno [piratske kopije; piratski softver]; ilegalni, nezakonit, ukraden, opr. licencirani, originalan

∆ piratsko izdanje divlje izdanje, ob. nosača zvuka i videokaseta, bez potrebnih dozvola i naplata autorskih prava, usp. piraterija (2)

 

Jakov Grgić 4.a L, 2. 11. 2016.

 [više]

ognòjiti se svrš. 〈prez. ògnojīm se, pril. pr. -īvši se, prid. trp. ògnojen〉

Autor: Administrator , 27. 10. 2016. 09:52

ispuniti se gnojem [rana se ognojila]

Ivona Darojković 3. a , 27. 10. 2016.

 [više]

nàrisati (što) svrš. 〈prez. -šēm, pril. pr. -āvši, imp. nàriši〉

Autor: Administrator , 26. 10. 2016. 09:30

rij. knjiš. reg., v. nacrtati

Marina Paradžik 3. b L, 26. 10. 2016.

 [više]

onesposòbiti (koga, što) svrš. 〈prez. onespòsobīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. onespòsobljen〉

Autor: Administrator , 25. 10. 2016. 10:38

1.   (koga) učiniti nesposobnim za rad, djelovanje i sl., npr. ozljedom

2.   (što) učiniti neispravnim, učiniti da prestane funkcionirati, npr. stroj i sl.

Ema Nikolić 4.a , 25. 10. 2016.

 [više]

omršavljívati () nesvrš. 〈prez. omršàvljujēm, pril. sad. omršàvljujūći, gl. im. -ānje〉

Autor: Administrator , 24. 10. 2016. 11:12

vidi omršavjeti

òmršavjeti svrš. 〈prez. òmršavīm, pril. pr. -īvši, prid. rad. òmršavio〉

postati mršav, izgubiti na težini

 

Mihaela Darojković 3.a , 24. 10. 2016.

 [više]

nàpraviti (se) svrš. 〈prez. nàpravīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. nàpravljen〉

Autor: Administrator , 21. 10. 2016. 10:14

1.      (što) izraditi, stvoriti, sastaviti [napraviti lutku; napraviti napitak]

2.      (što) počiniti, uzrokovati [napraviti štetu; napraviti glupost]

3.      (se) pretvarati se, praviti se [napraviti se mrtav]

4.      (se) razg. eufem. (o djeci) izvršiti veliku nuždu

5.      (u raznim vezama riječi) [napraviti svađu (kavgu), razg. zametnuti svađu; (kavgu); napraviti pare (novac) odlično zaraditi, vrlo mnogo steći, obogatiti se; napraviti gužvu izazvati gužvu; napraviti predstavu prirediti predstavu; napraviti ručak prirediti ručak; napraviti vraga loše što učiniti; pokvariti što, proizvesti štetu, uzrokovati kakvo zlo, izazvati komplikacije; napraviti dijete, razg. oploditi ženu i zametnuti plod; dobiti dijete, biti otac; napraviti jelo (kruh, kolač, juhu itd.) pokriva sva posebna značenja koja se odnose na tehniku rada; (skuhati, umijesiti, ispeći itd.)]

6.      razg. (u raznim vezama zamjenjuje precizniji glagol koji znači tu radnju) [napraviti krevet prostrijeti krevet; napraviti stol prostrijeti stol; napraviti doručak (ručak, večeru) prirediti doručak (ručak, večeru); napraviti čvor vezati čvor; napraviti rezultat (u nekoj sportskoj igri); napraviti poen postići rezultat, poen]

 

Laura Darojković 4.c , 21. 10. 2016.

 [više]

káliti nesvrš. 〈prez. kȃlīm, pril. sad. -lēći, gl. im. -ljēnje〉

Autor: Administrator , 20. 10. 2016. 09:43

1.   (što) davati željezu veliku tvrdoću i otpornost na habanje zagrijavanjem na visoke temperature i brzim hlađenjem [kaliti čelik]

2.   (se) postajati sposoban za iskušenja [kaliti se u nevoljama]; čeličiti se, jačati

 

Liam Peremin 8.e, 20. 10. 2016.

 [više]

sȏnda (ž)

Autor: Administrator , 18. 10. 2016. 09:51

1.  tehn. sprava za mjerenje dubine voda; dubinomjer, sounder 

2.  tehn. a. bušilica za arteške bunare b. bušilica za istraživanje dubljih slojeva Zemljine kore 

3.  med. instrument različitih oblika i dimenzija kojim se prodire u organizam ili u tkivo radi ispitivanja [kirurška sonda] 

4.  meteor. općeniti naziv za razne vrste mjernih instrumenata namijenjenih ispitivanju atmosfere [radiosonda; ozonosonda; raketna sonda; rawinsonda] 

5.  tehn. umjetni satelit opremljen aparatima za mjerenje magnetizma, različitih radijacija i dr. u međuplanetskim prostorima 

 

Liam Peremin 8. e, 18. 10. 2016.

 [više]

kùrblati nesvrš. 〈prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Autor: Administrator , 17. 10. 2016. 10:00

1. okretati kurblu da bi se uključio motor automobila
2. stavljati motor u pogon

Ema Nikolić, 3.a

 [više]

ocijéniti (koga, što) svrš. 〈prez. òcijēnīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. òcijēnjen〉

Autor: Administrator , 13. 10. 2016. 14:49

1.   dati komu ocjenu, napisati komu ocjenu [ocijeniti učenika]

2.   dati mišljenje o komu ili o čemu; procijeniti [ocijeniti situaciju]

 

Bruno Dobrinić 4. b, 13. 10. 2016.

 [više]

kȏlnīk m 〈N mn -īci〉

Autor: Administrator , 12. 10. 2016. 14:53

Dio ulice namijenjen kretanju vozila, za razliku od pločnika.

Tristan Meštović 6. c, 12. 10. 2016.

 [više]

prémaz

Autor: Administrator , 11. 10. 2016. 10:45

1.   ono čime je što premazano (ob. radi zaštite)

2.   sloj onoga čime je premazano [uljeni premaz; premaz laka]

Gabrijela Božić 3.a , 11. 10. 2016.

 [više]

kratkòvrat

Autor: Administrator , 10. 10. 2016. 16:14

kratkòvrat prid. 〈odr. -ī〉

koji ima kratak vrat, koji je kratka vrata (ob. o osobi), opr. dugovrat

Ema Nikolić, 3. a

 [više]

dernuti

Autor: Administrator , 7. 10. 2016. 15:19

1.   udariti, lupiti

2.  proizvesti prasak (iz prangije, opaliti iz puške i sl.)

 

Laura Darojković 4.a, 7. 10. 2016.

 [više]

kolòbār m 〈G kolobára〉

Autor: Administrator , 6. 10. 2016. 15:23

1.   a. obruč, prsten difuznog svjetla oko Mjeseca, Sunca i drugih izvora svjetlosti; Mjesečev krug b. lik. obruč poviše ili oko glave svetaca; aureola, nimbus

2.   (ob. mn) izraženi, natekli podočnjaci

3.   obruč, prsten, krug (dima, valova, oko bradavice na ženskim grudima itd.)

4.   metalna karika na verigama; komaštrama

 

 

Jakov Grgić 4.a L, 6. 10. 2016.

 [više]

opážati

Autor: Administrator , 5. 10. 2016. 13:21

opážati (koga, što) nesvrš. 〈prez. òpāžām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉,

v. opaziti

1. primiti osjetilom vida a. ugledati, vidjeti, spaziti b. zapaziti, primijetiti
2. jasno uočiti umom ili osjetilima; razaznati
3. shvatiti, ili postati svjestan čega; otkriti

 

LAURA DUNĐER, 4. B

 [više]

idealizácija ž.

Autor: Administrator , 4. 10. 2016. 10:28

1.   psih. a. psihički mehanizam kod kojega osoba sebi ili drugima pripisuje pretjerano pozitivne kvalitete b. predstavljanje čega u boljem svjetlu nego što u stvarnosti jest [idealizacija života]

2.   predstavljanje čega savršenim (u obliku ideala) [idealizacija nečije ljepote]

 

Dorotea Matić, 2. B

 [više]

Prìbrati (svrš.)

Autor: Administrator , 3. 10. 2016. 13:50

1. (što) s(a)kupiti, prikupiti iz raznih izvora
2. (se) a. doći s više strana na jedno mjesto, prikupiti se, sabrati se, skupiti se (o osobama) b. doći k sebi, srediti misli i osjećaje

 [više]

pribrojati (pribròjiti) (što) svrš. 〈prez. prìbrojīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. prìbrojen〉

Autor: Ivana Budimčić, 29. 9. 2016. 10:52

1.   dodati nekom zbroju

2.   (u što) uvrstiti u što, ubrojiti

3.   dodati kojoj skupini, društvu [pribrojati svojim pristašama]

David Štorga 3.a, 29. 9. 2016.

 [više]

makijavelìstičkī prid.

Autor: Administrator , 28. 9. 2016. 09:17

koji se odnosi na makijavelizam (pren. a. politička praksa koja Machiavellijevu uvjetno datu tezu »cilj opravdava sredstvo« dovodi do krajnosti te se služi intrigama, manipuliranjem i drugim nedozvoljenim sredstvima da bi se osvojila ili zadržala vlast b. razg. intrigiranje, manipuliranje, podmetanje u osobnim i društvenim odnosima općenito, npr. u poslovnoj konkurenciji i sl.) i makijaveliste

Nino Livojević 3.c, 29. 9. 2016.

 [više]

čákavskī prid.

Autor: Administrator , 27. 9. 2016. 19:01

koji se odnosi na čakavce i čakavsko narječje

Gabriela Cojkić, 3. c

 [više]

glàsāčkī prid.

Autor: Administrator , 26. 9. 2016. 09:19

koji se odnosi na glasače i glasanje [glasački listić; glasačka kutija; glasačko mjesto; glasački odbor; glasačko pravo; glasačka žara]

Fran Stipić 3.c, 28. 9. 2016.

 [više]

glàsāčkī, prid.

Autor: Administrator , 23. 9. 2016. 16:08


koji se odnosi na glasače i glasanje [glasački listić; glasačka kutija; glasačko mjesto; glasački odbor; glasačko pravo; glasačka žara]

 

Fran Stipić, 3. c

 [više]

prȁlīk m 〈N mn -ikovi/-īci ekspr.〉

Autor: Administrator , 22. 9. 2016. 16:51

prva predodžba čega izražena u liku ili slici, obrisu i sl., prva pojava čega predočiva ili viđena kao lik

Lana Grgić 4.a PŠL, 22. 9. 2016.

 [više]

šìlok, m (tal.) lokal.

Autor: Administrator , 21. 9. 2016. 09:57

topao južni ili jugoistočni vjetar (šìrokō)

Jure Marčinković, 4. B

 [više]

novinarčić m

Autor: Administrator , 20. 9. 2016. 12:35

pejor. beznačajan novinar

Lana Grgić, 4. a L

 [više]

svojeglav, pridjev

Autor: Administrator , 19. 9. 2016. 10:48

 - koji namjerno ili tvrdoglavo radi drugačije od onoga što je razborito ili što se zahtijeva (o osobi ili postupku); svojevoljan, samovoljan, tvrdoglav

Odabrala: Manuela Bilanović 4. L

 [više]

ìgrāčki

Autor: Ivana Budimčić, 16. 9. 2016. 10:32

ìgrāčki pril.

kao igrač, na način igrača

 

ìgrāčkī prid.

koji se odnosi na igrače [dobar igrački potez]

Nino Livojević 3. c, 16. 9. 2016.

 [više]

jézditi, nesvrš. 〈prez. -īm, pril. sad. -dēći, gl. im. jéžđēnje〉

Autor: Administrator , 15. 9. 2016. 14:01

1.   ekspr. vrlo brzo jahati; galopirati

2.   pren. brzo prolaziti; juriti

 

Benjamin Schmitlechner 3. c, 15. 9. 2016.

 [više]

primijéniti (što), gl.

Autor: Administrator , 14. 9. 2016. 10:57

1.a. uvesti u upotrebu; upotrijebiti, iskoristiti [primijeniti novu tehnikub. (na koga) protegnuti, proširiti upotrebu na koga [primijeniti na druge]

2. provesti u djelo; ostvariti [primijeniti u praksi]

 

14. 9. 2016. Dominik Bubnjar 3. b

 [više]

ȉstorēdan prid. 〈odr. -dnī〉

Autor: Administrator , 13. 9. 2016. 10:54

1.   koji pripada istom redu, poretku, koji je iste razine (o činjenicama, pojmovima i sl.)

2.   koji stoji u istom redu (gimnastičari u vrsti)

 

13.09.2016. Gabrijela Ban, 3. b

 [više]

lànčano pril.

Autor: Administrator , 12. 9. 2016. 11:30

u povezanom nizu, jedno za drugim, tako da jedno vuče drugo

[lančano reagirati – naći se u nizu pojava ili posljedica koje slijede jedna za drugom ili koje povlače jedna drugu]

12.09.2016. Nino Livojević, 3. c

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Riječ dana

MORE

Autor: Administrator , 13. 2. 2018. 13:09

mȏre sr 〈G -a〉

Definicija

1.            velika površina, prostor slane vode koji okružuje kontinente, dio oceana koji više ili manje zalazi u kopno [Sredozemno more]

2.            pren. velika količina, mnoštvo, velik broj čega, veliko prostranstvo [more problema]

3.            morska voda [napiti se mora; ugrijati more]

Sintagma

∆ debelo more pučina;

malo more naizgled zatvoreno more;

mrtvo more 1. stanje kad valovi nemaju smjera (ob. nakon smirivanja vjetra) 2. pren. ustajalost, nedogađanje, stanje bez djelatnosti, učmalost, žabokrečina;

otvoreno more more kojemu se ne vide granice; svjetsko more, pučina;

sinje more modro more

Frazeologija

⃟ briga me (ne) što Mađarska nema more baš me briga (za ono o čemu se govori); svejedno mi je; ravnodušan sam;

budali je more do koljena posl. budali se sve čini jednostavno, ni u čemu ne vidi problema;

hvali more drž' se kraja 1. dosl. more krije velike i neslućene opasnosti, na kopnu je život sigurniji i nije ugrožen 2. pren. ne zanosi se previše opasnostima; sigurno je sigurno; drž' se (kume) zida;

ima (malo) mora;

more je more je pomalo nemirno, ima valova, nije mirno kao da je bonaca;

ko veslom po moru, v. veslo ⃟;

ne zna da je more slano ni o čemu ne zna ništa;

otići na more 1. otići na ljetovanje na moru 2. ukrcati se na brod kao pomorac;

plodovi mora morske ribe, mekušci itd. koji se u raznim kombinacijama služe kao jelo;

ravno mu je sve do mora potpuno je neosjetljiv, neshvatljivo ravnodušan;

slan ko more, v. jadranski ⃟;

soliti more, v. soliti ⃟

Jure Marčinković, 5. a

 [više]

PERZIJA

Autor: Administrator , 9. 2. 2018. 09:52

Pèrzija ž

Definicija

pov. zemlja Perzijanaca u starom vijeku, do 1935. službeni naziv za Iran; Adžam, usp. Iran

IVONA DAROJKOVIĆ

 [više]

ODUŠAK

Autor: Administrator , 8. 2. 2018. 11:28

òdušak m 〈G -ška, N mn -šci

Definicija

1. pren. izraz osjećaja koji su se nakupili u duši [davati sebi oduška naći olakšanje u čemu (često izgovarati što, otvoreno kazati i sl.)]

2.  prirodan ili izrađen otvor za prolaženje zraka, za vjetrenje; oduška, usp. zvúčnica

GABRIJELA BOŽIĆ, 4.A

 

 [više]

MUTAN

Autor: Administrator , 7. 2. 2018. 18:23

Definicija

1. koji je neproziran, nedovoljno proziran ili nedovoljno bistar prema onome kakav se očekuje da bude (tekućina, staklo), opr. bistar, proziran

2.  a. koji je nejasnog podrijetla, koji ima nejasne namjere [mutan čovjek]

    b. koji je sumnjiv [mutni poslovi]

IVONA DAROJKOVIĆ, 4.A

 [više]

PAMET

Autor: Administrator , 6. 2. 2018. 18:21

pȁmēt ž 〈I -ēti/-ēću

1. sposobnost čovjeka da misli, shvaća i prosuđuje, spoznajna sposobnost, sposobnost za otkrivanje odnosa (uzročnosti, istovjetnosti itd.) među činjenicama i stvarima; inteligencija, razum, um

2. prirodna sposobnost, nadarenost za što

3. sjećanje, moć sjećanja, pamćenje [ne dolazi mi u pamet; imao je na pameti (da)]

4.  arh. davnina [od pameti od davnine]

TENA VINOJČIĆ, 4.A

 [više]

REZULTIRATI

Autor: Administrator , 5. 2. 2018. 18:24

rezultírati (čime) dv. 〈prez. rezùltīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje

Definicija

1.dati/davati kao rezultat, imati za posljedicu, biti/bivati posljedica čega; proizići [nesporazum će rezultirati sukobima]

2.svršiti/svršavati, skončati/skončavati na određeni način

IVONA DAROJKOVIĆ, 4.A

 [više]

OSNIVATI

Autor: Administrator , 2. 2. 2018. 18:25

osnívati nesvrš. 〈prez. òsnīvām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje

Definicija

stvarati, organizirati što novo, počinjati proces osnivanja

SARA TOBOLD, 3.B

 [više]

Održan Skup pamtitelja riječi

Autor: Ivana Kosko, 1. 2. 2018. 14:36

Školsko natjecanje pod nazivom Skup pamtitelja riječi održano je u našoj školi u utorak 30. siječnja 2018. Na natjecanje je pristupilo 6 učenica. Učenici su za ovo natjecanje trebali naučiti 35 riječi koje su izvučene u sklopu projekta Riječ dana. Natjecatelji su izvlačili riječi s popisa te su zatim povjerenstvu morali što točnije objasniti značenje neke od deset izvučenih riječi.  Nakon napetog natjecanja na kojem su svi pokazali veliko znanje dobili smo našu Pamtiteljicu riječi Marselu Pratljačić. 

 [više]

MIG

Autor: Administrator , 1. 2. 2018. 11:41

 

mȋg m 〈N mn mȉgovi

Definicija

1. brzi pokret, stisak kapka oka kojim se daje neki znak

2. pren. neizravni nalog, znak da se što učini [dati (komu) mig]

BRUNO DOBRINIĆ

 [više]

SVIRATI

Autor: Administrator , 30. 1. 2018. 11:40

svírati (što) nesvrš. 〈prez. svȋrām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje

Definicija

1.            proizvoditi tonove na glazbenom instrumentu [svirati klavir]

2.            pren. iron. isprazno govoriti

DOROTEA MATIĆ

 [više]

POSTAVNICA

Autor: Administrator , 29. 1. 2018. 11:39

pòstāvnica ž

Definicija

uređaj ili postrojenje za upravljanje skretnicama i signalima

ERIK

 [više]

REKVIZIT

Autor: Administrator , 26. 1. 2018. 11:34

rekvìzīt m 〈G rekvizíta

Definicija

1.            (+ potenc.) a. predmet potreban za kazališnu, cirkusku i sl. predstavu kao dopuna ili kao element vizualnog dojma [mađioničarski rekviziti; žonglerski rekviziti] b. pojedinačan komad ili par sportske opreme (dres, lopta, tenisice itd.)

2.            (mn) pravn. skup formalnih elemenata u sastavu nekog ugovora ili dokumenta bez kojih oni ne proizvode pravni učinak

ELIZABETA ABRAMOVIĆ

 [više]

DERATI SE

Autor: Administrator , 25. 1. 2018. 11:34

dèrati se (drȁti se) nesvrš. 〈prez. dȅrēm se, pril. sad. dȅrūći se, gl. im. -ānje

Definicija

1.            pejor. vikati prodornim glasom

2.            a. govoriti glasnije nego što je potrebno, nego što mjesto traži (zbog gluhoće, iz navike, mentaliteta) b. plakati (o djeci i o dojenčetu

BRUNO DOBRINIĆ

 [više]

ATLANTIK

Autor: Administrator , 24. 1. 2018. 11:30

Atlàntik m

Definicija

Atlantski ocean

ELIZABETA ABRAMOVIĆ 4.A

 [više]

PRAČOVJEK

Autor: Administrator , 23. 1. 2018. 11:29

pràčovjek m 〈N mn prȁljūdi

Definicija

1.            antrop. prethodnik današnjeg čovjeka

2.            pren. primitivan čovjek

 [više]

DVOSTRAN

Autor: Administrator , 22. 1. 2018. 10:59

dvòstran prid. 〈odr. -ī〉

koji ima dvije strane

Elizabeta Abramović, 4.a

 [više]

NJEMAČKA

Autor: Administrator , 17. 1. 2018. 09:53

Definicija:

geogr.

1.   država u sred. Europi s izlazom na Baltičko more, 312.685 km2, 82.424.609 stan. (1989), glavni grad Berlin

2.   pov. razg. zast. (u Bosni i Srbiji kao zemljama Osmanskog Carstva) sve zemlje koje pripadaju Habsburškoj Monarhiji i gdje je njemački službeni ili raširen jezik sporazumijevanja (Hrvatska, Slavonija, Vojvodina)

 

Dorotea Matić, 3. b

 [više]

PRISEBAN

Autor: Administrator , 17. 1. 2018. 09:53

Definicija

1.   koji čuva prisutnost duha, miran, hladnokrvan, opr. razdražen, v. razdražiti, opr. uzrujan

2.   koji je pri svijesti, pri zdravom razumu (o umirućem i sl.), opr. nesvjestan

 

Dorotea Matić, 3. b

 [više]

POLITEHNIČKI

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 12:43

Definicija

koji se odnosi na politehniku [politehnička škola]

v. politehnika

Definicija

1.   visoka tehnička škola, podijeljena na odjele prema različitim strukama [upisati politehniku]

2.   tehničke znanosti, industrijski dizajn i primijenjene discipline kao skupni pojam (u smislu tehnike u cjelini)

Sara Tibold, 3. b

 [više]

ODABRATI

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 12:43

Definicija

1.   a. izabrati što iz većeg broja b. uzeti ili izabrati jedno ili drugo

2.   odlučiti, biti čvrsto opredijeljen [odabrati smrt]

 

Elizabeta Abramović, 4. a

 [više]

MEMORIJA

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 12:41

Definicija

1.   psihološki proces usvajanja i zadržavanja novih sadržaja ili novih oblika znanja i/ili ponašanja [vizualna memorija]; pamćenje

2.   oživljavanje u svijesti predodžbe o čemu; sjećanje

3.   sve čega se pojedinac (ili skupina) sjeća [povijesna memorija jednog naroda]

4.   inform. dio računala koji se koristi za brzi pristup podacima i njihovu brzu obradu [računalna memorija], usp. RAM

 

Elizabeta Abramović, 4. a

 [više]

KOORDINATOR

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 12:39

Definicija

onaj koji koordinira, onaj koji usklađuje dvije radnje, djelovanje ili nastojanja u administriranju, većim organizacijama, u znanosti, nekoj struci i u javnom životu

 

Sara Tibold, 3. b

 [više]

BORAVAK

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 12:38

Definicija

1.   vrijeme provedeno u nekom mjestu; boravljenje [dozvola boravka; mjesto boravka; ugodan boravak]

2.   dio stana u kojem se boravi tijekom dana; dnevni boravak (za razliku od spavaće sobe, kuhinje i kupaonice)

 

Sara Tibold, 3. b

 [više]

OPLAZ

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 12:37

Definicija

v. plaz, laz

1.   plaženje, gmizanje

2.   dio saonica koji plazi po snijegu; salinac

3.   lijeva ručica pluga na koju se natiče lemeš

4.   neoran dio strane brda preko kojega se prelazi; oplaz

5.   v. lavina

Sara Tibold, 3. b

 [više]

AMBLEM

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 11:35

Definicija:

Simbolički konvencionalni znak, vanjska oznaka kojom se predočuje kakva vlast, ustanova, stranka itd. [amblem kluba; amblem stranke]

Elizabeta Abramović, 4. a

 [više]

Snobizam

Autor: Administrator , 15. 1. 2018. 11:28

Definicija:

1. ponašanje i ukupnost osobina snoba, snobovstvo; izvještačenost u manirama, usiljeno imitiranje elite

2.   pojedinačan postupak ili čin snoba

Dorotea Matić, 3. b

 [više]

MILIJARDER

Autor: Administrator , 12. 12. 2017. 09:51

Definicija

onaj čije se bogatstvo izraženo u novcu može mjeriti milijardama

 

Elizabeta Abaramović, 4. a, 

 [više]

LAGUNA

Autor: Administrator , 11. 12. 2017. 09:58

Definicija

geogr. plitak priobalni dio mora odijeljen od pučine pješčanim sprudom (lido) ili koraljnim grebenima [venecijanska laguna]

Elizabeta Abaramović, 4. a, 12. 12. 2017.

 [više]

POLUKAT

Autor: Administrator , 8. 12. 2017. 09:49

Dio zgrade između prizemlja i prvoga kata; mezanin.

Ema Halužan, 3. b, 8. 12. 2017.

 [više]

PODMORJE

Autor: Administrator , 7. 12. 2017. 11:18

1.   ukupnost onoga što se nalazi pod morem (životinjski i biljni svijet, izvori energije itd.)

2.   pravn. morska dna i podzemlja morskih prostora, mogu biti u granicama nacionalne jurisdikcije i izvan tih granica

Dorotea Matić, 3. b, 7. 12. 2017.

 [više]

KUĆERINA

Autor: Administrator , 7. 12. 2017. 11:17

pejor. augm. od kuća, ružna, nezgrapna kuća; kućetina

Dorotea Matić, 3. b, 6. 12. 2017.

 [više]

OTKAZATI

Autor: Administrator , 7. 12. 2017. 11:16

1.   (što) a. dati otkaz, raskinuti neki odnos [otkazati stan] b. ne izvršiti nešto dogovoreno, najavljeno [otkazati predavanje; otkazati predstavu]

2.   () pokvariti se, zatajiti [otkazao je motor]

3.   razg., v. izdati2 (4) [otkazale su mi oči/ruke/noge]

Sara Tibold, 3. b, 5. 12. 2017.

 [više]

JURA

Autor: Administrator , 7. 12. 2017. 11:01

Geol. drugo razdoblje mezozojske ere, trajalo o. 55 mil. godina, prevladavaju golosjemenjače i golemi gmazovi, javljaju se i prve ptice, bogata morska fauna

 

 

Anto Ravlić, 3. b, 4. 12. 2017.

 

 [više]

NAFORA

Autor: Administrator , 6. 12. 2017. 11:35

Kvasni kruščić koji se posvećuje za vrijeme liturgije u pravoslavnoj crkvi i usitnjen dijeli vjernicima koji se pričešćuju

Elizabeta Abramović, 4. a, 29. 11. 2017.

 [više]

MUKAET

Autor: Administrator , 5. 12. 2017. 11:44

Regionalno, koristi se samo u izrazu:

(on, ona, a on, a ona) ni mukaet ni da bi rekao riječ, ni da dade glasa od sebe, ni da se oglasi (u smislu da ne reagira kad bi se očekivalo da što kaže, da se izjasni)

Sara Tibold, 3. b, 20. 11. 2017.

 [više]

OVRŠITELJ

Autor: Administrator , 4. 12. 2017. 11:45

Onaj koji provodi ovrhu, izvršilac ovrhe; ovršitelj, egzekutor, kutor, pljenitelj.

Sara Tibold, 3. b, 23. 11. 2017.

 [više]

PRIZEMLJITI

Autor: Administrator , 1. 12. 2017. 11:46

(O avionu, svemirskom brodu i sl.)

1.   (što, se) spustiti (se) na zemlju bez štete i povrede; aterirati

2.   (koga, se) pren. postati realan, učiniti da tko postane realan, da se prestane zanositi iluzijama

Marina Paradžik, 4. bL, 24. 11. 2017.

 [više]

NESKUČENOST

Autor: Administrator , 16. 11. 2017. 14:50

nèskūčenōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Definicija

osobina onoga koji nije skučen ili svojstvo onoga što nije skučeno, osobina onoga koji se odlikuje širim vidicima

TENA VINOJČIĆ, 4.A

 [više]

OSVIJEŠTEN

Autor: Administrator , 16. 11. 2017. 14:45

òsvijēšten prid. 〈odr. -ī〉

Definicija

1.            koji je probuđen iz nesvjestice, koji je došao k svijesti

2.            koji je uvidio, spoznao pogrešnost svoga stava, mišljenja, ideja, ponašanja

DOROTEA MATIĆ, 3.B

 [više]

PLENUM

Autor: Administrator , 25. 10. 2017. 09:53

1.   potpuni sastav kakva političkog tijela

2.   zasjedanje svih članova neke organizacije ili tijela; plenarna sjednica

 

 

 

Dorotea Matić, 3. b, 25. 10. 2017.

 

 [više]

KONVERZACIJSKI

Autor: Administrator , 24. 10. 2017. 14:05

koji se odnosi na konverzaciju

v. konverzacija

1.   razgovor, ob. neformalan i prijateljski u kojem se sugovornici skladno izmjenjuju u odnjegovanom izražavanju [voditi konverzaciju]

2.   diskusija o nekoj temi

 

Sara Tibold, 3. b

 [više]

KUĆA

Autor: Administrator , 23. 10. 2017. 09:46

1.            zgrada koja ima zidove i krov i služi za stanovanje [kamena kuća kuća od kamena; zidana kuća kuća od opeke; (za razliku od drvene ili kuće od ćerpiča)]; hiža

2.            a. obitelj, ukućani, porodica, loza [iz dobre kuće] b. razg. prostor stalnog boravljenja [nisam kod kuće]; dom, stan

3.            razg. poduzeće, ustanova, tvrtka [izdavačka kuća; kazališna kuća; robna kuća]

 

Anto Ravlić, 3. b

 [više]

SUPLEMENIČKI

Autor: Administrator , 20. 10. 2017. 16:20

sùplemeničkī, prid.

koji se odnosi na suplemenike

v. suplemenik

onaj koji je iz istog plemena [njegov suplemenik]

v. pleme

1.      skupina obitelji ili zajednica (ob. primitivnih), povezanih društvenim, ekonomskim, vjerskim ili rodbinskim vezama; ob. ima zajedničku kulturu i dijalekt te priznaju istoga vođu

2.      reg. široka dalja rodbina na jednom području; svojta

3.      razg. skupina ljudi povezanih zajedničkim interesom ili podrijetlom (ob. pejor.)

4.      skupina nekih životinja [pleme pčela]

 

Dorotea Matić, 3.b

 [više]

IZLIJEVATI

Autor: Administrator , 17. 10. 2017. 09:55

vidi: 

ìzliti svrš. 〈prez. ȉzlijēm, pril. pr. -īvši, imp. ìzlīj, prid. rad. ȉzlio, prid. trp. izlìven〉

 

Definicija

1.   (što) a. učiniti da tekućina isteče iz posude b. postići željeni oblik skulpture i sl. lijevanjem; odliti

2.   (se) izaći iz korita [rijeka se izlila]; poplaviti

 

 

Lara Dokuš, 4. b PŠL, 17. 10. 2017.

 [više]

POČINITI

Autor: Ivana Kosko, 16. 10. 2017. 11:41

počìniti (što) svrš. 〈prez. pòčinīm, pril. pr. -īvši, imp. počìni, prid. rad. počìnio〉

Definicija

učiniti, izvršiti neki čin

 

Ema Nikolić, 4. a, 16. 10. 2017.

 [više]

PALEOGRAFSKI

Autor: Administrator , 13. 10. 2017. 09:50

Definicija:

koji se odnosi na paleografe i paleografiju

v. paleografija

1. pomoćna povijesna znanost koja se bavi proučavanjem postanka i razvoja pisma [latinska paleografijaslavenska paleografija]
2. glazb. proučavanje starog notnog pisma

Sara Tibold, 3. b

 [više]

NARAVNATI

Autor: Administrator , 13. 10. 2017. 09:47

Definicija:

1. učiniti ravnim; izravnati
2. ispraviti što iskrivljeno ili slomljeno [naravnati (slomljenu) ruku]

 

Sara Tibold, 3. b

 [više]

PERISKOP

Autor: Administrator , 11. 10. 2017. 09:45

DEFINICIJA:

Tehn. optička sprava s prizmama (ili zrcalima) i lećama, služi za promatranje predmeta koji se nalaze iznad ili izvan izravnog promatračeva vidnog polja (na podmornicama, u oklopnim vozilima i sl.)

Dorotea Matić, 3. b

 [više]

Pjevač

Autor: Administrator , 10. 10. 2017. 17:06

pjèvāč m 〈G pjeváča, V pjȅvāču〉

Definicija

1.           a. onaj koji umije pjevati

              b. koji se bavi pjevanjem kao zanimanjem [ulični pjevač; operni pjevač]

2.            ptica koja se odlikuje pjevanjem

 [više]

PUČANIN

Autor: Administrator , 9. 10. 2017. 09:41

čovjek iz puka, pripadnik trećega staleža [ban pučanin]

v. puk

obični ljudi, svijet, običan svijet, široki slojevi, narod b. crkv. vjernički narod (populacija) koji zajedno sa svećenstvom čine Crkvu, opr. kler

Emilija Beljo, 5. b

 [više]

OGRANIČENOST

Autor: Administrator , 5. 10. 2017. 09:52

Stanje onoga što je ograničeno ili osobina onoga koji je ograničen.

v. ograničen

1. kojemu su postavljene granice, koji se ne može prostirati ili umnažati preko granice, mjere, broja itd.
2. pejor. kojemu su duh i način mišljenja uski, suženi; uskih vidika

 

Antonio Tunić, 4. a

 [više]

RASIZAM

Autor: Administrator , 4. 10. 2017. 09:47

RASIZAM

Ideologija i politička konstrukcija o postojanju viših i nižih rasa, po kojoj rasna svojstva predodređuju kulturnu i povijesnu misiju pojedinih naroda.

Ema Halužan, 3. a

 [više]

Račun

Autor: Administrator , 3. 10. 2017. 11:22

Definicija

1.

operacija (ili niz operacija) koja se odnosi na kombinacije brojeva ili na veličine [algebarski računinfinitezimalni račundiferencijalni računintegralni računkamatni račun]

2.

tehnika rješavanja aritmetičkih problema; računanje

3.

unaprijed promišljena sredstva za obavljanje nekog pothvata; proračun

4.

stanje primitaka i izdataka, evidencija o dugovanjima i potraživanjima; obračun

5.

sastavni dio naziva u knjigovodstvu i bankarskom poslovanju [tekući računžiro računbankovni račun]

6.

meton. potvrda o kupnji s oznakom količine i cijene pojedinih artikala i ukupnim iznosom [izdati račun]

7.

novčani iznos utrošene robe i iskorištenih usluga [za čiste račune]

Sintagma

∆ račun izjednačenja mat. računanje najvjerojatnije vrijednosti pogreške i razdiobe ostalih vrijednosti pogrešaka oko nje;
račun varijacija mat. disciplina u kojoj se određuju maksimalne ili minimalne vrijednosti integrala u određenim uvjetima;
račun vjerojatnosti mat. aritmetički postupak kojim se nastoji izračunati stupanj vjerojatnosti nekih događaja

Frazeologija

⃟ čist račun duga ljubav jasni materijalni odnosi osiguravaju trajno prijateljstvo;
imati (nemati) računa raditi, poslovati tako da se isplati (ili ne isplati);
imati račune (s kim), to su stari računi imati, rješavati razmirice, rješavati nekadašnje razmirice;
(on to radi i sl.) iz računa, s računom (on to radi i sl.) misleći na svoj neposredni interes (ob. na zaradu);
izravnati s kim račune razriješiti sve probleme;
napraviti račun procijeniti troškove, odnos primitaka i izdataka i sl.;
ne ide mu (im) to u račun ne odgovara mu (im) to, nepovoljno je, nije od koristi;
pokvariti kome račune onemogućiti kome da ostvari svoje namjere, planove;
polagati račune (kome) obavještavati po dužnosti, moralnoj obavezi itd. koga o tome što se radi, kako se posluje ili živi [kad dolazim kući, i zašto, ne mislim nikome polagati račune]; (u raznim vezama riječi) [ispostaviti račun (komu), podnijeti račun tražiti naplatu, namiriti platiti koliko račun iznosi];
račun bez krčmara odluka ili zamisao bez onoga koga se tiče, ili koji zapravo odlučuje;
raditi za svoj račun raditi za sebe, za svoju korist, bez kompanjona, bez podjele odgovornosti, interesa i sl.;
sjesti na računv. sjesti (3);
voditi računa (o kome, o čemu) voditi brigu, ne zaboraviti, imati na pameti;
za čiste račune pov. pol. traženje da se jasno postave ekonomski odnosi među republikama SFRJ, osobito u političkim događajima oko 1971. godine

 

Ema Nikolić 4. a , 3. 10. 2017.

 [više]

Moći

Autor: Administrator , 2. 10. 2017. 11:25

mȍći (I) (što) dv. 〈prez. mògu, mȍžeš, za predbuduću radnju mȍgnēm, aor. mògoh, impf. mȍgāh, pril. sad. mȍgūći, pril. pr.mȍgāvši, prid. trp. mȍgūć, prid. rad. mȍgao〉

Definicija

1.

imati, izraziti mogućnosti [može biti tako kako govorišmogu i doći ako želite]

2.

imati dopuštenje [možeš ićimogu li ući]

3.

izražavati nesigurnost [može li danas čovjek biti siguran na ulici]

4.

izražavati ironiju [tko je ovaj čovjek, mogu li pitati]

Frazeologija

⃟ A. može! sve je u redu, moguće je tako, učinite kako ste rekli, slažem se, nema problema (skraćen i vrlo ležeran odgovor na neku ponudu, posluživanje jela ili pića ili kao odgovor na neki prijedlog);
ne moći ne + inf. (za opis radnje koja se neodoljivo nameće, kojoj se nije moguće oduprijeti) [kad vidim kako zlobni pate ne mogu ne uživati];
ne mogu od hvata me, muči me, ne da mi mira, drži me [ne mogu od znatiželjene mogu od smijehane mogu od muke];
što se može (najčešće kao pitanje koje ne traži odgovora) ništa se ne može učiniti;
tko mi šta može 1. (u 1. l. jd) pitanje koje ne traži odgovora u zn. nitko mi ništa ne može, mogu provoditi svoju volju kako želim, moji neprijatelji ili zlonamjerni ljudi nemaju načina da mi naškode 2. (ne govori se u 1. licu jd, nego se opisuje onaj tko se ponaša pretjerano samouvjereno, samovoljno ili umišljeno) [radi što hoće, tko mu šta može]; ja pa ja; ja sam tko sam; nitko mi nije ravan;
B. kad sam mog (a)o nisam mog (a)o a sad mogu pa ne mogu iron. okolnosti se u životu uvijek tako slažu da čovjek nikada nema pravu priliku u pravo vrijeme;
koga nema bez njega (toga) se može posl. nitko nije takav da se bez njega ne bi moglo; nitko nije nezamjenjiv; nitko nije od Boga dan; svaki čovjek je zamjenjiv na poslu; moramo se snaći sami (kad netko ne dođe po dogovoru da radi neki posao);
mogu pa hoću (kaže se za onoga ili kaže onaj koji ima velike materijalne mogućnosti koje obilno koristi) u stanju sam i provodim što želim, imam novaca i hoće mi se, kad imam mogućnosti onda to i iskorištavam;
može biti možda;
može mi se imam mogućnosti da provedem što hoću; okolnosti mi idu naruku; sve mi ide u prilog; u stanju sam da provodim svoje prohtjeve; hoće mi se; mogu pa hoću; volja me je; može mi biti; ćeif mi je;
ne mogu (možeš itd.) a da ne moram, ne mogu izdržati, ne mogu odoljeti [kad vidim kolač ne mogu a da ne probam];
sve se može kad se hoće snažnoj volji ništa ne stoji na putu, uz jaku volju svaki cilj je ostvariv

 

Ema Nikolić 4. a , 2. 10. 2017.

 [više]

Nakostrušiti

Autor: Administrator , 29. 9. 2017. 12:25

v. nakostriješiti

1.(o životinjama) dignuti dlaku ili perje tako da strši (uslijed straha, hladnoće i sl.); nakostrušiti, narogušiti se

2.pren. (o čovjeku) zauzeti obrambeni stav, spremiti se za sukob; naoštriti se, narogušiti se

Sara Tibold, 3.b

 [više]

Originalnost

Autor: Administrator , 25. 9. 2017. 13:21

originálnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Definicija

osobina onoga koji je originalan i onoga što je originalno

Sara Tibold, 3. b

 [više]

Oblučast

Autor: Administrator , 22. 9. 2017. 10:35

Definicija

koji je nalik oblutku

Sara Tibold, 3.b

 [više]

Pozdrav

Autor: Administrator , 22. 9. 2017. 10:30

Definicija

1.            riječi i pokreti (glavom, rukom, tijelom) uobičajeni pri susretu ili rastanku kao znak prijateljstva, poštovanja ili formalne uljudnosti [dignuti pozdrav (kome) prestati ga pozdravljati (zbog uvrede)]

2.            takve riječi koje se kome upućuju u pismu ili preko druge osobe

Ivona Darojković, 4.a

 [više]

Saveznički

Autor: Administrator , 20. 9. 2017. 10:33

Definicija

koji se odnosi na saveznike

Dorotea Matić, 3. b

 [više]

Poslanje

Autor: Administrator , 19. 9. 2017. 10:31

Definicija

retor. određenost, poziv koji se osjeća u nečemu značajnom; misija, povijesna zadaća [poslanje velikog čovjeka]

Sintagma

∆ Božje poslanje sretan rasplet, događaj i sl. koji kao da je djelo Božje ili prst Božji

Gabrijela Božić, 4.a 

 [više]

Učenje

Autor: Administrator , 17. 9. 2017. 19:00

ùčēnje sr

Definicija

1. gl. im.〉, v. učiti
2. psih. fenomen spoznajne sposobnosti u kojoj se stječu, organiziraju i preoblikuju činjenice s krajnjim ciljem samostalnog stvaranja zaključaka i činjenica koje iz toga proizlaze
3. ono što tko naučava, sustav mišljenja o čemu; nauk, naučavanje, škola

 David Štorga, 4. a

 [više]

Posudba

Autor: Administrator , 15. 9. 2017. 18:57

pòsudba ž 〈G mn -dābā/-ī/-ā〉

Definicija
uzimanje čega od drugoga (ob. na određeno vrijeme) uz obvezu vraćanja; posuđivanje, posudbina
Sara Tibold, 3. a
 [više]

Pogrešivost

Autor: Administrator , 14. 9. 2017. 18:55

pogrèšivōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću)

Definicija
osobina onoga koji je pogrešiv ili svojstvo onoga tko/što može pogriješiti [pogrešivost kompjutera]
Leon Jozić, 8. d
 [više]

Premac

Autor: Administrator , 12. 9. 2017. 18:51

prémac m 〈G -mca〉,

Frazeologija
bez premca najbolje, bolje (jače, više i sl.) od svih; bez konkurencije, nema nikoga tko bi mu bio ravan
 
Sara Tibold, 3.a
 [više]

Smeće

Autor: Administrator , 11. 9. 2017. 18:54

smèće sr

Definicija
1. a. kruti otpaci koji se iz kućanstva, radionica itd. bacaju kao neupotrebljivi b. ukupnost otpadaka, nanosa, prašine itd. koji se nakupljaju u prostorijama, na ulicama i sl.
2. pejor. vrlo loša, karakterno bezvrijedna osoba [smeće jedno, to je (jedno) smeće]; gad, smet
3. pejor. ono što ništa ne vrijedi, ono što je za smeće (neupotrebljiv, pokvaren aparat i sl.)
Sintagma
glomazno smeće veliki predmeti (strojevi za kućanstvo, stolovi) koji se po pravilima života u gradu odvoze posebnom službom i u najavljene dane (za razliku od uobičajenog odvoženja smeća); otpad
Josipa Mandić, 7.b
 [više]

Olimpijski

Autor: Administrator , 8. 9. 2017. 19:08

olìmpījskī prid.

Definicija
koji se odnosi na Olimpiju i olimpijadu
Sintagma
olimpijska baklja sport buktinja koja služi za prijenos vatre iz grčkog mjesta Olimpije na stadion gdje se održavaju OI;
olimpijska lozinka geslo olimpijskih igara modernog doba »citius, altius, fortius« (izg. cȉcijus, ȁlcijus, fȍrcijus) — »brže, više, snažnije«;
olimpijska norma sport minimalni rezultat koji treba postići sportaš u predolimpijskom razdoblju da bi stekao pravo nastupa na OI (ob. je propisuju nacionalni savezi, a MOO daje preporuku);
olimpijska pravila sport propisi i principi koji karakteriziraju olimpijske igre i njihovu organizaciju: zabranjena je svaka rasna, vjerska ili politička diskriminacija;
olimpijska štafeta sport štafetna trka s olimpijskom bakljom koja se prenosi iz Olimpije u grad gdje se održavaju OI;
olimpijska vatra sport »vječni« plamen koji se pali konkavnom lećom što skuplja sunčeve zrake, potom se njime pali baklja i nosi dalje štafetno;
olimpijska zastava sport simbol olimpijskog pokreta i službeni amblem MOO: pet isprepletenih krugova na bijelom polju koji simboliziraju pet kontinenata;
Olimpijske igre sport 1. pov. natjecanje sportaša u Grčkoj i antičkom svijetu (776. pr. Kr.—393), isprva samo u trčanju, kasnije u šakanju i nekolicini drugih disciplina 2. suvremeno natjecanje sportaša iz cijeloga svijeta prema antičkoj tradiciji, obnovljeno 1896, održava se svake četvrte godine, u velikom broju sportova [ljetne/zimske olimpijske igre];
olimpijski bazen bazen dužine 50 i širine 21—25 m te dubine vode 1,8—2,2 m;
olimpijski krugovi sport pet krugova, simboli međunarodnog olimpijskog pokreta i MOO-a;
olimpijski pokret sport ukupnost međunarodnih i državnih institucija na čelu s MOO-om koji promiču ideje olimpizma i vode poslove oko organiziranja olimpijskih igara;
olimpijski rekord sport najbolji rezultat natjecatelja u nekoj disciplini na OI, postizanje olimpijskog rekorda moguće je samo na OI;
olimpijski sport koji se nalazi na programu ljetnih ili zimskih olimpijskih igara;
olimpijsko selo sport sklop zgrada za smještaj natjecatelja na OI
 
Povodom Dana hrvatskog olimpijskog odbora odabrala knjižničarka
 [više]

Njiva

Autor: Administrator , 7. 9. 2017. 19:06

njȉva ž 〈G mn njȋvā〉

Definicija
zemljište koje se obrađuje oranjem, sijanjem i sadnjom; oranica
Dorotea Matić, 3.b
 [više]

Paleografski

Autor: Administrator , 6. 9. 2017. 19:04

paleògrafski pril.

Definicija
kao paleograf, na način paleografije

paleògrafskī prid.

Definicija
koji se odnosi na paleografe i paleografiju
Sara Tibold, 3.a
 [više]

Racionalist

Autor: Administrator , 5. 9. 2017. 19:02

racionàlist (racionalȉst) m

Definicija
onaj koji naučava ili pristaje uz racionalizam
Ninp Livojević, 4.c
 [više]

Pečalba

Autor: Administrator , 30. 5. 2017. 09:49

pèčālba ž 〈G mn -ā/-ī〉

1.   privremeni, ob. višemjesečni ili sezonski najamni rad izvan stalnog mjesta boravka [ići na/u pečalbu]

2.   pren. općenito, težak, naporan, najamni rad [novinarska pečalba]

 

Sara Tibold, 2. b 30. 5. 2017.

 [više]

Obnovitelj

Autor: Administrator , 29. 5. 2017. 10:50

obnòvitelj m

onaj koji što obnavlja ili koji je što obnovio

 

v. obnoviti

1.   (što) a. vratiti porušeno, dotrajalo u prijašnje stanje [obnoviti spomenik; obnoviti građevinu] b. pokrenuti, oživiti ono što je prije postojalo [obnoviti napuštene narodne običaje]

2.   vratiti se u prijašnje stanje

 

Anto Ravlić, 2. b, 29. 5. 2017.

 [više]

Opravdati

Autor: Administrator , 26. 5. 2017. 14:54

òprāvdati

 

òprāvdati (se) svrš. prez. òprāvdām (se), pril. pr. -āvši (se), prid. trp. òprāvdān

 

Definicija

1.   (koga, što) a. otkloniti s koga sumnju ili optužbu dokazujući da je ona neosnovana b. navesti razloge za neki postupak, radnju i sl. [opravdati izdatke]; obrazložiti

2.   (se) a. dokazati svoju nevinost b. obrazložiti [ta tvrdnja se ne može opravdati]

 

 

Leonardo Vurbić 2. a , 26. 5. 2017.

 [više]

Svaki

Autor: Administrator , 25. 5. 2017. 15:04

svȁkī zam. (svȁkā ž, svȁkō sr) (neodređena)

Definicija

1.      koji se odnosi na sve (pojmove, predmete itd.) [svaki čovjek; svaka čast; svako dobro]

2.      koji uključuje sve mogućnosti [svaki od njih]; bilo koji, svakoji

3.      (sr) pojedini od svih, pojedini od najmanje dvoje, svaki za se obaju spolova [za vođenje kućnih poslova i izdataka bili smo jednako nesposobni, ali smo zajedno prolazili bolje nego svako za sebe; svako malo; svako toliko]

Frazeologija

⃟ svaka ti (mu itd.) je na mjestu sve što kažeš točno je, svaka riječ koju si izgovorio istinita je i umjesna;

svako malo, svako toliko, svak neko s vremena na vrijeme (ali često) = svaki čas, vrlo često u ritmu vremena [svako malo mijenjao je mišljenje]

 

 

Gabrijela Božić 3. a , 25. 5. 2017.

 [više]

Neiskrenost

Autor: Administrator , 24. 5. 2017. 16:51

nèiskrenōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

osobina onoga koji je neiskren

v. nèiskren

koji nije iskren, koji ne izražava ili ne govori otvoreno ono što misli i osjeća, koji je lažljiv

 opr. iskren

Leonardo Vrubić 2. b, 24. 5. 2017.

 [više]

Nadživjeti

Autor: Administrator , 23. 5. 2017. 14:41

nadžívjeti (koga, što) svrš.prez. nàdžīvīm, pril. pr. -ēvši, prid. trp. nàdžīvljen〉

Definicija
živjeti, proživjeti dulje od koga ili čega
Frazeologija
nadživjet ćeš me (na riječi onoga koji je upravo izrekao riječ ili misao onoga koji se spremao reći to isto), upravo sam to htio reći, odnio si mi iz usta
 
Sara Tibold, 2. b
 [više]

Skinuti

Autor: Administrator , 22. 5. 2017. 14:21

skȉnuti svrš. 〈prez. skȉnēm, pril. pr. -ūvši, imp. skȉni, prid. trp. skȉnūt〉

1.   (koga, što) a. dohvatiti i uzeti nešto što stoji visoko [skinuti knjigu s ormara] b. ukloniti s čega ono što je obješeno [skinuti s vješalice] c. ubiti [skinuo ga je snajperom]

2.   (što) ukloniti s koga ili čega ono što je oko njega [skinuti koru; skinuti boju; skinuti omot]

3.   (, se) ukloniti, osloboditi se a. odjeće, razodjenuti (se) [skinuti kaput], opr. obući, odjenuti b. obuće, izuti (se) [skinuti cipele], opr. obuti (se)

4.   (se) razg. napustiti vojsku ili svećeničko zvanje

5.   (što s čega) razg. pokazuje težnju da širi značenja na ona koja imaju već postojeće riječi i da ulazi u nove sklopove [skinuti dva jutra pšenice požeti; skinuti s popisa brisati; skinuti s vrpce (trake itd.), usp. presnimiti (slušajući) zapisati, usp. unijeti u zapisnik], usp. složiti

 

Bruno Dobrinić, 4. b, 22. 5. 2017. 

 [više]

OBNEVIDJELOST

Autor: Administrator , 19. 5. 2017. 13:03

obnèvidjelōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

stanje onoga koji je obnevidio

 

v. obnevidjeti

1.    za trenutak izgubiti sposobnost vida, ne vidjeti (od izlaska iz tame na svjetlo, od tjelesnih tegoba itd.)

2.    pren. izgubiti sposobnost zdravog rasuđivanja od zanesenosti čime, zanijeti se čime, zaludjeti se čime, izgubiti kriterije, poludjeti za čim

 

Sara Tibold 2.b, 19. 5. 2017.

 [više]

Odvjetnik

Autor: Administrator , 18. 5. 2017. 09:50

òdvjetnīk m 〈V -īče, N mn -īci〉

pravn. branitelj okrivljenog u kaznenom postupku, zastupnik stranke u parničnom postupku; advokat [državni odvjetnik; uzeti odvjetnika; otići odvjetniku]

 

 

Sara Tibold 2. b, 18. 5. 2017.

 

 [više]

Služnik

Autor: Administrator , 17. 5. 2017. 10:36

slẉžnīk m 〈N mn -īci〉

 

pov. ulični nosač i prijevoznik s ručnim kolicima sa službenom kapom i registriranim brojem na kapi

 

 

Ema Halužan 2. a , 17. 5. 2017.

 

 [više]

Nadoknada

Autor: Administrator , 16. 5. 2017. 11:23

nȁdoknada ž

protuvrijednost koja se dobije za što oštećeno, neispravno, izgubljeno ili zamijenjeno; naknada

 

Leonardo Vurbić 2. a , 16. 5. 2017.

 [više]

Stenografski

Autor: Administrator , 15. 5. 2017. 15:32

stenògrafskī prid.

koji se odnosi na stenografiju i stenografe; stenografijski

 

Elizabeta Abramović, 3. a , 15. 5. 2017.

 [više]

Stav

Autor: Administrator , 12. 5. 2017. 10:50

stȁv m N mn stàvovi

Definicija

1.        položaj tijela [stojeći stav; sjedeći stav; ležeći stav]

2.        odnos prema komu ili prema čemu [pozitivan/negativan stav; singularni stav; univerzalni stav; partikularni stav]

3.        načelo kojeg se netko drži; uvjerenje, mišljenje [zauzeti stav]

Sintagma

∆ afirmativni stav log. onaj u kojem predikat označuje samo dio svoga opsega (opseg predikata veći je od opsega subjekta), npr. »Europljani su bijelci«;

disjunktivni stav log. onaj koji povezuje riječju »ili« više termina ili rečenica koje ne mogu biti zajedno istinite ni zajedno neistinite;

hipotetični stav log. onaj koji se sastoji od dvije gramatičke rečenice kojima se izriče neki odnos ovisnosti jednoga stava od drugog;

klečeći stav sport jedan od stavova koji zauzima strijelac pri gađanju u disciplini trostav, v.;

kontradiktorni (protuslovni) stavovi fil. oni koji se razlikuju kvantitetom i kvalitetom i koji ne mogu biti ni zajedno istiniti ni zajedno neistiniti;

kontrarni (protivni) stavovi fil. oni koji se razlikuju po kvaliteti i koji ne mogu biti zajedno istiniti, ali mogu biti zajedno neistiniti;

ležeći stav sport jedan od stavova koji zauzima strijelac pri gađanju u disciplini trostav, v.;

modalni stav log. onaj koji ne izriče neku tvrdnju, nego način na koji predikat pristaje subjektu;

negativni stav log. onaj u kojem se predikat uzima u njegovu čitavu opsegu (npr. »Aristotel nije bio Rimljanin«);

stojeći stav sport jedan od stavova koji zauzima strijelac pri gađanju u disciplini trostav, v.;

subalternirani (podređeni) stavovi fil. oni koji se razlikuju kvalitetom i koji mogu biti zajedno istiniti i zajedno neistiniti;

supkontrarni (podsuprotni) stavovi fil. oni koji mogu biti zajedno istiniti, ali ne mogu biti zajedno neistiniti

 

Noa Car 7. a , 12. 5. 2017

 [više]

Ruka

Autor: Administrator , 11. 5. 2017. 10:51

rúka ž D L rúci, N mn rẉke, G rȕkū/-ā razg.

Definicija

1.    anat. a. jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ili desna ruka] b. šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ruke, sport u boćanju baciti boću tako da vanjski dio šake dolazi naprijed, opr. baciti iz ruke tako da dlan dođe naprijed; držati se za ruke u hodu i sl. uhvatiti se međusobno šakama tako da se dlanovi i prsti dodiruju]

2.    rad uložen u proizvod, posao [platiti ruke]

3.    sloj pri bojenju [dati prvu ruku]; premaz

4.    ispomoć, pomoć [desna ruka]

5.    izvor informacija [iz prve ruke; iz druge ruke]

Noa Car , 11. 5. 2017.

Sintagma u nastavku.

 [više]

Ploča

Autor: Administrator , 9. 5. 2017. 10:26

Definicija

1.        〈G mn plȏčā〉 a. plosnati komad ravne površine [kamena ploča; drvena ploča; metalna ploča] b. takva površina na kojoj je ispisan kakav tekst [oglasna ploča; školska ploča]

2.        a. ono što je slično i izaziva predodžbu o takvu liku b. ravna površina Zemlje; plošnjak, ravnjak, usp. platforma (4)

3.        inform. razg. tanka četvrtasta ploča s nanesenim spojnim vodovima na koju se ugrađuju elektronički sklopovi [matična ploča; tiskana ploča]

 

Sintagma

∆ Bašćanska ploča jedan od najstarijih hrvatskih pisanih spomenika, pisan je oblom glagoljicom (o. 1100);

betonska ploča ploča koja nadsvođuje (ob. od armiranog betona) određeni prostor;

fotografska ploča premazano mutno staklo za snimanje, osjetljivo na svjetlost;

gramofonska ploča ploča u obliku kruga u koju su posebnom tehnikom urezani određeni sadržaji (muzika, govor itd.);

nadgrobna ploča ploča na grobu;

razvodna ploča ploča s koje se razvodi električna energija;

spomen-ploča ploča s natpisom kojim se ovjekovječuje uspomena na neku osobu ili važan događaj;

šahovska ploča četverokutna daska sa 32 bijela i 32 crna polja; šahovnica;

školska ploča široka daska na kojoj se piše kredom;

šper-ploča (panel-ploča) tanka drvena ploča unakrsno slijepljena pod jakim pritiskom;

trbušna ploča anat. mišići koji s prednje strane zatvaraju trbušnu šupljinu

 

 

Gabriela Cojkić 3.a , 9. 5. 2017.

 [više]

Uzduh

Autor: Administrator , 8. 5. 2017. 13:53

knjiš. zast. zrak, v.

 

 

Noa Car 7. a , 8. 5. 2017.

 [više]

OPLAZ

Autor: Administrator , 3. 5. 2017. 11:05

v. plaz, laz

plȃz m N mn plázovi

1.   plaženje, gmizanje

2.   dio saonica koji plazi po snijegu; salinac

3.   lijeva ručica pluga na koju se natiče lemeš

4.   neoran dio strane brda preko kojega se prelazi; oplaz

 

Sara Tibold, 2. b, 3. 5. 2017.

 [više]

Ljudeskara

Autor: Administrator , 27. 4. 2017. 11:57

ljudèskara m

augm. i hip. krupan muškarac visoka stasa i velike snage; div, gorostas, kolos, ljudina

 

Noa Car 7.a , 29. 4. 2017.

 [više]

Množina

Autor: Administrator , 25. 4. 2017. 14:54

množìna ž

1.   velika količina; mnoštvo

2.   velika količina onoga što se razmnožilo ili umnožilo; umnoženost

3.   gram. oblik oprečan jednini, koji znači više od jedne prepoznatljive ili individualizirane jedinke; plural

 

Noa Car 7. a , 23. 4. 2017.

 

personálnōst ž G -osti, I -osti/-ošću

 

ukupnost odlika nečije osobnosti; personalitet, osobnost, ličnost [jaka personalnost]

 

Leonardo Vurbić , 24. 4. 2017.

 [više]

Pokrstiti

Autor: Administrator , 10. 4. 2017. 10:22

pokstiti (koga, se) svrš. prez. pòkrstīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. pòkršten

1.   prijeći krštenjem ili prihvaćanjem postulata u kršćansku vjeru

2.   učiniti da tko prijeđe u novu vjeru (kršćansku)

 

Noa Car 7. a , 10. 4. 2017.

 [više]

Paritetni

Autor: Administrator , 7. 4. 2017. 10:08

parìtētnī prid.

koji se zasniva na paritetu

v. paritet

1.   jednakost, ravnopravnost, jednak udio (u sporu, sastavu radnog tijela itd.)

2.   bank. odnos dviju valuta prema zlatu ili trećoj valuti

Joakim Marković 2. b, 7. 4. 2017.

 [više]

Posukljati

Autor: Administrator , 6. 4. 2017. 10:09

posùkljati () svrš. 〈prez. -ām, pril. pr. -āvši, prid. rad. posùkljao〉

početi sukljati

v. sukljati

1.   snažno izlaziti, izbijati (o dimu i sl.); kuljati

2.   izlaziti od nekuda u velikoj količini, u masi, u gomili

 

Veronika Matošević 2. a, 6. 4. 2017.

 

 [više]

Tjestenina

Autor: Administrator , 5. 4. 2017. 08:48

tjestenìna ž

  • . hrana od brašna, industrijske ili domaće izradbe, osušena bez pečenja i različito oblikovana (rezanci, makaroni itd.)

 

Ema Halužan 2. a , 5. 4. 2017.

 [više]

Sociolog

Autor: Administrator , 3. 4. 2017. 08:52

sociòlog m 〈N mn -ozi〉

onaj koji se profesionalno bavi sociologijom, koji je stekao kvalifikacije za obavljanje te profesije

 

v. sociologija

Znanost o društvu u najširem smislu, o odnosima unutar društva te između pojedinca i društva; istražuje običaje, analizira strukture i institucije, te njihov učinak na pojedinca i mogućnosti pojedinca da na njih utječe.

Ema Halužan 2. a , 3. 4. 2017.

 

 [više]

Opasno

Autor: Administrator , 31. 3. 2017. 14:19

ȍpāsno pril.

na opasan način; pogibeljno, zlo, opako

 

Anto Ravlić 2.b, 31. 3. 2017.

 [više]

Udruga

Autor: Administrator , 30. 3. 2017. 11:05

ȕdruga ž D L -uzi

1.   udruženje, društvo

2.   zadruga

 

Ema Nikolić 3. a , 30. 3. 2017.

 [više]

Obratnica

Autor: Administrator , 28. 3. 2017. 11:35

òbratnica ž (òbratnīk m)

geogr. svaki od zamišljenih paralelnih krugova oko Zemlje na 23 stupnja i 27 minuta od ekvatora (naznačuju granice tropskog pojasa na Zemlji):

1.   sjeverno [sjeverna ili Rakova obratnica]

2.   južno [južna ili Jarčeva obratnica]

 

Ivona Darojković 3. a , 28. 3. 2017.

 [više]

Patriot

Autor: Administrator , 27. 3. 2017. 15:10

patrìot (patriȍt) m

1.   onaj koji voli domovinu i narod; rodoljub, domoljub

2.   reg. onaj koji je iz istog kraja; zemljak

Ivana Darojković 3. a , 27. 3. 2017.

 

 [više]

Mučati

Autor: Administrator , 23. 3. 2017. 09:43

múčati () nesvrš. 〈prez. -čīm, pril. sad. -čēći, gl. im. -ānje〉

šutjeti

Frazeologija

⃟  mučati mukom uporno šutjeti, ne oglašavati se, ne davati glasa od sebe;

mučim ne govorim (ništa) šutim (kad osoba daje na znanje da ne govori, a imala bi što reći); ako progovorim čut će me se;

tko muči dvije uči bolje je šutjeti i prikupljati iskustva nego suviše govoriti

Anto Ravlić 2. b , 23. 3. 2017.

 [više]

Podoficir

Autor: Administrator , 21. 3. 2017. 09:49

pȍdoficīr m 〈G -a〉

pripadnik nadređenog kadra vojske; po rangu niži od oficira; dočasnik

Sara Tibold 2. b, 21. 3. 2017.

 [više]

Lomljivost

Autor: Administrator , 20. 3. 2017. 10:50

lòmljivōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

osobina onoga koji je lomljiv ili svojstvo onoga što je lomljivo

 

Anto Ravlić 2. b , 20. 3. 2017.

 [više]

Razdrt

Autor: Administrator , 15. 3. 2017. 09:50

rȁzdṟt prid. odr. -ī

 

1.   〈prid. trp.〉, v. razdrijeti

2.   〈odr.〉 pren. promukao, hrapav, razderan, raspukao (o ljudskom glasu)

 

 

Bruno Dobrinić 4. b , 15. 3. 2017.

 [više]

Spolni

Autor: Administrator , 14. 3. 2017. 09:59

spȏlnī prid.

koji se odnosi na spol i spolnost [spolni organ; spolni odnosi]

 

Ivona Darojković 3. b , 14. 3. 2017.

 [više]

Šmokljanski

Autor: Administrator , 13. 3. 2017. 15:27

šmòkljanskī prid.

koji se odnosi na šmokljane

v. šmòkljan m

onaj koji je ograničen, nespretan; glupan, smetenjak, tikvan, zvekan

Gabrijela Cojkić, 3. a , 13. 3. 2017.

 

 [više]

Ljuljačka

Autor: Administrator , 9. 3. 2017. 15:33

ljùljāčka ž 〈G mn -čākā/-ī〉

1. viseća naprava za ljuljanje; ljuljaška, njihaljka
2. stolica napravljena tako da se u njoj može ljuljati

Gabrijela Božić 3. a, 9. 3. 2017.

 [više]

Koalicijski

Autor: Administrator , 8. 3. 2017. 15:30

koalícījskī prid.

koji se odnosi na koaliciju, koji je dio koalicije [koalicijski partner]; koalicioni

v. koalicija

1.   a. politički ili vojni savez više država radi ostvarivanja nekog dogovorenog programa [osnovati/sklopiti koaliciju] b. udruživanje političkih stranaka radi ostvarivanja nekog programa

2.   općenito, neformalno povezivanje ljudi i organizacija oko zajedničkih interesa

Elizabeta Abramović 3. a, 8. 3. 2017

 [više]

POTKUSURITI

Autor: Administrator , 7. 3. 2017. 11:08

potkusúriti svrš. 〈prez. potkùsūrīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. potkùsūren〉

1.   (što) reg. platiti ostatak, izravnati, namiriti račun

2.   (se) ekspr. namiriti se, poravnati se

Dorotea Matić 2. b , 7. 3. 2017.

 [više]

Opskrbništvo

Autor: Administrator , 28. 2. 2017. 10:00

a. vojn. ukupnost znanja i tehničkih sredstava, ob. za strateško i drugo djelovanje vojske; opskrbništvo

b. ekon. fizička distribucija proizvoda

 

Ivona Darojković 3. a , 28. 2. 2017.

 

 [više]

Lug

Autor: Administrator , 27. 2. 2017. 10:59

1.   pepeo

2.   voda u kojoj je prokuhan pepeo; cijeđ, lukšija, lužnica

 

Fran Stipić 3. c , 27. 2. 2017.

 [više]

Nazdravičar

Autor: Administrator , 24. 2. 2017. 09:45

nàzdravičār m

1.   onaj koji drži zdravice, koji nazdravlja

2.   onaj koji se u javnom i kulturnom životu iscrpljuje u nazdravičarstvu

Sara Tibold, 2. b, 24. 2. 2017.

 [više]

Nadomjestiti

Autor: Administrator , 23. 2. 2017. 10:42

nadòmjestiti (što, koga) svrš. 〈prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. trp. nadòmješten〉

zamijeniti jedno drugim, učiniti da se nešto ili netko nađe na mjestu ili u funkciji drugoga [ulje se može nadomjestiti mašću ili maslacem]

Sara Tibold, 2. b, 23. 2. 2017.

 [više]

Paučić

Autor: Administrator , 22. 2. 2017. 09:52

pȁučić m

1. deminutiv i hipokoristik od pauk

Vidi: Pauk

1.   zool. životinja iz reda pauka

2.   (mn) a. red paučnjaka b. jestiva morska riba iz porodice paukovki s otrovnim bodljama; draganja,

3.   razg. vozilo s dizalicom za odnošenje ili premještanje automobila

Sara Tibold, 2. b

 [više]

Kruh

Autor: Administrator , 21. 2. 2017. 09:46

krȕh m 〈V krȕše, N mn krùhovi〉

1. uskislo pečeno tijesto [crni kruh; bijeli kruh; raženi kruh; kukuruzni kruh]; kruv
2. pren. a. hrana b. ono od čega čovjek živi [nemati ni za kruh]

Dorotea Matić, 2. b, 21. 2. 2017.

 [više]

Prirepak

Autor: Administrator , 20. 2. 2017. 09:43

prìrepak m 〈G -pka, V -pče, N mn -pci〉

1. pejor. ono što je pridodano (kao dio uz odrezan rep pečenog janjeta i sl.)
2. onaj tko se ulaguje, koji prati i sluša moćnijega i važnijega u društvu

Laura Darojković, 20. 2. 2017.

 [više]

Prohibicionìstički

Autor: Administrator , 17. 2. 2017. 11:00

prohibicionìstički

1. kao prohibicionist, na način prohibicionista

2. koji se odnosi na prohibicioniste

Fran Stipić 3. c , 17. 2. 2017.

 [više]

Prolaziti

Autor: Administrator , 16. 2. 2017. 10:58

pròlaziti nesvrš. 〈prez. -īm, pril. sad. -zēći, gl. im. -ažēnje〉

1.   v. proći

2.  () biti prihvaćen, ispunjavati uvjete, uspjeti se nekako predstaviti kao dovoljan po kriterijima koji se postavljaju; dobivati prolaznu ocjenu [kakav je takav je, ali ne ispada barem glup, pa nekako kao političar prolazi]

Fran Stipić 3. c , 16. 2. 2017.

 [više]

Ornitolog

Autor: Administrator , 15. 2. 2017. 10:17

ornitòlōg m 〈N mn -ozi〉

onaj koji se bavi ornitologijom, stručnjak u ornitologiji

Fran Stipić 3. c , 15. 2. 2017.

 [više]

Oblikovati

Autor: Administrator , 14. 2. 2017. 10:16

òblikovati (se) dv. 〈prez. -kujēm (se), pril. sad. -kujūći (se), pril. pr. -āvši (se), gl. im. -ānje〉

1.   (koga, što) dati ili davati oblik, uobličiti; uobličivati

2.  (se) poprimati oblik

 

Fran Stipić 3. c , 14. 2. 2017.

 [više]

Kavalir

Autor: Administrator , 10. 2. 2017. 09:45

kavàlīr m 〈G kavalíra〉

1.   pov. zast. konjanik, vitez

2.   zast. partner u plesu (u plesnoj školi)

3.   a. onaj koji se odlikuje uglađenim ponašanjem prema ženskom društvu b. onaj koji se odlikuje velikodušnim i galantnim gestama, onaj koji je galantan, darežljiv; kavaljer

 

Marko Mikšaj 2. a , 10. 2. 2017.

 [više]

Proživjeti

Autor: Administrator , 9. 2. 2017. 11:10

prožívjeti (što) svrš. 〈prez. pròžīvīm, pril. pr. -ēvši, prid. trp. pròžīvljen〉

1.   živjeti određen odsječak vremena [proživjeti život; proživjeti mnogo godina]

2.   iskusiti što u životu, preživjeti, doživjeti [proživjeti rat]

3.   doživjeti s osjećajnošću, uzeti k srcu [teško proživjeti smrt bližnjega]

 

Sara Tibold 2. b, 9. 2. 2017.

 [više]

Odčitati

Autor: Administrator , 8. 2. 2017. 13:22

odčìtati (što) svrš. 〈prez. -ām, pril. pr. -āvši, prid. trp. ȍdčitān〉

1.   jednim pogledom ili kratkom cjelovitom radnjom registrirati podatke izražene brojkama ili drugim znacima [odčitati brojilo]

2.   razg. izreći u obliku oštre pouke [odčitati lekciju komu]; očitati

3.   u cjelini obaviti glasno i javno ono što se sastoji od čitanja [ob. odčitati misu]

Leonardo Vurbić, 2. b, 8. 2. 2017.

 [više]

Osionost

Autor: Administrator , 8. 2. 2017. 13:20

osiónōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

osobina onoga koji je osion ili svojstvo onoga što je osiono

v. osion - koji se osilio, drzak, koji što želi postići silom, koji se ponaša kao siledžija, koji sve obavlja uz nasilje

 

Leonardo Vurbić, 2. b , 7. 2. 2017.

 [više]

Snagator

Autor: Administrator , 6. 2. 2017. 13:13

snàgātor (snagȃtor) m

žarg. onaj koji postiže fizičkom snagom ono što se postiže tehnikom i znanjem

6. 2. 2017. Dorotea Matić, 2. b

 [više]

Kvalificírati

Autor: Administrator , 3. 2. 2017. 12:57

kvalificírati (koga, što, se) dv. 〈prez. kvalifìcīrām (se), pril. sad. -ajūći (se), pril. pr. -āvši (se), gl. im. -ānje〉

1.   odrediti/određivati (se) prema vrijednosti ili kakvoj odlici, osobini ili svojstvu [kvalificirati se za viši stupanj natjecanja]

2.   steći/stjecati kvalifikaciju (2) [kvalificirati (se) za majstora]

 

Dorotea Matić 2.b , 3. 2. 2017.

 [više]

Neinventivan

Autor: Administrator , 2. 2. 2017. 13:03

nȅinventīvan prid. 〈odr. -vnī〉

koji je bez ideja; nemaštovit

Mihaela Darojković 3. a , 2. 2. 2017.

 [više]

stáloženo pril.

Autor: Administrator , 1. 2. 2017. 10:00

na staložen način, sa staloženošću

Ivona Darojković 3. a , 1. 2. 2017.

 [više]

Kolutati

Autor: Administrator , 31. 1. 2017. 15:18

kolùtati nesvrš. 〈prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

kružiti, opisivati oblik koluta

Laura Marelja 4.c , 31. 1. 2017.

 [više]

predživot

Autor: Administrator , 30. 1. 2017. 10:22

bivši, prošli dio života (koji se bitno razlikuje od ovoga koji se sada živi) [imati predživot]

Ema Nikolić 4.c , 30. 1. 2017.

 [više]

Fenjer

Autor: Administrator , 26. 1. 2017. 09:48

fènjer m 〈G mn fȅnjērā〉

reg. staklom ili drugačije obložena petrolejska svjetiljka [ručni fenjer; ulični fenjer], usp. feral

Sara Tibold 2. b , 26. 1. 2017.

 [više]

postidjeti

Autor: Administrator , 25. 1. 2017. 16:16

postiđívati

postiđívati (koga, se) nesvrš.

v. postidjeti

postídjeti svrš. 〈prez. pòstīdīm, pril. pr. -ēvši, prid. trp. pòstīđen〉

1.   (koga) učiniti da se tko počne stidjeti

2.   (se) biti obuzet stidom, usp. posramiti

 

Sara Tibold 2.b , 25. 1. 2017.

 [više]

Paradentoza

Autor: Administrator , 24. 1. 2017. 09:45

paradentóza ž

1. pat. kronična degenerativna bolest, parodoncija tkiva koje pričvršćuje zub u čeljusti; rezultira povlačenjem desni, ogoljavanjem korijena zuba, klimavošću i ispadanjem zubi; paradontoza

Laura Darojković 4.c , 24. 1. 2017.

 [više]

Mjera

Autor: Administrator , 23. 1. 2017. 09:48

1.     term. standard ili sustav koji se upotrebljava za mjerenje veličine, količine ili stupnja

2.     mat. funkcija s posebnim svojstvima, zadanim na temelju apstrahiranja intuitivnih pojmova duljine, ploštine, obujma itd. [prostor mjere; teorija mjere]

3.     glazb. ritmička jedinica ili dio ritmičke jedinice [tročetvrtinska mjera]; metar, takt

4.     a. dimenzija dijela tijela pri izradi rublja, odjeće i obuće; veličina b. dosl. mjerenjem odrediti dužinu i širinu odijela itd. koje će biti šivano (»šivano po mjeri«)

5.     žarg. a. pobijediti koga u izravnom takmičenju, dobiti igru s lakoćom, lako svladati otpor protivnika [uzeti mjeru (komu)] b. učiniti koga nemoćnim u borbi argumenata, pobijediti dobrim razlozima u borbi mišljenja

6.     količina izmjerene robe (ako se radi o težini); vaga

7.     v. granica [do neke mjere; izgubiti (prevršiti) mjeru; preko svake mjere; u znatnoj mjer i; ne znati mjeru]

8.     (mn) potezi u skladu s nekim propisima, primjena propisa, pravila, zakona itd. s određenom svrhom ili namjerom, primjena zakona i pravila [poduzeti mjere; poduzeti zakonske mjere; primijeniti mjere; pooštriti mjere], usp. korak (3)

 

 

Dorotea Matić 2. b, 23. 1. 2017.

 [više]

Neuralgičan

Autor: Administrator , 20. 1. 2017. 10:52

neuralgičan

1. koji je zahvaćen neuralgijom

(v. neuralgija: učestala, jaka, grčevita i teško podnošljiva bol živca)

 [više]

Regres

Autor: Administrator , 19. 1. 2017. 09:52

1.   a. pravna odšteta

      b. naknada, pripomoć [regres za godišnji odmor]

2.   rij. nazadak, regresija

Gabrijela Božić 3.a , 19. 1. 2017.

 

 [više]

Oporavak

Autor: Administrator , 18. 1. 2017. 09:44

opòravak m 〈G -āvka, N mn -āvci〉

vraćanje snage ili zdravlja poslije slabosti ili bolesti, poboljšanje u bilo kojem smislu (materijalno, zdravstveno) nakon nazatka ili propadanja

Nino Livojević 3.c , 18. 1. 2017.

 [više]

Kritičar

Autor: Administrator , 17. 1. 2017. 11:28

krìtičār m

1.   onaj koji ocjenjuje, prosuđuje, analizira što [kritičar vladajuće stranke]

2.   onaj koji se bavi pisanjem kritika [kazališni kritičar; književni kritičar]; kriti

Ivona Darojković 3.a , 17. 1. 2017.

 [više]

Otpaditi se

Autor: Administrator , 16. 1. 2017. 11:23

  1. odmetnuti se, postati odmetnik
  2. (od koga, od čega) postati stran čemu ili komu nakon odmetanja, ne biti više onaj isti kao prije nego što se odmetnuo [mnogi su se odmetnuli od obiočnog života i ne vole više raditi]

Ivona Darojković 3.a , 16. 1. 2017.

 [više]

Iščuđavati se

Autor: Administrator , 21. 12. 2016. 12:10

iščuđávati se nesvrš.prez. iščuđavam se, pril. sad. -ajući se, gl. im. iščuđavanje

napadno pokazivati čuđenje, izigravati nerazumijevanje i iznenađenost, neiskreno se čuditi, čuditi se mnogo više nego što povod traži [iščuđavati se stalno]

 

Gabrijela Božić 3.a , 21. 12. 2016.

 [više]

Osjetljiv

Autor: Administrator , 21. 12. 2016. 10:36

osjètljiv ( na što) prid. 〈odr. -ī〉

1.   koji brzo reagira na podražaj

2.   koji se lako emocionalno uzbudi

3.   razg. koji je delikatan, sporan, koji se po čemu drugome razlikuje od drugih primjera [osjetljiva tema; osjetljivo mjesto]

 

Ivona Darojković 3.a , 20. 12. 2016.

 

 [više]

Osjećajnost

Autor: Administrator , 21. 12. 2016. 10:33

osjećájnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

osobina onoga koji je osjećajan

v. osjetiti

1.   a. ispitati ili tražiti dodirom b. imati osjećaj dodira [osjetio sam nešto]

2.   a. iskusiti [svi će osjetiti njegov gnjev]; oćutjeti b. izraziti ili biti svjestan osjećaja, doživljaja ili uvjerenja; oćutjeti

 

Ema Nikolić 3.a , 19. 12. 2016.

 [više]

nadahnúće sr

Autor: Administrator , 16. 12. 2016. 11:07

1.   〈gl. im.〉, v. nadahnuti

2.   vrlo povoljno raspoloženje s izraženim stvaralačkim poletom, zanosom; inspiracija

3.   rel. nutarnje svjetlo kojim su bili rasvijetljeni ljudi, pisci Svetog pisma

Dorotea Matić 2.b , 16. 12. 2016.

 [više]

Rad

Autor: Administrator , 13. 12. 2016. 10:31

rad m 〈〈L rádu, N mn rȁdovi, G rȁdōvā〉〉

1.   a. svjesna i svrsishodna djelatnost radi postizanja korisnog učinka za zadovoljenje osobnih ili proizvodnih potreba [fizički rad; umni rad; proizvodni rad] b. skup djelatnosti ili napora potrebnih da se nešto proizvede, da se postigne određeni rezultat

2.   obavljanje posla uz naknadu, plaćena djelatnost, aktivnost u okvirima dogovora, ugovora, radnog odnosa i vremena; posao

Dorotea Matić, 2. b

 [više]

plítak prid. 〈odr. plȋtkī〉

Autor: Administrator , 12. 12. 2016. 15:45

1.   koji je male dubine, maloga gaza [plitak potok], opr. dubok

2.   koji prodire, koji seže do male dubine [plitko oranje]

3.   pren. a. koji se ne odlikuje dubinom, sadržajnošću, koji ne ulazi u bit stvari; površan [plitak zaključak; plitak osjećaj] b. koji se nije razvio do jačeg stupnja (o mislima, osjećajima i sl.)

⃟ (biti) plitke pameti biti priglup, ne shvaćati zbivanja;

(biti) plitkog džepa (kese) biti malih, slabih materijalnih sredstava

 

David Štorga 3.a , 13. 12. 2016.

 [više]

Pleonastičnost

Autor: Administrator , 9. 12. 2016. 16:20

pleonàstičnōst

pleonàstičnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

svojstvo onoga što sadrži pleonazam, što ima svojstva pleonazma

(Pleonizam je suvišno gomilanje istoznačnih riječi [potencijalna mogućnost; kondicionalan uvjet])

Bruno Dobrinić 4. b, 8. 12. 2016.

 

 [više]

Odvijati

Autor: Administrator , 9. 12. 2016. 16:18

odvíjati

odvíjati (što, se) nesvrš. 〈prez. òdvījām (se), pril. sad. -ajūći (se), gl. im. -ānje〉

1.   (što), v. odviti

2.   (se) događati se, zbivati se, teći, razvijati se [događaji se brzo odvijaju; odvijati po planu; odvijati bez poteškoća]

Luka Vujić 3.a , 8. 12. 2016.

 

 [više]

Načet

Autor: Administrator , 7. 12. 2016. 15:49

nȁčēt prid. 〈odr. -ī〉

1. zahvaćen čime (bolešću itd., usp. načeti), koji trpi početke pada društvene i političke moći, koji je na početku kompromitiranja ili razvlašćivanja, koji je na početku gubljenja fizičkih i intelektualnih snaga

Sara Tibold 2. b, 7. 12. 2016.

 

 [više]

pàlikuća m 〈N mn -e〉

Autor: Administrator , 6. 12. 2016. 13:21

onaj koji namjerno podmeće požar (u objektima različitih namjena)

Gabrijela Božić 3.a , 6. 12. 2016.

 [više]

kabàla ž

Autor: Administrator , 5. 12. 2016. 13:23

1.   jud. a. sustav mističkih, ezoteričnih interpretacija nekih starozavjetnih tekstova njegovan u dijelu srednjovjekovnog judaizma b. općeniti termin za misticizam u židovskoj tradiciji c. teorije o magiji brojeva i druge okultne teorije u judaizmu (komunikacije s mrtvima, istjerivanja duhova i sl.)

2.   pren. a. zakulisna, tajna intriga; konspirativna urota b. pejor. tajno udruženje s mračnim ciljevima

 

Bruno Dobrinić 4.b , 5. 12. 2016.

 [više]

Preneraziti (se)

Autor: Administrator , 30. 11. 2016. 10:54

preneráziti (se) svrš. 

〈prez. prenèrāzīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. prenèrāžen〉

izazvati iznenada snažan dojam; zapanjiti (se), zaprepastiti (se)

Sara Tibold, 2. b, 30. 11. 2016.

 [više]

Statičan

Autor: Administrator , 30. 11. 2016. 10:53

stàtičan prid. 〈odr. -čnī〉

1. koji nije u pokretu, koji se ne može pomaknuti; nepokretan
2. koji je slabo pokretljiv, koji nema pokretačke snage ili živosti [statičan nogometaš], opr. dinamičan

Sara Tibold, 2. b, 29. 11. 2016.

 [više]

Lajbžurnalist

Autor: Administrator , 28. 11. 2016. 09:48

lajbžurnàlist m

reg. zast. nečiji privatni novinar, onaj koji piše onako kako odgovara osobi koju mora reklamirati, pisac naručenih pozitivnih kritika

Sara Tibold, 2. b. 28. 11. 2016.

 [više]

Nepredvidljiv

Autor: Administrator , 25. 11. 2016. 16:32

nepredvìdljiv (nepredvìdiv) prid. 〈odr. -ī〉

koji se ne može unaprijed procijeniti, čiji se postupak ne može unaprijed znati

Laura Jančec 3.a , 25. 11. 2016.

 

 [više]

sterati

Autor: Administrator , 24. 11. 2016. 10:08

stèrati (što, se) nesvrš. 〈prez. stȅrēm (se), pril. sad. stȅrūći (se), gl. im. -ānje〉

 

1.   (što) a. prostirati, rasprostirati, širiti [sterati slamu] b. pripremati (postelju, ležaj)

2.   (se) pružati se, prostirati se, širiti se

⃟ sterati (komu) put pomagati komu u ostvarenju njegovih planova

 

Elizabeta Abramović 3.a , 24. 11. 2016.

 [više]

Pòstaviti

Autor: Ivana Budimčić, 23. 11. 2016. 16:21

pòstaviti svrš. 〈prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. trp. pòstavljen〉

1.   a. (što) staviti da stoji i ne pada b. (koga) dovesti na mjesto u službi, dati mu postavljenje

2.   (se) a. zauzeti stav b. pren. zauzeti određen odnos prema drugim ljudima, pojavama ili stvarima

Antonio Poldrugač , 23. 11. 2016.

 [više]

Laskavac

Autor: Administrator , 22. 11. 2016. 15:16

 

lȁskavac m 〈G -āvca, V -āvče, N mn -āvci〉

onaj koji laska

vidi laskati:

1. pretjerivati u pohvalama

2. govoriti ili hvaliti nekoga na način koji mu je osobito drag

 

Antonio Poldrugač 4.c , 22. 11. 2016.

 

 [više]

predajnik

Autor: Administrator , 21. 11. 2016. 10:02

uređaj koji odašilje, emitira elektromagnetske valove [radijski odašiljač radioodašiljač; televizijski odašiljač];  

Ema Nikolić 3.a , 21. 11. 2016.

 [više]

Kavenik

Autor: Administrator , 18. 11. 2016. 10:48

kavènīk m 〈G kaveníka, N mn kaveníci〉

posuda u kojoj se kuha kava ili ječmena i slična smjesa kao osnova za bijelu kavu; koguma

Antonio Poldrugač 4. c , 18. 11. 2016.

 [više]

majorica

Autor: Administrator , 17. 11. 2016. 16:10

majòrica ž

1.   razg. majorova supruga; majorovica

2.   vojn. ženska osoba koja ima čin majora; bojnica

Iva Davidović 3.a , 17. 11. 2016.

 [više]

odvikávati

Autor: Administrator , 16. 11. 2016. 10:55

odvikávati (koga, se) nesvrš. 〈prez. odvìkāvām (se), pril. sad. -ajūći (se), gl. im. -ānje〉,

v. odviknuti

1.   (čega) učiniti da tko napusti neku naviku; odučiti

2.   (se) prestati činiti ono što je bila navika, napustiti naviku, odreći se navike

 

Laura Darojković 4. c, 16. 11. 2016.

 [više]

praćka

Autor: Administrator , 15. 11. 2016. 16:22

prȁćka ž 〈D L -i, G mn -ćākā/-ī〉

jednostavna naprava od rašlji i drška te gumene trake koja zatezanjem i naglim puštanjem gume izbacuje predmet pridržavan gumom [ja sam jutarnji čovjek, iz kreveta ustajem k̕o iz praćke, ne izležavam se]

Bruno Dobrinić 4.b , 15. 11. 2016.

 [više]

rezultanta

Autor: Administrator , 14. 11. 2016. 16:23

rezùltanta (rezultȁnta) ž 〈G mn -nātā/-ī〉

1.   fiz. sila koja nastaje istodobnim djelovanjem više sila (komponenata)

2.   ono čime što rezultira, pojava koja nastaje kao konačan rezultat nekog složenog djelovanja, zbivanja, procesa i sl.

Ivona Darojković 4.a , 14. 11. 2016.

 [više]

Nenaoružan

Autor: Administrator , 4. 11. 2016. 11:14

nȅnaoružān, prid. 〈odr. -ī

1.   koji nema nikakva oružja; goloruk

2.   slabo ili nedovoljno naoružan, opr. naoružan, v. naoružati

 

Laura Darojković 4.c, 4. 11. 2016.

 

 [više]

Pȍmāk

Autor: Administrator , 3. 11. 2016. 12:36

Pȍmāk m (Pȍmakinja ž) 〈N mn Pȍmāci〉

Bugarin ili bugarski građanin islamske vjeroispovijesti (1889. o. 370.000 ljudi protjerano je iz Bugarske u Tursku)

Laura Darojković, 3. 11. 2016.

 

 [više]

pìrātskī prid.

Autor: Administrator , 2. 11. 2016. 10:30

1.   koji se odnosi na pirate; gusarski, razbojnički

2.   razg. koji nije originalan i koji nije kupljen legalno [piratske kopije; piratski softver]; ilegalni, nezakonit, ukraden, opr. licencirani, originalan

∆ piratsko izdanje divlje izdanje, ob. nosača zvuka i videokaseta, bez potrebnih dozvola i naplata autorskih prava, usp. piraterija (2)

 

Jakov Grgić 4.a L, 2. 11. 2016.

 [više]

ognòjiti se svrš. 〈prez. ògnojīm se, pril. pr. -īvši se, prid. trp. ògnojen〉

Autor: Administrator , 27. 10. 2016. 09:52

ispuniti se gnojem [rana se ognojila]

Ivona Darojković 3. a , 27. 10. 2016.

 [više]

nàrisati (što) svrš. 〈prez. -šēm, pril. pr. -āvši, imp. nàriši〉

Autor: Administrator , 26. 10. 2016. 09:30

rij. knjiš. reg., v. nacrtati

Marina Paradžik 3. b L, 26. 10. 2016.

 [više]

onesposòbiti (koga, što) svrš. 〈prez. onespòsobīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. onespòsobljen〉

Autor: Administrator , 25. 10. 2016. 10:38

1.   (koga) učiniti nesposobnim za rad, djelovanje i sl., npr. ozljedom

2.   (što) učiniti neispravnim, učiniti da prestane funkcionirati, npr. stroj i sl.

Ema Nikolić 4.a , 25. 10. 2016.

 [više]

omršavljívati () nesvrš. 〈prez. omršàvljujēm, pril. sad. omršàvljujūći, gl. im. -ānje〉

Autor: Administrator , 24. 10. 2016. 11:12

vidi omršavjeti

òmršavjeti svrš. 〈prez. òmršavīm, pril. pr. -īvši, prid. rad. òmršavio〉

postati mršav, izgubiti na težini

 

Mihaela Darojković 3.a , 24. 10. 2016.

 [više]

nàpraviti (se) svrš. 〈prez. nàpravīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. nàpravljen〉

Autor: Administrator , 21. 10. 2016. 10:14

1.      (što) izraditi, stvoriti, sastaviti [napraviti lutku; napraviti napitak]

2.      (što) počiniti, uzrokovati [napraviti štetu; napraviti glupost]

3.      (se) pretvarati se, praviti se [napraviti se mrtav]

4.      (se) razg. eufem. (o djeci) izvršiti veliku nuždu

5.      (u raznim vezama riječi) [napraviti svađu (kavgu), razg. zametnuti svađu; (kavgu); napraviti pare (novac) odlično zaraditi, vrlo mnogo steći, obogatiti se; napraviti gužvu izazvati gužvu; napraviti predstavu prirediti predstavu; napraviti ručak prirediti ručak; napraviti vraga loše što učiniti; pokvariti što, proizvesti štetu, uzrokovati kakvo zlo, izazvati komplikacije; napraviti dijete, razg. oploditi ženu i zametnuti plod; dobiti dijete, biti otac; napraviti jelo (kruh, kolač, juhu itd.) pokriva sva posebna značenja koja se odnose na tehniku rada; (skuhati, umijesiti, ispeći itd.)]

6.      razg. (u raznim vezama zamjenjuje precizniji glagol koji znači tu radnju) [napraviti krevet prostrijeti krevet; napraviti stol prostrijeti stol; napraviti doručak (ručak, večeru) prirediti doručak (ručak, večeru); napraviti čvor vezati čvor; napraviti rezultat (u nekoj sportskoj igri); napraviti poen postići rezultat, poen]

 

Laura Darojković 4.c , 21. 10. 2016.

 [više]

káliti nesvrš. 〈prez. kȃlīm, pril. sad. -lēći, gl. im. -ljēnje〉

Autor: Administrator , 20. 10. 2016. 09:43

1.   (što) davati željezu veliku tvrdoću i otpornost na habanje zagrijavanjem na visoke temperature i brzim hlađenjem [kaliti čelik]

2.   (se) postajati sposoban za iskušenja [kaliti se u nevoljama]; čeličiti se, jačati

 

Liam Peremin 8.e, 20. 10. 2016.

 [više]

sȏnda (ž)

Autor: Administrator , 18. 10. 2016. 09:51

1.  tehn. sprava za mjerenje dubine voda; dubinomjer, sounder 

2.  tehn. a. bušilica za arteške bunare b. bušilica za istraživanje dubljih slojeva Zemljine kore 

3.  med. instrument različitih oblika i dimenzija kojim se prodire u organizam ili u tkivo radi ispitivanja [kirurška sonda] 

4.  meteor. općeniti naziv za razne vrste mjernih instrumenata namijenjenih ispitivanju atmosfere [radiosonda; ozonosonda; raketna sonda; rawinsonda] 

5.  tehn. umjetni satelit opremljen aparatima za mjerenje magnetizma, različitih radijacija i dr. u međuplanetskim prostorima 

 

Liam Peremin 8. e, 18. 10. 2016.

 [više]

kùrblati nesvrš. 〈prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Autor: Administrator , 17. 10. 2016. 10:00

1. okretati kurblu da bi se uključio motor automobila
2. stavljati motor u pogon

Ema Nikolić, 3.a

 [više]

ocijéniti (koga, što) svrš. 〈prez. òcijēnīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. òcijēnjen〉

Autor: Administrator , 13. 10. 2016. 14:49

1.   dati komu ocjenu, napisati komu ocjenu [ocijeniti učenika]

2.   dati mišljenje o komu ili o čemu; procijeniti [ocijeniti situaciju]

 

Bruno Dobrinić 4. b, 13. 10. 2016.

 [više]

kȏlnīk m 〈N mn -īci〉

Autor: Administrator , 12. 10. 2016. 14:53

Dio ulice namijenjen kretanju vozila, za razliku od pločnika.

Tristan Meštović 6. c, 12. 10. 2016.

 [više]

prémaz

Autor: Administrator , 11. 10. 2016. 10:45

1.   ono čime je što premazano (ob. radi zaštite)

2.   sloj onoga čime je premazano [uljeni premaz; premaz laka]

Gabrijela Božić 3.a , 11. 10. 2016.

 [više]

kratkòvrat

Autor: Administrator , 10. 10. 2016. 16:14

kratkòvrat prid. 〈odr. -ī〉

koji ima kratak vrat, koji je kratka vrata (ob. o osobi), opr. dugovrat

Ema Nikolić, 3. a

 [više]

dernuti

Autor: Administrator , 7. 10. 2016. 15:19

1.   udariti, lupiti

2.  proizvesti prasak (iz prangije, opaliti iz puške i sl.)

 

Laura Darojković 4.a, 7. 10. 2016.

 [više]

kolòbār m 〈G kolobára〉

Autor: Administrator , 6. 10. 2016. 15:23

1.   a. obruč, prsten difuznog svjetla oko Mjeseca, Sunca i drugih izvora svjetlosti; Mjesečev krug b. lik. obruč poviše ili oko glave svetaca; aureola, nimbus

2.   (ob. mn) izraženi, natekli podočnjaci

3.   obruč, prsten, krug (dima, valova, oko bradavice na ženskim grudima itd.)

4.   metalna karika na verigama; komaštrama

 

 

Jakov Grgić 4.a L, 6. 10. 2016.

 [više]

opážati

Autor: Administrator , 5. 10. 2016. 13:21

opážati (koga, što) nesvrš. 〈prez. òpāžām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉,

v. opaziti

1. primiti osjetilom vida a. ugledati, vidjeti, spaziti b. zapaziti, primijetiti
2. jasno uočiti umom ili osjetilima; razaznati
3. shvatiti, ili postati svjestan čega; otkriti

 

LAURA DUNĐER, 4. B

 [više]

idealizácija ž.

Autor: Administrator , 4. 10. 2016. 10:28

1.   psih. a. psihički mehanizam kod kojega osoba sebi ili drugima pripisuje pretjerano pozitivne kvalitete b. predstavljanje čega u boljem svjetlu nego što u stvarnosti jest [idealizacija života]

2.   predstavljanje čega savršenim (u obliku ideala) [idealizacija nečije ljepote]

 

Dorotea Matić, 2. B

 [više]

Prìbrati (svrš.)

Autor: Administrator , 3. 10. 2016. 13:50

1. (što) s(a)kupiti, prikupiti iz raznih izvora
2. (se) a. doći s više strana na jedno mjesto, prikupiti se, sabrati se, skupiti se (o osobama) b. doći k sebi, srediti misli i osjećaje

 [više]

pribrojati (pribròjiti) (što) svrš. 〈prez. prìbrojīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. prìbrojen〉

Autor: Ivana Budimčić, 29. 9. 2016. 10:52

1.   dodati nekom zbroju

2.   (u što) uvrstiti u što, ubrojiti

3.   dodati kojoj skupini, društvu [pribrojati svojim pristašama]

David Štorga 3.a, 29. 9. 2016.

 [više]

makijavelìstičkī prid.

Autor: Administrator , 28. 9. 2016. 09:17

koji se odnosi na makijavelizam (pren. a. politička praksa koja Machiavellijevu uvjetno datu tezu »cilj opravdava sredstvo« dovodi do krajnosti te se služi intrigama, manipuliranjem i drugim nedozvoljenim sredstvima da bi se osvojila ili zadržala vlast b. razg. intrigiranje, manipuliranje, podmetanje u osobnim i društvenim odnosima općenito, npr. u poslovnoj konkurenciji i sl.) i makijaveliste

Nino Livojević 3.c, 29. 9. 2016.

 [više]

čákavskī prid.

Autor: Administrator , 27. 9. 2016. 19:01

koji se odnosi na čakavce i čakavsko narječje

Gabriela Cojkić, 3. c

 [više]

glàsāčkī prid.

Autor: Administrator , 26. 9. 2016. 09:19

koji se odnosi na glasače i glasanje [glasački listić; glasačka kutija; glasačko mjesto; glasački odbor; glasačko pravo; glasačka žara]

Fran Stipić 3.c, 28. 9. 2016.

 [više]

glàsāčkī, prid.

Autor: Administrator , 23. 9. 2016. 16:08


koji se odnosi na glasače i glasanje [glasački listić; glasačka kutija; glasačko mjesto; glasački odbor; glasačko pravo; glasačka žara]

 

Fran Stipić, 3. c

 [više]

prȁlīk m 〈N mn -ikovi/-īci ekspr.〉

Autor: Administrator , 22. 9. 2016. 16:51

prva predodžba čega izražena u liku ili slici, obrisu i sl., prva pojava čega predočiva ili viđena kao lik

Lana Grgić 4.a PŠL, 22. 9. 2016.

 [više]

šìlok, m (tal.) lokal.

Autor: Administrator , 21. 9. 2016. 09:57

topao južni ili jugoistočni vjetar (šìrokō)

Jure Marčinković, 4. B

 [više]

novinarčić m

Autor: Administrator , 20. 9. 2016. 12:35

pejor. beznačajan novinar

Lana Grgić, 4. a L

 [više]

svojeglav, pridjev

Autor: Administrator , 19. 9. 2016. 10:48

 - koji namjerno ili tvrdoglavo radi drugačije od onoga što je razborito ili što se zahtijeva (o osobi ili postupku); svojevoljan, samovoljan, tvrdoglav

Odabrala: Manuela Bilanović 4. L

 [više]

ìgrāčki

Autor: Ivana Budimčić, 16. 9. 2016. 10:32

ìgrāčki pril.

kao igrač, na način igrača

 

ìgrāčkī prid.

koji se odnosi na igrače [dobar igrački potez]

Nino Livojević 3. c, 16. 9. 2016.

 [više]

jézditi, nesvrš. 〈prez. -īm, pril. sad. -dēći, gl. im. jéžđēnje〉

Autor: Administrator , 15. 9. 2016. 14:01

1.   ekspr. vrlo brzo jahati; galopirati

2.   pren. brzo prolaziti; juriti

 

Benjamin Schmitlechner 3. c, 15. 9. 2016.

 [više]

primijéniti (što), gl.

Autor: Administrator , 14. 9. 2016. 10:57

1.a. uvesti u upotrebu; upotrijebiti, iskoristiti [primijeniti novu tehnikub. (na koga) protegnuti, proširiti upotrebu na koga [primijeniti na druge]

2. provesti u djelo; ostvariti [primijeniti u praksi]

 

14. 9. 2016. Dominik Bubnjar 3. b

 [više]

ȉstorēdan prid. 〈odr. -dnī〉

Autor: Administrator , 13. 9. 2016. 10:54

1.   koji pripada istom redu, poretku, koji je iste razine (o činjenicama, pojmovima i sl.)

2.   koji stoji u istom redu (gimnastičari u vrsti)

 

13.09.2016. Gabrijela Ban, 3. b

 [više]

lànčano pril.

Autor: Administrator , 12. 9. 2016. 11:30

u povezanom nizu, jedno za drugim, tako da jedno vuče drugo

[lančano reagirati – naći se u nizu pojava ili posljedica koje slijede jedna za drugom ili koje povlače jedna drugu]

12.09.2016. Nino Livojević, 3. c

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 VAŽNO!!!
RIJEČ DANA
JELOVNIK

Za pregled jelovnika klikni OVDJE.

RASPORED ZVONA
Oglasna ploča
RODITELJSKI SASTANCI
20.02.2018. 14:56
Roditeljski 5. b
Roditeljski sastanak 5.b razreda održat će se u četvrtak, 22.2.2018. godine s početkom u 18:00 sati. Radujem se našem ponovnom susretu! Razrednica Sanja Ivanović

20.02.2018. 10:11
RODITELJSKI SASTANAK
Roditeljski sastanak učenika 1.a razreda održat će se u utorak 20.2.2018.godine u 17.10. Razrednica : Andreja Balog

14.02.2018. 15:40
Roditeljski 5. a
Roditeljski sastanak 5.a razreda održat će se u utorak 20. veljače 2018. u 19 sati. Razrednica Anita Kuruc  

12.02.2018. 13:21
RODITELJSKI ZA ČETVRTE RAZREDE
Roditeljski sastanak za roditelje  učenika svih četvrtih razreda (matične i područne škole) na temu Škola u prirodi / škola plivanja održat će se u srijedu, 14. veljače 2018. u 18 sati u matičnoj školi u Božjakovini. Učiteljice četvrtih razreda  

02.02.2018. 11:27
RODITELJSKI 1. c
Roditeljski sastanak 1.c razreda održat će se u utorak, 6. 2. 2018.u. 17.10 sati. Učiteljica Jasmina Miler

01.02.2018. 14:23
RODITELJSKI 6. c
Roditeljski sastanak za roditelje učenika 6. c razreda održat će se u srijedu 7. veljače 2018. u 17:15 sati.  U 18 sati istoga dana održat će se i zajednički roditeljski sastanak za sve roditelje učenika šestih razreda u školskoj blagovaonici. Razrednica: Dragana Turkalj

01.02.2018. 10:37
RODITELJSKI SASTANAK 3. C
Roditeljski sastanak za 3. c održat će se u srijedu, 7. 2. 2018., u 18 sati. Učiteljica Ana Klarić

01.02.2018. 09:23
RODITELJSKI SASTANAK 6. E
Srijeda, 7. veljače 2018. u 18:00 Nakon zajedničkog dijela sastanka za roditelje učenika svih šestih razreda koji će se održati u školskoj blagovaonici, održat će se sastanak samo za roditelje učenika 6. e u učionici 2. Razrednica: Manuela Jadanec

31.01.2018. 11:37
RODITELJSKI SASTANAK SVIH ŠESTIH RAZREDA
Roditeljski sastanak za roditelje učenika šestih razreda održat će se  u srijedu, 7. 2. 2018. godine, u 18.00 sati  u blagovaonici. Na sastanku će se održati predavanje na temu: Problemi nasilja i ovisnosti s aspekta policijskog postupanja  u sklopu Programa „Zajedno više možemo“  . Više o programu pročitajte u nastavku.

22.01.2018. 08:57
RODITELJSKI SASTANAK
Roditeljski sastanak za roditelje učenika 1.b razreda održat ce se u srijedu 24.1.2018. s početkom u 17 sati i 10 minuta.  Razrednica: Tatjana Mahnet

16.01.2018. 12:46
RODITELJSKI SASTANAK 1. A PŠ
Roditeljski sastanak 1.a razreda Područne škole održat će se u ponedjeljak 22. siječnja 2018. u 17:15 h u PŠ Lupoglav  Učiteljica: Renata Jelečki

VIJESTI IZ LUPOGLAVA
05.06.2017. 09:23
Biciklijada u Lupoglavu
     Učenici prvih i trećih razreda u Područnoj školi u četvrtak 1. lipnja, organizirali su biciklijadu u školskom dvorištu zajedno sa svojim učiteljicama. Sigurnost je bitna prije svega, pa su mali bciklisti s kacigama na glavama, vozili po unaprijed složenom poligonu, pazili na improvizirane prometne znakove, a i pješaci na nacrtanim pješačkim pijelazima bili su aktivni sudionici prometa.      Svi zajedno prisjetili smo se pravila ponašanja u prometu, a učenik - prometni policajac - budnim je okom promatrao odvija li se promet prema pravilima. Svi su se, kao i uvijek, odlično zabavili.

05.05.2017. 13:51
Trećaši na splavu....
Dana 25. travnja 2017. godine treći razredi matične i područne škole uputili su se na izvanučioničnu nastavu na temu „Vode“. Okupljeni  učenici, zajedno sa svojim učiteljicama krenuli su put ribnjaka „Bunčić“ u Dugo Selo. Tamo nas je dočekao vodič koji nas je vodio i putem objašnjavao biljni i životinjski svijet koji obitava u ribnjacima i njihovoj okolici.  Zanimljiva priča je o dabru, stanovniku koji ih često zadrkuje ribiče rušeći stabla i skupljajući grane od kojih gradi brane i svoje nastambe.       Nakon toga uputili smo se kroz Rugvicu do Oborova gdje smo se vozili skelom po rijeci Savi. Iznenadila nas je dubina rijeke na samo nekoliko metara od nas-dubina od čak 14 metara( a dio gdje smo se vozili skelom dubine je 4 metra). Nakon vožnje autobusima smo se uputili u  Lovački dom „Zec“ u Oborovu. Tamo smo se natjecali u skakanju u vrećama, potezanju konopa, graničaru, igrali nogomet i bagminton te gumi-gumi, igrali se frizbijem i vijačama, objedovali u prirodi i izvrsno se zabavili. Vrijeme je unatoč nepovoljnoj prognozi znalo za naše planove i dan je bio predivan, baš za boravak u prirodi. Došlo je vrijeme za polazak prema kućama te smo se pomalo tužni uputili autobusima prema školama, a tek kada smo utonuli u sjedala autobus, shvatili smo koliko smo se umorili. Bio je to prekrasan dan u prirodi. Radujemo se ponovnom odlasku. Marin Čičak i Ante Marić, 3. b Lupoglav

15.11.2016. 11:28
ZAVRŠETAK RADOVA U PODRUČNOJ ŠKOLI LUPOGLAV
Svečanom sjednicom Učiteljskog vijeća 14. studenog 2016. godine obilježen je dovršetak druge faze radova na adaptaciji Područne škole Lupoglav. Sjednici su nazočili i članovi Vijeća roditelja Područne škole te članovi Školskog odbora, a, na čelu s ravnateljem Jurom Miškovićem, sve su nazočne pozdravili i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Vjeran Štublin i načelnik Općine Brckovljani Željko Funtek.

POPIS UDŽBENKA

ZAHVALJUJEMO TVRTKI MONTING D.O.O. NA VELIKODUŠNOJ DONACIJI ZA

IZRADU SKULPTURE IGRA

U DVORIŠTU NAŠE ŠKOLE.

PROJEKTI
ZANIMLJIVOSTI
Crtice iz Lupoglava

CRTICE IZ LUPOGLAVA

Pročitajte radove naših malih novinara iz Lupoglava.

NOVO U KNJIŽNICI

LISTA DOBRIH KNJIGA

Hrvatsko knjižničarsko društvo u suradnji s pedagozima, učiteljima i knjižničarima, svake godine izabire najbolje naslove za male knjigoljupce i njihove roditelje. Dosadašnje liste knjiga pogledajte OVDJE.

Anketa
Čitate li knjige?

CMS za škole logo
Osnovna škola "Stjepan Radić" Božjakovina / Domaćinska 1, HR-10370 Božjakovina / www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr / skola@os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr
preskoči na navigaciju