preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Stjepan Radić" Božjakovina

NATJEČAJ ZA POSAO

IZABRAN KANDIDAT ZA RADNO MJESTO UČITELJA/UČITELJICE GEOGRAFIJE I POVIJESTI Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Budimčić, 3. 10. 2018. 14:50

Obavještavamo Vas da je po provedenom natječaju objavljenom na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama škole i oglasnoj ploči škole, od 05. 09. 2018. - 13. 09. 2018. godine,

za radno mjesto učitelja/ice geografije i povijesti, određeno puno radno vrijeme,

odlukom ravnatelja Jure Miškovića, prof. uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na sjednici održanoj 28. rujna 2018. godine,

izabran kandidat koji ispunjava propisane zakonske uvjete za navedeno radno mjesto:

- Lucija Kelava, magistra edukacije geografije i povijesti.

Natječajna dokumentacija nalazi se u službenoj evidenciji u tajništvu škole te ju kandidati mogu preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 7:30 do 15:30 sati.

S poštovanjem,

ravnatelj Jure Mišković

 [više]

IZABRAN KANDIDAT ZA RADNO MJESTO UČITELJA/UČITELJICE KEMIJE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Budimčić, 3. 10. 2018. 14:47

Obavještavamo Vas da je po provedenom natječaju objavljenom na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama škole i oglasnoj ploči škole, od 05. 09. 2018. - 13. 09. 2018. godine,

za radno mjesto učitelja/ice kemija, određeno puno radno vrijeme,

odlukom ravnatelja Jure Miškovića, prof. uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na sjednici održanoj 28. rujna 2018. godine,

izabran kandidat koji ispunjava propisane zakonske uvjete za navedeno radno mjesto:

- Katarina Kulišić, magistra edukacije kemije i biologije.

Natječajna dokumentacija nalazi se u službenoj evidenciji u tajništvu škole te ju kandidati mogu preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 7:30 do 15:30 sati.

S poštovanjem,

ravnatelj Jure Mišković

 [više]

IZABRAN KANDIDAT ZA RADNO MJESTO UČITELJA/UČITELJICE ENGLESKOG JEZIKA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Budimčić, 3. 10. 2018. 14:39

Obavještavamo Vas da je po provedenom natječaju objavljenom na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama škole i oglasnoj ploči škole, od 05. 09. 2018. - 13. 09. 2018. godine,

za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika, određeno nepuno radno vrijeme,

odlukom ravnatelja Jure Miškovića, prof. uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na sjednici održanoj 28. rujna 2018. godine,

izabran kandidat koji ispunjava propisane zakonske uvjete za navedeno radno mjesto:

- Kristina Lanović, magistra engleskog jezika i književnosti.

Natječajna dokumentacija nalazi se u službenoj evidenciji u tajništvu škole te ju kandidati mogu preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 7:30 do 15:30 sati.

S poštovanjem,

ravnatelj Jure Mišković

 [više]

NATJEČAJI za popunu radnih mjesta (m/ž) Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 5. 9. 2018. 10:03

Božjakovina, 5. rujna 2018. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ), Osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina, dana 5. rujna 2018. godine raspisuje

 

NATJEČAJI

1. NATJEČAJ za zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika

  • 1 izvršitelj – m/ž, na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutne djelatnice na rad

Prijevoz: u cijelosti 

2. NATJEČAJ za zapošljavanje učitelja/ice kemije

  • 1 izvršitelj – m/ž, na određeno puno radno vrijeme

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutne djelatnice na rad

Prijevoz: u cijelosti 

3. NATJEČAJ za zapošljavanje učitelja/ice povijesti i geografije

  • 1 izvršitelj – m/ž, na određeno puno radno vrijeme

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutne djelatnice na rad

Prijevoz: u cijelosti 

Cjeloviti tekstovi natječaja nalaze se u dokumentima u prilogu!

 [više]

NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Budimčić, 1. 8. 2018. 09:52

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba: 3 pomoćnika u nastavi, nepuno radno vrijeme, i to:

 -      1 pomoćnik u nastavi, nepuno radno vrijeme- 30 sati tjedno

Potpuni tekst natječaja pročitajte u dokumentu u prilogu.

 [više]

Rezultati natječaja za radno mjesto „Učitelj/ica Povijesti“:

Autor: Administrator , 25. 5. 2018. 13:49

Obavještavamo kandidate koji su podnijeli prijave na natječaj za radno mjesto

„Učitelj/ica Povijesti“

u OŠ „Stjepan Radić“, Božjakovina da smo odabrali kandidata koji je o tome obaviješten.

 

 [više]

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta (m/ž) - TAJNIK/CA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić, 15. 5. 2018. 09:31

Temeljem članka 107. st. 1.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, i 7/17 ) i članka 75., st. 1., toč. 20. Statuta i čl. 8. Pravilnika o radu,  Osnovna škola «Stjepan Radić» objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta (m/ž)

  • Tajnik/ca
  • 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Mjesto rada: Božjakovina

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17 ).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola «Stjepan Radić», Domaćinska 1, Božjakovina, 10370 Dugo Selo u roku 8 dana od dana objavljivanja natječaja.  Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se razmatrati.

Natječaj vrijedi od 15.05.2017. – 23.05.2017. godine

Potpuni tekst natječaja dostupan je u prilogu.

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE POVIJESTI Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić, 4. 5. 2018. 13:09

Temeljem članka 107. st. l. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12  - pročišćeni tekst, 94/13 , 152/14, i 7/17 ) i članka 75., st. 1., toč. 20. statuta i čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola „Stjepan Radić“ objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta (m/ž)

učitelj/ica Povijesti

- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno / 24 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada – zamjena za rodiljni dopust

Mjesto rada: Božjakovina

Natječaj vrijedi od 4. 5. 2018. - 12. 5. 2018. godine

Potpun tekst natječaja sa svim informacijama nalazi se u prilogu.

 

 [više]

Natječaj za učitelja/icu Biologije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić, 16. 2. 2018. 12:56

Temeljem članka 107. st. l. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12  - pročišćeni tekst, 94/13 , 152/14, i 7/17 ) i članka 75., st. 1., toč. 20. statuta i čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola „Stjepan Radić“ objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta (m/ž)

učitelj/ica Biologije

- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno / 24 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada – zamjena za rodiljni dopust

Mjesto rada: Božjakovina

 

 

Uz pisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje o nekažnjavaju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne stariji od 6 mjeseci)

- domovnicu

- rodni list

- životopis

- zamolbu

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Cjeloviti tekst Natječaja nalazi se u prilogu

 [više]

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta (m/ž) - KEMIJA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić, 22. 1. 2018. 09:02

NATJEČAJ  za popunu radnih mjesta (m/ž) - KEMIJA

- učitelj/ica Kemije
- 1 izvršitelj na odredeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno -24 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada
- zamjena za bolovanje u trudnoći i rodiljni dopust
Mjesto rada: Božjakovina

Uz pisanu prijavu kandidati moraju priložiti:
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi
- uvjerenje o nekažnjavaju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne stariji od 6 mjeseci)
- domovnicu
- rodni list
- životopis
- zamolbu

Potpuni tekst natječaja vidi u prilogu.

 [više]

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta (m/ž) -Učitelj/ica razredne nastave- stručno osposobljavanje Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić, 19. 12. 2017. 10:57

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta (m/ž)
-Učitelj/ica razredne nastave- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Mjesto rada: Božjakovina
Uz pisanu prijavu kandidati moraju priložiti:
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi
- uvjerenje o nekažnjavaju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne stariji od 6 mjeseci)
- domovnicu
- rodni list
- životopis
- zamolbu

Cijeli tekst natječaja je u prilogu.

 [više]

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta (m/ž): Učitelj/ica fizike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić, 19. 12. 2017. 09:53

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta (m/ž): Učitelj/ica fizike

- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno

Mjesto rada: Božjakovina

Uz pisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje o nekažnjavaju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu čl. 106.

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

- domovnicu

- rodni list

- životopis

- zamolbu

Potpuni tekst natječaja nalazi se u dokumentu u prilogu.

 [više]

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta (m/ž) - TAJNIK Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić, 15. 12. 2017. 10:58

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta (m/ž)

Tajnik

- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno

Mjesto rada: Božjakovina

Uz pisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje o nekažnjavaju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu čl. 106.

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

- domovnicu

- rodni list

- životopis

- zamolbu

Potpuni tekst natječaja nalazi se u dokumentu u prilogu.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Odluke o odabiru kandidata

VAŽNO!!!

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Više informacija o tome možete pronaći u Pravilniku o zaštiti podataka. 

 

ZA OSMAŠE

POPIS UDŽBENIKA

RASPORED LEKTIRE

VRIJEME INFORMACIJA

VREMENIK PISANIH PROVJERA

NATJEČAJI ZA POSAO

MALI NOVINARI

 

RIJEČ DANA
JELOVNIK

Za pregled jelovnika klikni OVDJE.

RASPORED ZVONA
Oglasna ploča
RODITELJSKI SASTANCI
24.09.2018. 16:28
RODITELJSKI SASTANAK 8. a
Roditeljski sastanak 8. a razreda održat će se 25. rujna 2018. u 18:00. Razrednica Ivana Skočić

24.09.2018. 11:20
RODITELJSKI SASTANAK 7. d
Roditeljski sastanak 7. d razreda održat će se 24. rujna 2018. u 19:00. Razrednica Dragica Katić

18.09.2018. 15:05
RODITELJSKI 6. c
Roditeljski sastanak za 6.c razred održat će se 24. rujna 2018. u 18.15. Razrednica Jasna Holik

17.09.2018. 10:32
RODITELJSKI SASTANAK 6. b
Roditeljski sastanak za 6. b razred održat će se u ponedjeljak, 24. rujna 2018. u 18.00 sati. Razrednica Lucija Kelava

13.09.2018. 15:39
RODITELJSKI SASTANAK 7.a
Roditeljski sastanak za 7. a održat će se u srijedu 19. 9. 2018. u 18 sati. Razrednica Verica Josipović

12.09.2018. 12:52
RODITELJSKI SASTANAK 8. c
Roditeljski sastanak 8. c održat će se u četvrtak, 20. rujna 2018. u 18 sati. razrednica Anita Jukić

12.09.2018. 12:50
RODITELJSKI SASTANAK 7. c
Roditeljski sastanak 7. c održat će se u ponedjeljak, 17. rujna 2018. u 17 sati. razrednica Dragana Turkalj

12.09.2018. 10:54
RODITELJSKI SASTANAK 3. C
Roditeljski sastanak za 3. c održat će se u srijeda, 19. rujna 2018. u 18:00 sati. Učiteljica Mirjana Paj

12.09.2018. 10:41
RODITELJSKI SASTANAK 8.D
Roditeljski sastanak 8.d razreda održat će se u utorak 25. rujna 2018. u 18 h. Razrednik Ivan Jukić

11.09.2018. 16:10
ZAJEDNIČKI RODITELJSKI SASTANAK SVIH PETIH RAZREDA
U ponedjeljak,17. rujna 2018. u 18:30 sati održat će se zajednički roditeljski sastanak za roditelje učenika petih razreda. Sastanku će uz razrednike nazočiti učitelji razrednog vijeća petih razreda te defektologinja Jasenka Rusan Novosel. Razrednici

11.09.2018. 16:08
RODITELJSKI SASTANAK 2. b
U petak,14. rujna 2018. u 17:10 sati održat će se roditeljski sastanak za roditelje učenika 2.b razreda. Učiteljica Tatjana Mahnet

11.09.2018. 11:46
RODITELJSKI 7. B
Roditeljski sastanak za 7. b održat će se u petak 21. 9. 2018. u 18:10. Razrednica: Ksenija Knapić

11.09.2018. 10:56
RODITELJSKI SASTANAK ZA 3.B
U utorak,17. rujna 2018. u 18 sati održat će se roditeljski sastanak za roditelje učenika 3.b razreda. Učiteljica Sanja Biškup

11.09.2018. 09:17
RODITELJSKI SASTANAK 6.a
Roditeljski sastanak 6.a održat će se u četvrtak 13.9.2018. s početkom u 18:15 sati. Razrednica: Anita Kuruc

10.09.2018. 14:58
RODITELJSKI SASTANAK 3.a
Roditeljski sastanak za roditelje učenika 3.a odjela održat će se 18. 9. 2018. (utorak) u 17.10 sati.                                                                    Razrednica: Marija Bićanić

10.09.2018. 08:55
RODITELJSKI SASTANAK 7. E
Prvi roditeljski sastanak za roditelje učenika 7. e održat će se u utorak, 18. rujna 2018. u 18 h.    Razrednica Manuela Jadanec  

07.09.2018. 11:49
RODITELJSKI 4. a PŠL
Roditeljski sastanak 4. a razreda Područne škole održat će se u ponedjeljak, 10. rujna 2018. s početkom u 17 sati u Područnoj školi, u učionici 4. a.  Razrednica Danijela Knežević

07.09.2018. 11:31
RODITELJSKI 2. a
Roditeljski sastanak za roditelje učenika 2. a razreda održat će se 10. 9. 2018. (ponedjeljak) u 17:10. Učiteljica Andreja Balog

06.09.2018. 13:43
RODITELJSKI SASTANAK 2. a PŠL
Roditeljski sastanak za roditelje učenika 2.a PŠL razreda održat će se 10. 9. 2018. (ponedjeljak) u 16.30 u Područnoj školi. Učiteljica Renata Jelečki

06.09.2018. 13:41
Roditeljski sastanak 4. b
Roditeljski sastanak za roditelje učenika 4.b razreda održat će se 11. 9. 2018. (utorak) u 18:00. Učiteljica Bernardica Perković

06.09.2018. 13:31
RODITELJSKI SASTANAK 4. a
Roditeljski sastanak za roditelje učenika 4.a razreda održat će se 12. 9. 2018. (srijeda) u 18:00. Učiteljica Josipa Oreč Živković

VIJESTI IZ LUPOGLAVA
05.12.2017. 13:02
SVEČANO OTVORENJE PODRUČNE ŠKOLE LUPOGLAV
U Područnoj školi Lupoglav završena je još jedna faza obnove i adaptacije školske zgrade te je 1. prosinca 2017. upriličeno svečano otvorenje. Na svečanosti je, uz ravnatelja Juru Miškovića i učitelje i prijatelje područne i matične škole OŠ "Stjepan Radić", sudjelovao z amjenik župana Zagrebačke županije Hrvoje Frankić u pratnji županijskog pročelnika za školstvo Vjerana Štublina te načelnik Općine Brckovljani Željko Funtek. Posebni gosti na otvorenju bili su i ravnatelji osnovnih škola Kantona Središnje Bosne u kojima se provodi Nastavni plan i program na hrvatskom jeziku. Više o samom događanju pročitajte u tekstu preuzetom sa stranica Dugoselske kronike.

15.11.2016. 11:28
ZAVRŠETAK RADOVA U PODRUČNOJ ŠKOLI LUPOGLAV
Svečanom sjednicom Učiteljskog vijeća 14. studenog 2016. godine obilježen je dovršetak druge faze radova na adaptaciji Područne škole Lupoglav. Sjednici su nazočili i članovi Vijeća roditelja Područne škole te članovi Školskog odbora, a, na čelu s ravnateljem Jurom Miškovićem, sve su nazočne pozdravili i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Vjeran Štublin i načelnik Općine Brckovljani Željko Funtek.

07.04.2016. 17:05
TRAVANJ... volimo
 U Lupoglavu vrlo ozbiljno pristupaju obilježavanju važnih datuma u mjesecu travnju, a izradili su i svoj kalendar koji će ih podsjetiti na aktivnosti u tom mjesecu.

POPIS UDŽBENKA

ZAHVALJUJEMO TVRTKI MONTING D.O.O. NA VELIKODUŠNOJ DONACIJI ZA

IZRADU SKULPTURE IGRA

U DVORIŠTU NAŠE ŠKOLE.

PROJEKTI
ZANIMLJIVOSTI
Crtice iz Lupoglava

CRTICE IZ LUPOGLAVA

Pročitajte radove naših malih novinara iz Lupoglava.

NOVO U KNJIŽNICI

LISTA DOBRIH KNJIGA

Hrvatsko knjižničarsko društvo u suradnji s pedagozima, učiteljima i knjižničarima, svake godine izabire najbolje naslove za male knjigoljupce i njihove roditelje. Dosadašnje liste knjiga pogledajte OVDJE.

Anketa
Čitate li knjige?

CMS za škole logo
Osnovna škola "Stjepan Radić" Božjakovina / Domaćinska 1, HR-10370 Božjakovina / www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr / skola@os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr
preskoči na navigaciju